رئیس گروه محاسباتی بیمه ای سازمان تامین اجتماعی درباره نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی تامین اجتماعی توضیحاتی ارائه کرد.

معاون اسبق وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه میانگین دریافتی معلمان کمتر از 3 میلیون تومان است، گفت:چرا حقوق پزشکان مناطق دوردست افزایش می یابد اما برای معلمان مناطق محروم اینگونه نمی شود؟

روز کارگر بر اساس قانون کار، روز تعطیل رسمی برای کارگران محسوب می شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزایش 52 درصد حق بیمه کارگران ساختمانی خبر داد و گفت:بیمه کارگران ساختمانی اجرایی شد.

اعضای هیات علمی در سال 98 چقدر حقوق می گیرند؟ در ادامه جدول حقوق اعضای هیات علمی در سال 98 را مشاهده می کنید.

مصوبه هیات دولت چند درصد افزایش حقوق برای حداقل بگیران بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی تعیین کرده است؟

میزان افزایش دستمزد کارگران برای دو گروه از «کارگران حداقلی بگیر» و «سایر سطوح مزدی» به صورت مجزا مورد بررسی قرار گرفت.

در نشست شورای عالی کار پرونده دستمزد سال آینده کارگران بعد از ۱۲ ساعت بسته شد و رقم افزایش حداقل دستمزد ۳۶.۵درصد و سایر سطوح مزدی به‌میزان ۱۳درصد به‌اضافه ۲۶۱هزار تومان تعیین شد.

صفحه1 از9
loading...