کاهنده فشار خون، ناشي از نارسايي احتقاني قلب ( CHF)، معمولاً در بيماران تحت درمان با تيازيد يا ساير مدرهاي دفع کننده پتاسيم.

آمیلوراید (به انگلیسی: Amiloride)
  • رده درمانی: دیورتیک نگهدارنده پتاسیم.
  • اشکال دارویی: قرص
  • مکانیسم اثر: با اثر بر توبول دیستال نفرونهای کلیه موجب کاهش بازجذب سدیم و افزایش بازجذب پتاسیم می شود.
  • موارد مصرف: هایپرتانسیون و خیز ناشی از نارسایی قلبی
 
موارد مصرف آمیلورید اچ

آمیلوراید | عوارض و میزان مصرف آمیلوراید-ایرناک آمیلوراید | عوارض و میزان مصرف آمیلوراید-ایرناک اين تركيب دارويي به عنوان داروي كمكي در كنترل حالات خيزدار (مانند نارسايي احتقاني قلب، سيروز كبدي، سندرم نفروتيك، خيز ناشي از كورتيکوستروئيد و استروژن و خيز با علت نامشخص)، در درمان زيادي فشار خون ( به ويژه در مواردي كه نياز به يك مدر نگهدارنده پتاسيم باشد) و همچنين در درمان كمي پتاسيم خون ناشي از مصرف داروهاي مدر در افراد مبتلا به افزايش فشار خون (در صورتي كه ساير تدابير مفيد نبوده يا كافي نباشند) مصرف مي‌شود.

آمیلوراید | عوارض و میزان مصرف آمیلوراید-ایرناک آمیلوراید | عوارض و میزان مصرف آمیلوراید-ایرناک  

میزان مصرف

آمیلوراید | عوارض و میزان مصرف آمیلوراید-ایرناک آمیلوراید | عوارض و میزان مصرف آمیلوراید-ایرناک بزرگسالان: معمولاً مقدار mg/day 5 مصرف مي‌ شود. در صورت لزوم، مقدار مصرف ممکن است تا mg/day 10 افزايش يابد. مقدار مصرف نبايد از mg/day 20 بيشتر شود.

آمیلوراید | عوارض و میزان مصرف آمیلوراید-ایرناک آمیلوراید | عوارض و میزان مصرف آمیلوراید-ایرناک  

مکانیسم اثر آمیلورید اچ

آمیلوراید | عوارض و میزان مصرف آمیلوراید-ایرناک آمیلوراید | عوارض و میزان مصرف آمیلوراید-ایرناک کانال های سدیمی در اپی تلیال توبول دیستال (DCT) و مجرای جمع کننده ادرار را که مانع از بازجذب سدیم از لومن می شوند، مهار می کند. این پروسه، سدیم داخل سلولی و عملکرد پمپ Na+/K+ATPase را کاهش می دهد و منجر به حفظ پتاسیم و کاهش دفع کلسیم، منیزیوم و هیدروژن می شود. به علت محدود بودن ظرفیت برداشت سدیم در مجرای DCT و جمع کننده، اثرات ناتریورتیک، دیورتیک و آنتی هایپرتنسیو به طور کلی ضعیف قلمداد می شود.

آمیلوراید | عوارض و میزان مصرف آمیلوراید-ایرناک آمیلوراید | عوارض و میزان مصرف آمیلوراید-ایرناک  

فارماکوکینتیک آمیلورید اچ

آمیلوراید | عوارض و میزان مصرف آمیلوراید-ایرناک آمیلوراید | عوارض و میزان مصرف آمیلوراید-ایرناک جذب آميلورايد از مجراي گوارش كامل نيست (20-15درصد). پيوند آميلورايد به پروتئين بسيار كم مي‌باشد و متابوليزه نمي‌شود. نيمه عمر آميلورايد 9-6 ساعت و زمان لازم براي شروع اثر دارو به عنوان مدر، كمتر از 2 ساعت است. زمان لازم براي رسيدن به اوج غلظت آميلوراید، 4-3 ساعت و زمان لازم براي رسيدن به اوج اثر پس از مصرف مقدار واحد، 10-6 ساعت مي‌باشد. طول اثر مدر آميلورايد با مصرف مقدار واحد دارو، 24 ساعت است. 50-20 درصد آميلورايد از كليه و 40 درصد نيز از راه مدفوع دفع مي‌شود.

آمیلوراید | عوارض و میزان مصرف آمیلوراید-ایرناک آمیلوراید | عوارض و میزان مصرف آمیلوراید-ایرناک  

منع مصرف آمیلورید اچ

آمیلوراید | عوارض و میزان مصرف آمیلوراید-ایرناک آمیلوراید | عوارض و میزان مصرف آمیلوراید-ایرناک اين دارو در نارسايي كليه و افزايش پتاسيم خون نبايد مصرف شود.

آمیلوراید | عوارض و میزان مصرف آمیلوراید-ایرناک آمیلوراید | عوارض و میزان مصرف آمیلوراید-ایرناک  

عوارض جانبی آمیلورید اچ

آمیلوراید | عوارض و میزان مصرف آمیلوراید-ایرناک آمیلوراید | عوارض و میزان مصرف آمیلوراید-ایرناک اختلالات گوارشي، خشكي دهان، بثورات جلدي، اغتشاش شعور، كاهش فشار خون در حالت ايستاده، افزايش كلسيم خون وكاهش سديم خون با مصرف آميلورايد گزارش شده است.

آمیلوراید | عوارض و میزان مصرف آمیلوراید-ایرناک آمیلوراید | عوارض و میزان مصرف آمیلوراید-ایرناک  

تداخلات دارویی آمیلورید اچ

آمیلوراید | عوارض و میزان مصرف آمیلوراید-ایرناک آمیلوراید | عوارض و میزان مصرف آمیلوراید-ایرناک آميلورايد ممکن است اثر کاهنده فشار خون ساير داروهاي کاهنده فشارخون را تشديد کند. از اين اثر مي توان به عنوان يک اثر مفيد استفاده کرد.

آمیلوراید | عوارض و میزان مصرف آمیلوراید-ایرناک آمیلوراید | عوارض و میزان مصرف آمیلوراید-ایرناک اين دارو خطر افزايش پتاسيم را در صورت مصرف همزمان با ساير مدرهاي حفظ کننده پتاسيم، مهارکننده هاي ACE، مکمل هاي پتاسيم، داروهاي حاوي پتاسيم (پنيسيلين G تزريقي) يا مکمل هاي نمک افزايش مي دهد.

آمیلوراید | عوارض و میزان مصرف آمیلوراید-ایرناک آمیلوراید | عوارض و میزان مصرف آمیلوراید-ایرناک آميلورايد ممکن است کليرانس کليوي ليتيم را کاهش و غلظت خوني آن را افزايش دهد.

آمیلوراید | عوارض و میزان مصرف آمیلوراید-ایرناک آمیلوراید | عوارض و میزان مصرف آمیلوراید-ایرناک داروهاي ضدالتهاب غير استروئيدي مانند ايندومتاسين يا ايبوپروفن ممکن است عملکرد کليه را تغيير داده و درنتيجه بر دفع پتاسيم اثر بگذارند.

آمیلوراید | عوارض و میزان مصرف آمیلوراید-ایرناک آمیلوراید | عوارض و میزان مصرف آمیلوراید-ایرناک در صورت مصرف همزمان با ديگوکسين ممکن است کليرانس کليوي همراه با اثر اينوتروپيک ديگوکسين کاهش يابد.

آمیلوراید | عوارض و میزان مصرف آمیلوراید-ایرناک آمیلوراید | عوارض و میزان مصرف آمیلوراید-ایرناک  

مصرف آميلورايد (Amiloride HCl) در بارداری

آمیلوراید | عوارض و میزان مصرف آمیلوراید-ایرناک آمیلوراید | عوارض و میزان مصرف آمیلوراید-ایرناک FDA طبقه بندی: B.

آمیلوراید | عوارض و میزان مصرف آمیلوراید-ایرناک آمیلوراید | عوارض و میزان مصرف آمیلوراید-ایرناک  

هشدار ها آمیلورید اچ

آمیلوراید | عوارض و میزان مصرف آمیلوراید-ایرناک آمیلوراید | عوارض و میزان مصرف آمیلوراید-ایرناک در موارد زير اين دارو بايد با احتياط فراوان مصرف شود: بي‌ادراري يا عيب كار كليه، افراد مبتلا به ديابت و بيماري كليوي يا عيب كار كبد.

آمیلوراید | عوارض و میزان مصرف آمیلوراید-ایرناک آمیلوراید | عوارض و میزان مصرف آمیلوراید-ایرناک بيماراني كه شديداً بدحال هستند يا حجم ادرار آنها نسبتاً كم است، بيشتر در معرض خطر زيادي پتاسيم خون هستند.

آمیلوراید | عوارض و میزان مصرف آمیلوراید-ایرناک آمیلوراید | عوارض و میزان مصرف آمیلوراید-ایرناک مصرف در سالمندان: از آنجا که سالخوردگان نسبت به ديورز و زيادي پتاسيم خون ناشي از مصرف دارو مستعدتر هستند ، بايد به دقت پيگيري شوند. کاهش مقدار مصرف ممکن است لازم باشد.

آمیلوراید | عوارض و میزان مصرف آمیلوراید-ایرناک آمیلوراید | عوارض و میزان مصرف آمیلوراید-ایرناک مصرف در كودكان: بيضرري و اثربخشي ا ين دارو در کودکان ثابت نشده است.

آمیلوراید | عوارض و میزان مصرف آمیلوراید-ایرناک آمیلوراید | عوارض و میزان مصرف آمیلوراید-ایرناک  

توصیه های دارویی آمیلورید اچ

آمیلوراید | عوارض و میزان مصرف آمیلوراید-ایرناک آمیلوراید | عوارض و میزان مصرف آمیلوراید-ایرناک 1- مصرف اين دارو حتي در صورت احساس بهبودي بايد ادامه يابد.

آمیلوراید | عوارض و میزان مصرف آمیلوراید-ایرناک آمیلوراید | عوارض و میزان مصرف آمیلوراید-ایرناک 2- اين دارو زيادي فشار خون را درمان نمي‌كند، بلكه آن را كنترل مي‌نمايد. از اين رو مصرف آن ممكن است تا آخر عمر ضروري باشد.

آمیلوراید | عوارض و میزان مصرف آمیلوراید-ایرناک آمیلوراید | عوارض و میزان مصرف آمیلوراید-ایرناک 3- احتمال بروز كمي يا زيادي پتاسيم خون وجود دارد. بنابراين ممكن است پي‌گيري ميزان پتاسيم در رژيم غذايي لازم باشد.

آمیلوراید | عوارض و میزان مصرف آمیلوراید-ایرناک آمیلوراید | عوارض و میزان مصرف آمیلوراید-ایرناک 4- از مصرف ساير داروها، به خصوص داروهاي مقلد سمپاتيك كه نياز به نسخه ندارند، بايد خودداري شود.

آمیلوراید | عوارض و میزان مصرف آمیلوراید-ایرناک آمیلوراید | عوارض و میزان مصرف آمیلوراید-ایرناک 5- در صورت فراموش شدن يك نوبت مصرف دارو، به محض به ياد آوردن آن نوبت بايد مصرف شود، ولي اگر تقريباً زمان مصرف نوبت بعدي فرا رسيده باشد، از مصرف آن نوبت و دو برابر كردن مقدار مصرف بعدي بايد خودداري شود.

آمیلوراید | عوارض و میزان مصرف آمیلوراید-ایرناک آمیلوراید | عوارض و میزان مصرف آمیلوراید-ایرناک  

دارو های هم گروه آمیلورید اچ

آمیلوراید | عوارض و میزان مصرف آمیلوراید-ایرناک آمیلوراید | عوارض و میزان مصرف آمیلوراید-ایرناک Amiloride

آمیلوراید | عوارض و میزان مصرف آمیلوراید-ایرناک آمیلوراید | عوارض و میزان مصرف آمیلوراید-ایرناک Triamterene-H

(0 رای)
بازدید : 167 بار

نوشتن نظرات

توجه : ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی دور از فرهنگ ایرانی ما است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.


تصویر امنیتی