آمیل نیتریت برای درمان حملات حاد آنژین صدری به کار می رود . ولی به دلیل وجود داروهایی با سمیت کمتر مانند نیترات ها کمتر مورد استفاده می گیرد .

آمیل نیتریت | میزان مصرف و عوارض امیل نیتریت-ایرناک آمیل نیتریت | میزان مصرف و عوارض امیل نیتریت-ایرناک این ترکیب عموماً در درمان مسمومیت با سیانید مصرف می شود.این دارو همچنین به عنوان داروی کمک تشخیصی در بررسی عملکرد ذخیره ای قلب استفاده می شود .

آمیل نیتریت | میزان مصرف و عوارض امیل نیتریت-ایرناک آمیل نیتریت | میزان مصرف و عوارض امیل نیتریت-ایرناک  

  • آمیل نیتریت (به انگلیسی: Amyl Nitrite)
  • رده درمانی: متسع کننده عروق .
  • اشکال دارویی: آمپول
  • مکانیسم اثر: نیتراتها اثر متسع کننده عروق محیطی و کاهش فشار شریانی دارند.
  • موارد مصرف: آنژین صدری، آنتی دوت مسمومیت با سیانید

آمیل نیتریت | میزان مصرف و عوارض امیل نیتریت-ایرناک آمیل نیتریت | میزان مصرف و عوارض امیل نیتریت-ایرناک  

موارد مصرف آمیل نیتریت

آمیل نیتریت | میزان مصرف و عوارض امیل نیتریت-ایرناک آمیل نیتریت | میزان مصرف و عوارض امیل نیتریت-ایرناک آميل نيتريت برای درمان حملات حاد آنژین صدری به کار می رود . ولی به دلیل وجود داروهایی با سمیت کمترمانند نیترات ها کمتر مورد استفاده می گیرد . این تر کیب عموماً در درمان مسمومیت با سیانید مصرف می شود.این دارو همچنین به عنوان داروی کمک تشخیصی در بررسی عملکرد ذخیره ای قلب استفاده می شود .

آمیل نیتریت | میزان مصرف و عوارض امیل نیتریت-ایرناک آمیل نیتریت | میزان مصرف و عوارض امیل نیتریت-ایرناک  

مکانیسم اثر آمیل نیتریت

آمیل نیتریت | میزان مصرف و عوارض امیل نیتریت-ایرناک آمیل نیتریت | میزان مصرف و عوارض امیل نیتریت-ایرناک به نظر می رسد که اثر ضد آانژین آمیل نیتریت در نتیجه کاهش فشار شریانی سیستمیک و ریوی باشد و کاهش برونده قلبی به دنبال مصرف آمیل نیتریت، ناشی از گشاد شدن عروق محیطی می باشد. به عنوان پاد زهر مسمو میت با سیانید،آمیل نیتریت موجب تشکیل متهموگلوبینمی می گردد. این ماده با سیانید تر کیب شه و تبد یل به تر کیب غیر رسمی سیانومتهموگلوبین می شود.

آمیل نیتریت | میزان مصرف و عوارض امیل نیتریت-ایرناک آمیل نیتریت | میزان مصرف و عوارض امیل نیتریت-ایرناک  

مقدار مصرف آمیل نیتریت

آمیل نیتریت | میزان مصرف و عوارض امیل نیتریت-ایرناک آمیل نیتریت | میزان مصرف و عوارض امیل نیتریت-ایرناک به عنوان ضد آنژین، مقدار 0.3 میلی لیتر(یک آمپول) استنشاق می شود و می توان آن را هر 5-3 دقیقه تکرار کرد به عنوان پادزهر مسمومیت با سیانید در صورت لزوم هر 5 دقیقه به مدت 60-30 ثانیه تا زمان به هوش آمدن استنشاق می شود. سپس فاصله مقادیر طولانی شده و تا 24 ساعت مصرف دارو ادامه می یابد.

آمیل نیتریت | میزان مصرف و عوارض امیل نیتریت-ایرناک آمیل نیتریت | میزان مصرف و عوارض امیل نیتریت-ایرناک  

نحوه مصرف

آمیل نیتریت | میزان مصرف و عوارض امیل نیتریت-ایرناک آمیل نیتریت | میزان مصرف و عوارض امیل نیتریت-ایرناک 1) حمله حاد آنژین صدری :شکستن یک آمپول حاوی 0.3cc دارو زیر بینی در زمان شروع درد ، ایجاد تاثیر کافی با استنشاق 6-1 بار از آمپول و تکرار مجدد دوز بعد از 5-3 دقیقه .

آمیل نیتریت | میزان مصرف و عوارض امیل نیتریت-ایرناک آمیل نیتریت | میزان مصرف و عوارض امیل نیتریت-ایرناک 2)مسمومیت با ترکیبات سیانیدی :شکستن کپسول ها یا آمپول های آمیل نیتریت روی گاز (3-2 آمپول ) – قرار دادن جلوی دهان یا بینی با هوای ambubag و اجازه 6-1 استنشاق به بیمار و ادامه عمل هر 5 دقیقه تا حاضر شدن نیتریت سدیم .

آمیل نیتریت | میزان مصرف و عوارض امیل نیتریت-ایرناک آمیل نیتریت | میزان مصرف و عوارض امیل نیتریت-ایرناک  

فارماکوکینتیک آمیل نیتریت

آمیل نیتریت | میزان مصرف و عوارض امیل نیتریت-ایرناک آمیل نیتریت | میزان مصرف و عوارض امیل نیتریت-ایرناک اثر آن طی 30 ثانیه شروع شده و 5-3 دقیقه ادامه خواهد داشت. متابولیسم آن کبدی است وتقریبا %33 آن از راه کلیه ها دفع می گردد.

آمیل نیتریت | میزان مصرف و عوارض امیل نیتریت-ایرناک آمیل نیتریت | میزان مصرف و عوارض امیل نیتریت-ایرناک  

عوارض جانبی آمیل نیتریت

آمیل نیتریت | میزان مصرف و عوارض امیل نیتریت-ایرناک آمیل نیتریت | میزان مصرف و عوارض امیل نیتریت-ایرناک عوارض شایع سر گیجه، و منگی هنگام بر خاستن از حالت خوابیده و یا نشسته، بر افروختگی صورت و گردن، سردرد خفیف، تهوع یا استفراغ، نبض سریع و بی قراری می باشد.

آمیل نیتریت | میزان مصرف و عوارض امیل نیتریت-ایرناک آمیل نیتریت | میزان مصرف و عوارض امیل نیتریت-ایرناک  

تداخلات دارویی آمیل نیتریت

آمیل نیتریت | میزان مصرف و عوارض امیل نیتریت-ایرناک آمیل نیتریت | میزان مصرف و عوارض امیل نیتریت-ایرناک مصرف همزمان با داروهای پایین آورنده فشار خون و سایر داروهای گشاد کننده عروق اثرآن را تشدید می کند. اثرات آنتی هیستامین و نوراپی نفرین و استیل کوین در مصرف همزمان با آمیل نیتریت کاهش می یابد .اروهای مقلد سمپاتیک اثر آمیل نیتریت را کم می کنند.

آمیل نیتریت | میزان مصرف و عوارض امیل نیتریت-ایرناک آمیل نیتریت | میزان مصرف و عوارض امیل نیتریت-ایرناک  

مصرف آمیل نیترات (Amyl Nitrite) در بارداری

آمیل نیتریت | میزان مصرف و عوارض امیل نیتریت-ایرناک آمیل نیتریت | میزان مصرف و عوارض امیل نیتریت-ایرناک FDA طبقه بندی : X.

آمیل نیتریت | میزان مصرف و عوارض امیل نیتریت-ایرناک آمیل نیتریت | میزان مصرف و عوارض امیل نیتریت-ایرناک  

هشدار ها آمیل نیتریت

آمیل نیتریت | میزان مصرف و عوارض امیل نیتریت-ایرناک آمیل نیتریت | میزان مصرف و عوارض امیل نیتریت-ایرناک 1- در بیماران سالخورده ،احتمال بروز کمی فشار خون در حالت ایستاده بیشتر است .
2- در کم خونی شدید، خونریزی مغزی و ضربات وارده به سر، پرکاری تیروئید و انفارکتوس اخیر میو کارد با احتیاط مصرف گردد.

آمیل نیتریت | میزان مصرف و عوارض امیل نیتریت-ایرناک آمیل نیتریت | میزان مصرف و عوارض امیل نیتریت-ایرناک  

مسمومیت و درمان

آمیل نیتریت | میزان مصرف و عوارض امیل نیتریت-ایرناک آمیل نیتریت | میزان مصرف و عوارض امیل نیتریت-ایرناک تظاهرات بالینی:وجود متهموگلوبین در خون که با غشاهای مخاطی و پوست آبی رنگ، کمی فشار خون، تاکیکاردی، تپش قلب، تغییرات پوستی، تعریق زیاد، سرگیجه، سنکوپ، سرگیجه حقیقی، سردرد، تهوع، استفراغ، بی اشتهایی، افزایش فشار داخل جمجمه، اغتشاش شعور، تب متوسط، و فلج ناشی از ضایعة عصبی (paralysis) مشخص می شود. کمی اکسیژن خون ممکن است به اسیدوز متابولیک، سیانوز، تشنج، اغما، و کلاپس قلبی منجر گردد.

آمیل نیتریت | میزان مصرف و عوارض امیل نیتریت-ایرناک آمیل نیتریت | میزان مصرف و عوارض امیل نیتریت-ایرناک درمان:جریان زیاد اکسیژن، تجویز متیلن بلو.

آمیل نیتریت | میزان مصرف و عوارض امیل نیتریت-ایرناک آمیل نیتریت | میزان مصرف و عوارض امیل نیتریت-ایرناک مقدار مصرف معمول متیلن بلو برای بزرگسالان و کودکان mg/kg 2-1 است که از راه وریدی طی چند دقیقه به آهستگی تزریق می شود. در موارد شدید، این مقدار می تواند فقط یک بار دیگر تکرار شود. مقدار بیش از mg/kg 4 می تواند موجب متهموگلوبینمی شود.

آمیل نیتریت | میزان مصرف و عوارض امیل نیتریت-ایرناک آمیل نیتریت | میزان مصرف و عوارض امیل نیتریت-ایرناک  

اثر بر آزمایشهای تشخیصی

آمیل نیتریت | میزان مصرف و عوارض امیل نیتریت-ایرناک آمیل نیتریت | میزان مصرف و عوارض امیل نیتریت-ایرناک آمیل نیتریت واکنش رنگی Zlatkis-zak را تغییر می دهد و سبب کاهش کاذب غلظت کلسترول خون می شود.

آمیل نیتریت | میزان مصرف و عوارض امیل نیتریت-ایرناک آمیل نیتریت | میزان مصرف و عوارض امیل نیتریت-ایرناک  

شرایط نگهداری

آمیل نیتریت | میزان مصرف و عوارض امیل نیتریت-ایرناک آمیل نیتریت | میزان مصرف و عوارض امیل نیتریت-ایرناک در جای خنک و ظروف در بسته ، دور از نور 15-8 درجه سانتیگراد

آمیل نیتریت | میزان مصرف و عوارض امیل نیتریت-ایرناک آمیل نیتریت | میزان مصرف و عوارض امیل نیتریت-ایرناک  

نکات پرستاری هنگام تجویز

آمیل نیتریت | میزان مصرف و عوارض امیل نیتریت-ایرناک آمیل نیتریت | میزان مصرف و عوارض امیل نیتریت-ایرناک 1- خودداری از باز نمودن آمیل نیتریت در جایی که احتمال احتراق وجود دارد .

آمیل نیتریت | میزان مصرف و عوارض امیل نیتریت-ایرناک آمیل نیتریت | میزان مصرف و عوارض امیل نیتریت-ایرناک 2- تجویز آمپول های 0.3-0.8 ml و خرد کردن آنها روی گاز یا پارچه .

آمیل نیتریت | میزان مصرف و عوارض امیل نیتریت-ایرناک آمیل نیتریت | میزان مصرف و عوارض امیل نیتریت-ایرناک 3- قرار دادن بیمار به وضعیت نشسته حین تجویز و بلافاصله پس از تجویز دارو به دلیل احتمال بروز افت وضعیتی فشار خون .

آمیل نیتریت | میزان مصرف و عوارض امیل نیتریت-ایرناک آمیل نیتریت | میزان مصرف و عوارض امیل نیتریت-ایرناک 4- توجه به مدت زمان کنترل درد توسط دارو ( در مورد کنترل درد و کولیک کلیوی ) .

آمیل نیتریت | میزان مصرف و عوارض امیل نیتریت-ایرناک آمیل نیتریت | میزان مصرف و عوارض امیل نیتریت-ایرناک 5- کنترل مکرر علایم حیاتی بیمار تا پایدار شدن آنها و ادامه یافتن کوتاه مدت تاکی کاردی رفلکس به علت افت فشار خون .

آمیل نیتریت | میزان مصرف و عوارض امیل نیتریت-ایرناک آمیل نیتریت | میزان مصرف و عوارض امیل نیتریت-ایرناک  

توصیه های دارویی آمیل نیتریت

آمیل نیتریت | میزان مصرف و عوارض امیل نیتریت-ایرناک آمیل نیتریت | میزان مصرف و عوارض امیل نیتریت-ایرناک 1- بیمار باید آمپول را در میان دستمالی شکسته 6-1 بارآن را استنشاق کند و سپس در حالت نشسته و خوابیده قرار گیرد .

آمیل نیتریت | میزان مصرف و عوارض امیل نیتریت-ایرناک آمیل نیتریت | میزان مصرف و عوارض امیل نیتریت-ایرناک 2- این دارو قابل اشتعال است.


آمیل نیتریت | میزان مصرف و عوارض امیل نیتریت-ایرناک آمیل نیتریت | میزان مصرف و عوارض امیل نیتریت-ایرناک darooyab

(1 رای)
بازدید : 354 بار
آمیل نیتریت | میزان مصرف و عوارض امیل نیتریت - 5.0 out of 5 based on 1 vote

نوشتن نظرات

توجه : ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی دور از فرهنگ ایرانی ما است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.


تصویر امنیتی