امروزه روانشناسی رنگ ها نه تنها در زندگی روزمره بلکه در صنعت ، تجارت ، دکوراسیون منزل و تبلیغات نیز اهمیت بالایی پیدا کرده است که غیر قابل انکار می باشد.

روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک دنیای پیرامون ما بدون وجود رنگ ها قابل تصور نیست. در حالی که هر رنگی تاثیر به خصوصی روی روح و روان ما انسان ها دارد از این رو امروزه روانشناسی رنگ ها نه تنها در زندگی روزمره بلکه در صنعت ، تجارت ، دکوراسیون منزل و تبلیغات نیز اهمیت بالایی پیدا کرده است که غیر قابل انکار می باشد.

روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک البته روانشناسان در این حوزه قادر به تشخیص قطعی و 100 درصد واکنش افراد مختلف و میزان شدت این عکس العمل ها نیستند و این عکس العمل به عوامل مختلفی از جمله شرایط فیزیکی فرد ، فرهنگ ، جنسیت ، خاطرات و ... بستگی دارد.

روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک با این حال ما در این مقاله سعی می کنیم تا حد امکان به تشریح این تاثیرات بپردازیم و با معرفی نمونه کار های اجرا شده در هر کدام از این دسته های رنگی شما را در انتخاب رنگ بندی مورد نظرتان یاری نماییم.

روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک  

روانشناسی رنگ

روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک چرخه رنگ ایتن

روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک

روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک چرخه رنگی که در تصاویر آورده شده از نظریات یوهان ایتن رنگ شناس و تئوریسین سوییسی ست که به چرخه رنگ ایتن معروف است.

روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک همانطور که ملاحظه می کنید رنگ های مادر و اصلی یا همان اولیه در داخلی ترین قسمت این چرخه گنجانده شده و بعد از آن به ترتیب رنگ های ثانویه و سومین گروه رنگ ها قرار دارد.

روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک از ترکیب دو به دوی رنگ های اصلی رنگ های ثانویه و از ترکیب دو به دو ی ثانویه ٰرنگ های گروه سوم ساخته می شود.

روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک ما در اینجا می خواهیم با خصوصیات روانشناسی رنگ ها و تاثیر یک به یک آن ها در ایجاد حس های منحصر به فرد آشنا شده و بهترین شیوه ی استفاده از رنگ در طراحی و دکوراسیون را شناسایی و بررسی نماییم.

روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک  

روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک رنگ قرمز

روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک

روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک گرم ترین رنگ در چرخه ایتن

روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک جدی ترین رنگ از لحاظ گرما

روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک دارای انرژی درونی- افسار گسیخته-هیجان-خشونت-اشتها آور

روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک جاذبه ی اولیه و بعد دافعه به سرعت

روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک رنگ قرمز با توجه به خصوصیاتی که در بالا یاد شدهٰ در ابتدا بیننده را جذب و نگاه ها رو به خود خیره می نماید ولی به دلیل تولید حس خشونت و حرارت بالایی که دارد به همان سرعت دفع کننده خواهد بود.

روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک با توجه به توضیحات داده شده نتیجه گیری می شود که رنگ قرمز در مکان های خاص ٰ فقط و فقط به صورت لکه رنگ می تواند حضور داشته باشد. نه بیشتر و نه کمتر.

روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک برای مثال رنگ قرمز در رستوران های کلاسیک که قرار است مشتری ساعتی را در آرامش از غذا خوردن در کنار خانواده لذت ببرد ٰ به عنوان رنگ اشتها آور فقط در حد لکه رنگ(دستمال سفرهٰ گیره ی تزیینی قاشق و چنگال ٰشمع قرمزرنگ ٰزیر بشقابی)قابل استفاده و مناسب خواهد بود.

روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک در نهایت اینکه شما نیز در آشپزخانه منزلتان می توانید از همین لکه رنگ ها استفاده نموده و به فضای غذاخوری خود روح ببخشید.

روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک اما در فست فود ها می توان از خصوصیت منفی این رنگ یعنی دفع کنندگی اش در کنار خصوصیت مثبت آن یعنی اشتها آور بودنٰ به نفع کسب و کار بهترین بهره را برد. در نتیجه استفاده از رنگ قرمز در فست فود ها می تواند از میزان لکه رنگ فراتر رود .

روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک ترکیب با رنگ های سفید و سیاه:

روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک همیشه به یاد داشته باشید که رنگ سفید در کنار هر رنگی قرار گیردٰ تلطیف کننده و تخفیف دهنده است. و رنگ سیاه برعکس عمل می کند و تاکیید کننده خواهد بود.

روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک بنابراین نتیجه ی ترکیب رنگ قرمز با سفید رنگ ملایم و شیرین صورتی خواهد بود.

روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک عاری از خشونت بودن و در عین حال سرزندگی رنگ صورتی آن را رنگی مناسب محافل خصوصی (اتاق خواب) نموده است.

روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک صورتی برای اتاق خواب دختران خردسال توصیه می شود. به این دلیل که رنگ یاد شده در عین لطافت و آرامشی که دارد کمی از حرارت و هیجان قرمز را نیز به ارث برده و در ایجاد تعادل این رده سنی و پیش گیری از انفعال و بی حوصلگی معمول ه این گروه بسیار مناسب ست.

روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک  

روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک رنگ زرد

روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک

روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک ۱.درخشان و پر انرژی و پر حرارت. از دور جذب کننده

روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک تمام رنگ ها را در خود حل می کند و می بلعد.

روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک دوری و دوستی

روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک رنگ زرد به خاطر خصوصیات یادشده می بایست در حد لکه رنگ در دکوراسیون مورد استفاده قرار گیردو بیش از آن باقی رنگ ها را در خود حل و گم خواهد نمود.

روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک همانند رنگ قرمزٰ می توان در فست فودها به کار برد .

روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک در باشگاه های ورزشی برای ورزش های پر تحرک مثل زومبا و ایروبیک کاربرد دارد زیرا انتقال دهنده انرژی تحرک و هیجان است.

روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک می توان رنگ زرد را با رنگ های دیگر ترکیب کرد و در دکوراسیون به راحتی از آن بهره برد.

روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک لیمویی= زرد+سفید+اپسیلونی آبی برای کدری

روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک کرم=زرد و سفید=گرمای مطبوع و پر کاربرد

روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک  

روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک آبی

روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک

روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک سرد ترین رنگ در چرخه ایتن

روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک ربات!!!!!

روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک در عین آرامش ، فعالیت سازه.تمرکز. منطق.اعتماد

روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک هر لحظه و هر فضا حسی متفاوت

روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک با توجه به خصوصیات یاد شده ، در فضاهایی که قرار است حس اعتماد القا شود و یا به تمرکز و دقت بالایی نیاز است ، رنگ آبی بهترین گزینه خواهد بود.

روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک مثال: مسابقات وزنه برداری (رنگ آبی به وفور در فضای مربوطه به کار می رود)

روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک باشگاه بدنسازی

روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک این رنگ در محیط کارنیز می تواند استفاده شود البته در کنار رنگ سفید همراه با سبزینگی ه گیاه که در عین بالا بردن دقت و تمرکز کارمندان ،سبزی گیاه حس زندگی را القا خواهد نمود.

روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک از ترکیب رنگ آبی با سفید ، آبی آسمانی خواهیم داشت که حس اعتماد را القا می نماید.

روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک به خاطر داشته باشیم هنگام اولین قراربا کارفرما یا رییسمان از نیروی خارق العاده ی آبی آسمانی درایجاد اعتماد اولیه غافل نشویم.

روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک رنگ آبی با سیاه ، سرمه ای را خواهد ساخت .

روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک اگرجداره ی پشت سر اتاق مدیریت شرکتی را به رنگ سرمه ای منقوش نمایید اولین حسی که دیدن این منظره ایجاد خواهد نمود ، شنیده شدن و دانایی و راهکار دهندگی ست.

روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک استفاده از این رنگ به عنوان تک دیوار در اتاق خواب زوج ها بعد از ۵ سال اول زندگی می تواند به حضورمنطق بیشتر در حل مسایلشان کمک نماید.

روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک  

روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک نارنجی

روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک

روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک درخشندگی زرد و حرارت و جاذبه ی قرمز

روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک به همین خاطر استفاده این رنگ کمی بیش از لکه، در اتاق خواب دختران ۱تا ۷ سال و ۷ تا ۱۲ سال توصیه می شود.

روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک رنگ نارنجی به دلیل درخشندگی و جذب کنندگی ای تواما، شاهکاری ست برای تبلیغات تبلیغات تبلیغات زیرا علاوه بر جذب کنندگی و دیده شدن، به راحتی در خاطره ها می ماند.

روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک در فست فود ها نیز این رنگ در کنار رنگ های زرد و قرمز قابل استفاده است.

روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک نارنجی بی شک با خصوصیاتی که دارد به فضاهای تجاری روح میدهد.

روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک در دکوراسیون منزل علاوه بر اتاق دختران خردسال ، می توان در حد لکه رنگ در آشپزخانه نیزاستفاده نمود. حتی برای دکور موقتی میز غذاخوریمان می توانیم از نارنجی کمک بگیریم(شمع.گلدان...)

روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک  

روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک سبز

روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک

روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک درخشندگی زرد و آرامش آبی

روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک روح زندگی.آرامشی که خواب آور نیست

روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک با توجه به خصوصیات عنوان شده در بالا این رنگ در اتاق پسران گروه سنی ۱ تا ۱۲ سال جایگاه جدی خواهد داشت. سطح انرژی بالای این سن را متعادل خواهد کرد در عین حال که مثل رنگ آبی آرامش خواب آوری ندارد در نتیجه نشاط سازنده ی آن ها را حفظ خواهد نمود.

روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک همچنین به دیل آرامش بخش بودن رنگ سبز، استفاده از آن همراه با متریال چوب (فرنیچر چوبی یا کفپوش های چوبی مثل پارکت و لمینیت) یا لکه هایی از یک رنگ گرم،در اتاق های نشیمن که محلی برای استراحت و دور همی های خصوصی خانوادگیست، می تواند مناسب باشد.

روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک همانطور که قبلا گفته شد،از آنجا که این رنگ از ترکیب رنگ سرد آبی و گرم زرد تشکیل شده است، در نهایت و درکل رنگ سردی به حساب می آید ولی لازم است توجه داشته باشیم که میزان سردی یا گرمی سبز بستگی مستقیم به درصد ترکیب دو رنگ زرد و آبی خواهد داشت. هرچه رنگ زرد بیشتر باشد میزان سردی سبز کمتر خواهد بود و بالعکس.

روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک  

روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک بنفش

روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک

روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک جذب درونی در عین آرامش (به خاطر رنگ قرمز درونش)

روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک رنگ سلطنتی .نماد شکوه و قدرت

روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک از ترکیب سردترین رنگ با گرم ترین رنگ به وجود آمده

روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک رنگ عرفان

روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک با توجه به خصوصیاتی که در بالا یاد شد، می توان گفت این رنگ در فضاهای متفاوت می تواند کاربرد متفاوتی داشته باشد و در هر فضا می توان از جنبه های مثبت مختلف آن استفاده نمود.

روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک به طور مثال در فضاهای اداری فقط و فقط در اتاق ریاست اداره روی یک تک جداره ی مهم می توان از این رنگ به عنوان نماد قدرت استفاده کرد.

روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک در فضاهایی مثل سالن های ماساژ از تزییناتی به این رنگ (شمع، پرده، گلدان) برای ایجاد حس آرامش استفاده می شود.

روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک نکته ی قابل توجه در استفاده از رنگ بنفش این ست که در فضای مسکونی می توان در اتاق خواب از ملایم ترین درجه ی این رنگ در جهت کمک به آرامش و خواب راحت استفاده نمود.

روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک همچنین در خانه های بزرگ که نور گیر مناسبی دارند ، رنگ بفش در طیف های متفاوتش می تواند در فضای نشیمن یا بهار خواب کمی بیشتر از لکه رنگ مورد استفاده قرار گیرد(تابلو. کوسن.آباژور. تک مبل میزبان)

روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک  

روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک قهوه ای

روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک

روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک ترکیبی از زرد و قرمز و آبی

روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک می توان گفت که در مبحث دکوراسیون ، قهوه ای رنگ مکمل اغلب رنگ هاست. اما درعین حال که می تواند با استفاده ی بجا،گرما و صمیمیت در محیط بوجود آورد به همان شدت نیز با استفاده ی نادرست می تواند کنتراس را بهم بزند.

روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک ثبات و سنگینی

روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک استفاده درست از رنگ قهوه ای در فضای پذیرایی و نشیمن بهترین اتفاق می تواند باشد.

روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک دراتاق خواب زوج های بالای ۵ سال این رنگ می تواند کاربرد داشته باشد و فضا را به سمت منطق بیشتر ببرد.

روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک همانطور که همه ی ما بارها و بارها برخوردداشتیم، رنگ قهوه ای برای اتاق کار رنگ مناسبی است و فضا را در عین اداری بودن از خشکی و سردی خارج و صمیمیت را بیشتر می نماید.

روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک  

روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک خاکستری

روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک

روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک خاکستری همانند رنگ سفید و مشکی از دسته ی رنگ های خنثی بوده و با اغلب رنگ ها در تمامی طیف ها همخوانی دارد.

روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک این رنگ به دلیل آنکروم بودن (خنثی) می تواند در تمامی فضاها کاربرد داشته باشد و از همه مهمتر اینکه ناهماهنگی ایجاد نخواهد کرد. هر کجا از منزل، محل کار و فضاهای مورد نظر دیگر ، این رنگ برای ایجاد هارمونی مناسب به شما کمک خواهد نمود.

روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک هر زمان احساس کردید تمامی فضا بندی و چیدمان از رنگ کف و دیوار گرفته تا فرنیچر خود را مشخص نموده اید اما در بخشی از فضا دچار مسیله شدید و نمی توانید رنگ مناسب رابیابید، به خاطر داشته باشید که می توانید از خاکستری کمک بگیرید.

روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک روانشناسي رنگها در دکوراسیون منزل-ایرناک  

یادآوری:
  • این نکته قابل توجه است که رنگ های آنکروم(سفید و مشکی و خاکستری) در دکوراسیون می بایست با درصد بیشتریمورد استفاده قرار گیرند تا رنگ های کروم بیشتر به چشم بیایند. استفاده ی بیش از اندازه از رنگ های کروم دار (زرد سبز آبی قرمز نارنجی بنفش....) فضا را به سمت شلوغی برده و به مرور زمان خسته کننده خواهد شد.
  • نکته دوم این است که می بایست در تمام فضاها میزان سردی و گرمی رنگ و متریال در تعادل باشد.
(0 رای)
بازدید : 203 بار

نوشتن نظرات

توجه : ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی دور از فرهنگ ایرانی ما است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.


تصویر امنیتی