آرتریواسکلروز (به انگلیسی : Arteriosclerosis)، یک اصطلاح کلی برای ضخیم‌شدن و سفتی دیوارهٔ سرخ‌رگ است.

بیماری آرتریوسکلروز

آرتریوسکلروز | علائم و روشهای درمان "آرتریوسکلروز"-ایرناک آرتریوسکلروز | علائم و روشهای درمان "آرتریوسکلروز"-ایرناک آرتریواسکلروز (به انگلیسی : Arteriosclerosis)، یک اصطلاح کلی برای ضخیم‌شدن و سفتی دیوارهٔ سرخ‌رگ است.

آرتریوسکلروز | علائم و روشهای درمان "آرتریوسکلروز"-ایرناک آرتریوسکلروز | علائم و روشهای درمان "آرتریوسکلروز"-ایرناک بعبارت دیگر هنگامی‌که عروق و رگ‌ها حالت ارتجاعی خود را ازدست می‌دهند و گاهی قطر عروق تغییر می‌کند.

آرتریوسکلروز | علائم و روشهای درمان "آرتریوسکلروز"-ایرناک آرتریوسکلروز | علائم و روشهای درمان "آرتریوسکلروز"-ایرناک این بیماری در شریان‌های متوسط و بزرگ ایجادمی‌شود.

آرتریوسکلروز | علائم و روشهای درمان "آرتریوسکلروز"-ایرناک آرتریوسکلروز | علائم و روشهای درمان "آرتریوسکلروز"-ایرناک شایع‌ترین نوع آن آترواسکلروز یا تصلب شرایین می‌باشد که سختی دیواره سرخرگ‌ها به سبب وجود پلاک‌های چربی و کلسترول با چگالی پایین ایجاد می‌گردد.

آرتریوسکلروز | علائم و روشهای درمان "آرتریوسکلروز"-ایرناک آرتریوسکلروز | علائم و روشهای درمان "آرتریوسکلروز"-ایرناک آترواسکلروز با تسبیب سکته قلبی و مغزی مهم‌ترین عامل مرگ‌ و میر در بسیاری کشورها است.

آرتریوسکلروز | علائم و روشهای درمان "آرتریوسکلروز"-ایرناک آرتریوسکلروز | علائم و روشهای درمان "آرتریوسکلروز"-ایرناک افزایش میزان پراکسیداسیون لیپیدی از علل اصلی شروع و پیشرفت آرتریواسکلروز محسوب می‌گردد.

آرتریوسکلروز | علائم و روشهای درمان "آرتریوسکلروز"-ایرناک آرتریوسکلروز | علائم و روشهای درمان "آرتریوسکلروز"-ایرناک  

پاتوفیزیولوژی :

آرتریوسکلروز | علائم و روشهای درمان "آرتریوسکلروز"-ایرناک آرتریوسکلروز | علائم و روشهای درمان "آرتریوسکلروز"-ایرناک شایع ترین اثرات آترواسکلروز در شریان ها شامل موارد زیر می باشند :

 • باریکی لومن
 • انسداد ناشی از ترومبوز
 • آنوریسم
 • زخم و پارگی

آرتریوسکلروز | علائم و روشهای درمان "آرتریوسکلروز"-ایرناک آرتریوسکلروز | علائم و روشهای درمان "آرتریوسکلروز"-ایرناک  

آرتریوسکلروز | علائم و روشهای درمان "آرتریوسکلروز"-ایرناک آرتریوسکلروز | علائم و روشهای درمان "آرتریوسکلروز"-ایرناک از نتایج غیر مستقیم ، سوء تغذیه و نهایتا فیبروز ارگان هایی است که به وسیله ی شریان های سخت شده خون رسان می شوند. تمامی سلول های فعال بافت ها به مقادیر زیادی مواد غذایی و اکسیژن نیاز دارند و نسبت به کاهش تامین هر یک از این مواد حساس هستند. اگر کاهش مواد غذایی و اکسیژن شدید دائمی باشد ، این سلول ها دچار نکروز ایسکمیک (مرگ سلولی ناشی از خون رسانی ناکافی) می شوند و به وسیله ی بافت فیبروزی که به تغذیه کمتری احتیاج دارد ، جایگزین می شود.

آرتریوسکلروز | علائم و روشهای درمان "آرتریوسکلروز"-ایرناک آرتریوسکلروز | علائم و روشهای درمان "آرتریوسکلروز"-ایرناک  

علل ایجاد آرتریوسکلروز

آرتریوسکلروز | علائم و روشهای درمان "آرتریوسکلروز"-ایرناک آرتریوسکلروز | علائم و روشهای درمان "آرتریوسکلروز"-ایرناک عوامل خطر زای قابل کنترل

 • نیکوتین (نظیر تنباکو یا جویدن تنباکو)
 • رژیم غذایی (موجب هایپرلیپیدمی)
 • فشار خون بالا
 • دیابت ( که فرآیند آترواسکلروز را از طریق ضخیم شدن غشاهای قاعده در عروق کوچک و بزرگ سرعت می بخشد )
 • چای
 • تنش
 • شیوه زندگی
 • افزایش پروتئین واکنشی CRP) C)
 • هیپرهموسیستینمی

آرتریوسکلروز | علائم و روشهای درمان "آرتریوسکلروز"-ایرناک آرتریوسکلروز | علائم و روشهای درمان "آرتریوسکلروز"-ایرناک  

آرتریوسکلروز | علائم و روشهای درمان "آرتریوسکلروز"-ایرناک آرتریوسکلروز | علائم و روشهای درمان "آرتریوسکلروز"-ایرناک عوامل خطر غیر قابل کنترل

 • سن
 • جنس
 • استعداد خانوادگی / ژنتیک

آرتریوسکلروز | علائم و روشهای درمان "آرتریوسکلروز"-ایرناک آرتریوسکلروز | علائم و روشهای درمان "آرتریوسکلروز"-ایرناک  

پیشگیری :

آرتریوسکلروز | علائم و روشهای درمان "آرتریوسکلروز"-ایرناک آرتریوسکلروز | علائم و روشهای درمان "آرتریوسکلروز"-ایرناک لنگیدن متناوب یک علامت آترواسکلروز عمومی است که می تواند شاخص انسداد شریان کرونر باشد. گمان می رود که رژیم غذایی سرشار از چربی در پیدایش آترواسکلروز دخالت دارد ، به همین دلیل اندازه گیری کلسترول سرم و شروع تلاش هایی در جهت پیشگیری از بروز بیماری نظیر تعدیل رژیم غذایی مطرح است. انجمن قلب آمریکا کم کردن میزان چربی مصرفی در رژیم غذایی ، جایگزینی چربی های اشباع شده توسط چربی های اشباع نشده ، و عدم کاهش کلسترول دریافتی جهت کم کردن خطر بروز بیماری قلبی-عروقی را پیشنهاد کرده است.

آرتریوسکلروز | علائم و روشهای درمان "آرتریوسکلروز"-ایرناک آرتریوسکلروز | علائم و روشهای درمان "آرتریوسکلروز"-ایرناک  

آرتریوسکلروز در کدام قسمت تشکیل میشود؟

آرتریوسکلروز | علائم و روشهای درمان "آرتریوسکلروز"-ایرناک آرتریوسکلروز | علائم و روشهای درمان "آرتریوسکلروز"-ایرناک آترواسکلروز می تواند در هر نقطه ای از بدن تشکیل شود ، اما عمدتا نقاط دو شاخه شدن شاخه ها و یا عروق کوچک تر شریان ها را درگیر می کنند. در اندام تحتانی و نزدیک شامل آئورت داخل شکمی ، شریان های مشترک ایلیاک ، دهانه ی شریان های سطحی ران و عمقی و شریان سطحی ران در کانال دور کننده به طور ویژه تنگ هستند. در قسمت دور زانو ، آترواسکلروز می تواند در هر جایی در طول شریان روی دهد.

آرتریوسکلروز | علائم و روشهای درمان "آرتریوسکلروز"-ایرناک آرتریوسکلروز | علائم و روشهای درمان "آرتریوسکلروز"-ایرناک علی رغم وجود نظریه های زیاد در زمینه پیدایش آترواسکلروز، هیچ نظریه ای به طور کامل پاتوژنز آن را توضیح نداده است ، اما بخش هایی از نظریه های متعدد همراه با نظریه ی واکنش به صدمه وجود دارند. بر طبق این فرضیه ، صدمه ی سلول های اندوتلیال احتمالا در اثر اختلالات همودینامیک طولانی مثل تنش های پاره کننده ، جریان پر تلاطم ، پرتو ، مواد شیمیایی و یا افزایش لیپید خون به طور مزمن در سیستم شریانی به وجود می آیند.

آرتریوسکلروز | علائم و روشهای درمان "آرتریوسکلروز"-ایرناک آرتریوسکلروز | علائم و روشهای درمان "آرتریوسکلروز"-ایرناک صدمه سلول های اندوتلیال باعث ایجاد شرایط مناسب برای تجمع و چسبندگی پلاکت و مونوسیت ها در محل صدمه می شوند. سلول های عضلات صاف مهاجرت کرده و تکثیر می شوند و امکان تشکیل شکلی از ماتریکس کلاژنی و فیبر های الاستیک را می دهند.

آرتریوسکلروز | علائم و روشهای درمان "آرتریوسکلروز"-ایرناک آرتریوسکلروز | علائم و روشهای درمان "آرتریوسکلروز"-ایرناک  

آرتریوسکلروز

آرتریوسکلروز | علائم و روشهای درمان "آرتریوسکلروز"-ایرناک آرتریوسکلروز | علائم و روشهای درمان "آرتریوسکلروز"-ایرناک  

مصرف دخانیات چگونه می‌تواند به سیستم قلب و عروق آسیب برساند؟

آرتریوسکلروز | علائم و روشهای درمان "آرتریوسکلروز"-ایرناک آرتریوسکلروز | علائم و روشهای درمان "آرتریوسکلروز"-ایرناک با مصرف دخانیات، گاز مونواکسید کربن و نیکوتین وارد عروق می‌شود. دود حاصل از دخانیات می‌تواند به مرور زمان دیواره صاف داخل عروق کرونر قلب را تخریب کند و این امر مقدمه ورود و رسوب چربی به داخل جدار رگ و بروز آرتریواسکلروز (تصلب شرایین) را فراهم می‌کند. از سوی دیگر، عضلات یک قلب سالم برای پمپاژ مناسب خون، نیاز به خون‌رسانی مناسب دارد که این کار توسط عروق کرونر انجام می‌شود. مصرف دخانیات با تشدید آرتریواسکلروز و بالابردن فشارخون و همچنین اثرات منفی بر چربی‌خون، موجب بروز لخته در عروق کرونر و سکته قلبی می‌شود.

آرتریوسکلروز | علائم و روشهای درمان "آرتریوسکلروز"-ایرناک آرتریوسکلروز | علائم و روشهای درمان "آرتریوسکلروز"-ایرناک  

تدابیر طبی :

آرتریوسکلروز | علائم و روشهای درمان "آرتریوسکلروز"-ایرناک آرتریوسکلروز | علائم و روشهای درمان "آرتریوسکلروز"-ایرناک تدابیر طبی آترواسکلروز در ارتباط با تعدیل عوامل خطرساز ، یک برنامه ی ورزش کنترل شده به منظور بهبود گردش خون و ظرفیت عملکردی ، دارودرمانی ، و نیز روش های مداخله ای یا جراحی گرافت می باشد.

آرتریوسکلروز | علائم و روشهای درمان "آرتریوسکلروز"-ایرناک آرتریوسکلروز | علائم و روشهای درمان "آرتریوسکلروز"-ایرناک  

درمان جراحی :

روش جراحی عروق به دو گروه تقسیم می شوند :

 • روش های جراحی جریان داخلی که تامین خون رسانی از راه آئورت به شریان رانی صورت می پذیرد .
 • روش های جراحی جریان خارجی که به عروق خونی زیر شریان رانی خون رسانده می شود.

آرتریوسکلروز | علائم و روشهای درمان "آرتریوسکلروز"-ایرناک آرتریوسکلروز | علائم و روشهای درمان "آرتریوسکلروز"-ایرناک  

زنان یا مردان

آرتریوسکلروز | علائم و روشهای درمان "آرتریوسکلروز"-ایرناک آرتریوسکلروز | علائم و روشهای درمان "آرتریوسکلروز"-ایرناک آرتریواسکلروز در مردان شایعتر است.

(1 رای)
بازدید : 108 بار
آرتریوسکلروز | علائم و روشهای درمان "آرتریوسکلروز" - 5.0 out of 5 based on 1 vote

نوشتن نظرات

توجه : ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی دور از فرهنگ ایرانی ما است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.


تصویر امنیتی