مظلومین در روز‌های فروش سکه، به همراه پسرش و افراد دیگر تمام سکه‌های بازار تهران را می‌خرید تا روز‌هایی بتواند تعیین‌کننده قیمت بازار باشد.

هویت سلطان سکه ایران مشخص شد! - 5.0 out of 5 based on 1 vote