آش لخشک یکی از آش های سنتی مردم خراسانه.این آش خوشمزه از رشته های پهن و نازکی به نام لخشک که عموما به صورت دستی تهیه میشه درست میشه. به آش لخشک، لخشه یا لاخشه هم میگن.

در ادامه روش و دستور تهیه آش قایش غذای محلی ترکمنی به همراه نکات و فوت و فن درست کردن آش قایش را در آشپزخانه ایرناک آموزش خواهیم داد.

در ادامه روش و دستور تهیه آش عدس به همراه نکات و فوت و فن درست کردن آش عدس را در آشپزخانه ایرناک آموزش خواهیم داد.

در ادامه روش و دستور تهیه آش شوربا به همراه نکات و فوت و فن درست کردن آش شوربا را در آشپزخانه ایرناک آموزش خواهیم داد.

در ادامه روش و دستور تهیه آش شله غذای محلی مشهدی به همراه نکات و فوت و فن درست کردن آش شله را در آشپزخانه ایرناک آموزش خواهیم داد.

در ادامه روش و دستور تهیه آش زرشک به همراه نکات و فوت و فن درست کردن آش زرشک را در آشپزخانه ایرناک آموزش خواهیم داد.

در ادامه روش و دستور تهیه آش دندونی با گوشت به همراه نکات و فوت و فن درست کردن آش دندونی با گوشت را در آشپزخانه ایرناک آموزش خواهیم داد.

در ادامه روش و دستور تهیه آش چریش یا آش یارمه غدای محلی خراسان شمالی و شهر بجنورد به همراه نکات و فوت و فن درست کردن آش چریش بجنورد یا آش یارمه را در آشپزخانه ایرناک آموزش خواهیم داد.

صفحه1 از4
loading...