اعضای کارگری و وزیر کار شورای عالی کار با افزایش ۱۹.۸ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۷ و همچنین ۱۲ درصدی سایر سطوح به علاوه ۲۴۱۸۸ ریالی روزانه مزد به طور کلی توافق کرده‌اند.

زمانی که به مناطق دیدنی دنیا سفر می‌کنید یکی از خطر‌های فوق العاده جدی ابتلا به انواع بیماری‌هاست، به همین دلیل باید شرایط نگهداری و حمل دارو در زمان سفر را بیاموزید.

حتما تاکنون شما هنگام خرید عینک دچار شک و تردید شده اید که کدام مدل بیشتر به چهره‌تان می آید، فیلمی که در ادامه می بینید، در انتخاب عینک به شما کمک زیادی می‌کند.