روز کارگر بر اساس قانون کار، روز تعطیل رسمی برای کارگران محسوب می شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزایش 52 درصد حق بیمه کارگران ساختمانی خبر داد و گفت:بیمه کارگران ساختمانی اجرایی شد.

اعضای هیات علمی در سال 98 چقدر حقوق می گیرند؟ در ادامه جدول حقوق اعضای هیات علمی در سال 98 را مشاهده می کنید.

مصوبه هیات دولت چند درصد افزایش حقوق برای حداقل بگیران بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی تعیین کرده است؟

میزان افزایش دستمزد کارگران برای دو گروه از «کارگران حداقلی بگیر» و «سایر سطوح مزدی» به صورت مجزا مورد بررسی قرار گرفت.

در نشست شورای عالی کار پرونده دستمزد سال آینده کارگران بعد از ۱۲ ساعت بسته شد و رقم افزایش حداقل دستمزد ۳۶.۵درصد و سایر سطوح مزدی به‌میزان ۱۳درصد به‌اضافه ۲۶۱هزار تومان تعیین شد.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از واریز حقوق اسفند ماه بازنشستگان کشوری خبر داد.

پس از مذاکرات چندین ساعته شرکای اجتماعی در شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۸ به میزان یک میلیون و ۵۱۶ هزارتومان تعیین شد.

صفحه1 از8