در روایت آمده: «اگر قبرها باز شود خواهید دید که بیشتر مرده‌ها به خاطر چشم‌زخم است.»

چشم‌زخم ودرمان آن-ایرناک چشم‌زخم ودرمان آن-ایرناک در روایت آمده: «اگر قبرها باز شود خواهید دید که بیشتر مرده‌ها به خاطر چشم‌زخم است.» با توجه به این روایت اثر چشم‌زخم باقی خواهد ماند حتی در خاک.

چشم‌زخم ودرمان آن-ایرناک چشم‌زخم ودرمان آن-ایرناک برخی بیماری‌ها معلول چشم‌زخم است و درمان‌های معمول در مورد این سنخ بیماری‌ها کارساز نیست یا کارایی پایین دارد.

چشم‌زخم ودرمان آن-ایرناک چشم‌زخم ودرمان آن-ایرناک توصیه‌شده که شخص هرگاه چیزی ببیند نام خدا بر زبان بیاورد و ذکر و دعا بگوید مثل ماشاالله گفتن تا چشم او اثر سوء بر دیگری نگذارد.

چشم‌زخم ودرمان آن-ایرناک چشم‌زخم ودرمان آن-ایرناک درمان چشم‌ زخم

چشم‌زخم ودرمان آن-ایرناک چشم‌زخم ودرمان آن-ایرناک 1_ ذکر

چشم‌زخم ودرمان آن-ایرناک چشم‌زخم ودرمان آن-ایرناک -امام صادق (ع) می‌فرمایند: «إن العين لتدخل الرجل القبر ، والجمل القدر»

چشم‌زخم ودرمان آن-ایرناک چشم‌زخم ودرمان آن-ایرناک یعنی «چشم‌زخم حق است، مرد را وارد قبر می‌کند و شتر را وارد دیگ می‌کند.»

چشم‌زخم ودرمان آن-ایرناک چشم‌زخم ودرمان آن-ایرناک -در روایت دیگر آمده: «إن العين حق تستنزل الحالق»

چشم‌زخم ودرمان آن-ایرناک چشم‌زخم ودرمان آن-ایرناک یعنی «چشم‌زخم حق است و قله کوه را می‌کند.»

چشم‌زخم ودرمان آن-ایرناک چشم‌زخم ودرمان آن-ایرناک -امام صادق(ع) می‌فرمایند:«چشم‌زخم حق است، ایمن نیستی از چشم خودت بر خودت، و نه از خودت بر دیگری، اگر ترسیدی که کسی (یا خودت) را چشم‌زخم بزنی، بگو ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم، سه مرتبه.»

چشم‌زخم ودرمان آن-ایرناک چشم‌زخم ودرمان آن-ایرناک چشم‌زخم مراحلی دارد

چشم‌زخم ودرمان آن-ایرناک چشم‌زخم ودرمان آن-ایرناک -اول الطفات (توجه) است

چشم‌زخم ودرمان آن-ایرناک چشم‌زخم ودرمان آن-ایرناک -دوم نگاه کردن است

چشم‌زخم ودرمان آن-ایرناک چشم‌زخم ودرمان آن-ایرناک -سوم حرف زدن

چشم‌زخم ودرمان آن-ایرناک چشم‌زخم ودرمان آن-ایرناک اگر الطفات و توجه به قلب سرایت کند به قلب و شخص آرزو کند که طرف مقابل مثلاً مالش یا سلامتی‌اش از بین برود، این می‌شود (حسد)، ولی اگر نگاهش را تیز کند می‌شود( چشم) و وقتی تأثیر می‌کند که حرف بزند.

چشم‌زخم ودرمان آن-ایرناک چشم‌زخم ودرمان آن-ایرناک 2_ رقیه(دعا) حسنین (ع)

چشم‌زخم ودرمان آن-ایرناک چشم‌زخم ودرمان آن-ایرناک -حضرت علی (ع) می‌فرمایند:«پیامبر (ص) حسن (ع) و حسین (ع) را رقیه کردند.

چشم‌زخم ودرمان آن-ایرناک چشم‌زخم ودرمان آن-ایرناک -أعيذكما بكلمات الله التامات وأسمائه الحسنى كلها عامة من شر السامة والهامة ومن شر كل عين لامة ومن شر حاسد إذا حسد

چشم‌زخم ودرمان آن-ایرناک چشم‌زخم ودرمان آن-ایرناک -سپس پیامبر (ص) فرمودند: حضرت ابراهیم (ع) به همین نحو اسماعیل (ع) و اسحاق (ع) را تعویذ می‌کرد.»

چشم‌زخم ودرمان آن-ایرناک چشم‌زخم ودرمان آن-ایرناک در گذشته کسانی در رقیه خواندن تخصص داشتند ولی امروزه این امور فراموش‌شده درحالی‌که حقیقت دارد،

چشم‌زخم ودرمان آن-ایرناک چشم‌زخم ودرمان آن-ایرناک در قرآن آمده:

چشم‌زخم ودرمان آن-ایرناک چشم‌زخم ودرمان آن-ایرناک ﴿وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ) یعنی «چه کسی رقیه می‌خواند» به نظر من رقیه خواندن روش خاصی دارد و مهمتر از همه این که باید به صورت انشا خوانده شود نه اخبار.

چشم‌زخم ودرمان آن-ایرناک چشم‌زخم ودرمان آن-ایرناک 3_حمد و معوذتین

چشم‌زخم ودرمان آن-ایرناک چشم‌زخم ودرمان آن-ایرناک «هرگاه پیامبر (ص) کسل می‌شدند یا چشم‌زخمی به او می‌رسید یا دچار میگرن می‌شدند، دو دست خود را باز می‌کردند و سوره حمد و معوذتین می‌خواندند سپس با دست صورتشان را مسح می‌کردند و مشکلشان برطرف می‌شد.»

چشم‌زخم ودرمان آن-ایرناک چشم‌زخم ودرمان آن-ایرناک در روایتی آمده:«مردی درباره چشم‌زخم از امام رضا (ع) پرسید و ایشان فرمودند حق است و باور کن، اگر چشم‌زخمی به تو رسید دو دست خود را بالا ببر مقابل صورت خود و سوره حمد و توحید و معوذتین را بخوان و روی پیشانی خود مسح کن، همانا نافع است به اذن خدای متعال.》

چشم‌زخم ودرمان آن-ایرناک چشم‌زخم ودرمان آن-ایرناک 4_رقیه چشم است

چشم‌زخم ودرمان آن-ایرناک چشم‌زخم ودرمان آن-ایرناک از زراره نقل‌شده: «چهار مرتبه بینی راست فوت کند و سه مرتبه بینی چپ، سپس بگوید باسم الله لا بأس أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا يكشف البأس إلا أنت.»

چشم‌زخم ودرمان آن-ایرناک چشم‌زخم ودرمان آن-ایرناک 5_«سوره حمد را بخواند و این را بنویسد باسم الله أعيذ فلان بن فلانة بكلمات الله التامات من شر خلق وذرأ وبرأ ومن كل عين ناظرة وأذن سامعة ولسان ناطق ، إن ربي على صراط مستقيم ، ومن شر الشيطان وعمل الشيطان وخيله ورجله ، وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، (و همراه خود داشته باشد).

چشم‌زخم ودرمان آن-ایرناک چشم‌زخم ودرمان آن-ایرناک 6_ «اللهم رب مطر حابس وحجر يابس وليل دامس ورطب ويابس رد عين العين عليه في كيده ونحره وماله ، ﴿فارجع البصر هل ترى من فطور ، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير﴾.»

چشم‌زخم ودرمان آن-ایرناک چشم‌زخم ودرمان آن-ایرناک 7_«بخوان و بنویس و آویزان کن (بر گردن یا دست) سوره حمد و معوذتین و سوره توحید و آیت‌الکرسی و اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبي الله ونعم الوكيل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن اشهد ان الله على كل شئ قدير وان الله قد احاط بكل شئ علما واحصى كل شئ عددا اللهم انى اعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت اخذ بناصيتها ان ربى على صراط مستقيم فان تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله رب عبس عابس وحبس حابس وحجر يابس وماء فارس وشهاب قابس من نفس نافس ومن عين العاين رددت عين العاين عليه وعلى احب الناس إليه في كبده وكليته دم رقيق وشحم وسيق وعظم دقيق ماله يليق بسم الله الرحمن الرحيم وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما.»

چشم‌زخم ودرمان آن-ایرناک چشم‌زخم ودرمان آن-ایرناک 8_ رقیه جبرئیل

چشم‌زخم ودرمان آن-ایرناک چشم‌زخم ودرمان آن-ایرناک این عوذه را جبرئیل برای پیامبر (ص) خوانده: «باسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من حاسد وعين والله يشفيك»

چشم‌زخم ودرمان آن-ایرناک چشم‌زخم ودرمان آن-ایرناک بطور کلی بهتر است در انظار جلب توجه کرد و همچنین معروف است که فیروزه و یا اجسام آبی رنگ باعث رفع چشم‌زخم می‌شود.

منبع:جستجوگر ایرناک

(0 رای)
بازدید : 173 بار

نوشتن نظرات

توجه : ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی دور از فرهنگ ایرانی ما است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.


تصویر امنیتی