نماز جمعه ، نمازیست که در ظهر روز آدینه در مساجد خوانده می‌شود.در ادامه با ما باشید تا بگوییم نماز جمعه به چه صورت خوانده می شود؟

نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک در نزد اهل سنت، شرکت در این نماز برای مردان واجب است؛ در حالی که زنان می‌توانند در این نماز شرکت کنند یا به جای آن نماز ظهر را بخوانند. مراسم نماز جمعه با دو خطبه آغاز می‌شود؛

نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک پس از آن، دو رکعت به جای نماز ظهر خوانده می‌شود. در ایران، هر شهر تنها یک امام جمعه دارد و نماز جمعه در مسجد جامع یا مصلای اصلی همان شهر، برگزار می‌شود.

نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک امام جمعه‌ی شهرهای ایران، همیشه از سوی رهبر انتخاب می‌شود.

احکام نماز جمعه

نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک 1- شرکت در نماز جمعه اهل تسنن

نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک سؤال:در وضعیت کنونى شرکت کردن در نماز جمعه را در کشورهاى اهل تسنن(مالزى) را براى فرد شیعه توضیح دهید و شخص شمابا توجه به اهمیت این فریضه الهى و نیاز دنیاى اسلام براى همبستکى و نشان دادن یک توان و قدرت یکپارچگى چه توصیه اى به یک فرد شیعه میکنید؟

نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک پاسخ: شرکت در نماز جمعه آنها خوب است و کفایت از نماز ظهر می کند و در چنین مواقعی سجده بر فرش مانعی ندارد.

نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک 2- وجوب یا استحباب نماز جمعه

نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک سؤال:آیا شرکت در نماز جمعه واجب است یا مستحب می باشد؟

نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک پاسخ: نماز جمعه واجب تخییری است یعنی مخیر است که یا نماز ظهر را بخواند یا نماز جمعه و در زمان ما اولویت با نماز جمعه است.

نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک 3- ذکر گفتن در هنگام خطبه خواندن امام جمعه

نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک سؤال: در هنگام ایراد خطبه اول و دوم نماز جمعه توسط امام، گفتن ذکر با تسبیح توسط مأمومین چه حکمی دارد؟

نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک پاسخ: اشکالی ندارد به شرط آنکه مانع از گوش دادن به خطبه ها نشود.

نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک 4- شروع شدن خطبه های نماز جمعه قبل از اذان ظهر

نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک سؤال:خطبه اول نماز جمعه تهران قبل از اذان ظهر خوانده می شود. آیا نماز جمعه در این حالت صحیح است؟ اگر خیر تکلیف چیست؟

نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک پاسخ: در این صورت پس از نماز جمعه و قبل از نماز عصر نماز ظهر تان را اعاده کنید.

نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک 5- نماز خواندن در هنگام خطبه های نماز جمعه

نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک سؤال: 1- حکم نماز خواندن مأمومین نماز جمعه هنگام ایراد خطبه چیست وآیا به صحت نماز جمعه فرد مزبور خدشه ای وارد می سازد یا نه؟

نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک سؤال:2- حکم نماز خواندن مامومین نماز جمعه در حد فاصل میان اتمام خطبه دوم وآغاز نمازجمعه چیست وآیا به صحت نماز جمعه فرد مزبور خدشه میزند یا نه؟(با توجه به اینکه این مسأله در برخی مناطق از جمله شهرستان خوی رایج می باشد).

نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک پاسخ: 1- در اثناء خطبه ها نماز خواندن اشکال دارد.

نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک 2- مانعی ندارد.

نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک 6- بلند خواندن نماز ظهر در روز جمعه

نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک سؤال: آیا بلند خواندن قرائت نماز ظهر در روز جمعه جایز است؟

نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک پاسخ: اگر در حضر نماز بخوانند بلند خواندن مستحب است و اگر در سفر باشد در صورتى مستحب است که با جماعت بخواند نه فرادى.

نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک 7- شرکت مسافر در نماز

نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک سؤال: اگر مسافر با طهارت فقط دو خطبه نماز جمعه را استماع کند آیا از دو رکعت ظهر کفایت مى کند و اصولا آیا مسافر مى تواند در نماز جمعه شرکت کند؟

نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک پاسخ: مسافر مى تواند در نماز جمعه شرکت کند و نماز او مجزى است ولى تنها استماع دو خطبه کافى نیست و باید دو رکعت نماز جمعه را بخواند.

نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک 8- خواندن خطبه ها پیش از اذان

نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک سؤال: در بعضى مناطق خطبه هاى نماز جمعه را پیش از اذان مى خوانند در این صورت آیا باز هم شرکت در نماز جمعه واجب تخییرى است و اگر کسى در نماز جمعه شرکت کند نماز ظهر را نیز باید بخواند؟

نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک پاسخ: در فرض مسأله احتیاط آن است که نماز ظهر را هم بخواند.

نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک 9- اقتدا به نماز عصر امام جمعه

نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک سؤال: آیا اقتدا به نماز عصر امام جمعه صحیح است؟

نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک پاسخ: اشکالى ندارد.

نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک 10- شرکت بانوان در نماز جمعه

نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک سؤال: آیا شرکت بانوان در نماز جمعه کراهت دارد؟

نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک پاسخ: شرکت آنها در نماز جمعه با توجه به عناوین ثانویه در عصر و زمان ما اولى است.

نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک 11- شرکت مبتلایان به سلس بول درنماز جمعه با یک وضو

نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک سؤال: آیا مجروحین جنگ و کسانى که قطع نخاع شده، و قدرت برنگهدارى بول ندارند، مى توانند با یک وضو در نماز جمعه شرکت کرده، و به استماع خطبه و اداى نماز جمعه و عصر بپردازند؟

نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک پاسخ: آنها باید مقارن شروع خطبه ها وضو بگیرند، و بلافاصله در نماز جمعه شرکت کنند. در این صورت، نمازشان (حتّى نماز عصر) با همان وضو صحیح است.

نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک 12- برگزاری نماز جماعت ظهر جمعه

نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک سؤال: طبق معمول مراسم ترحیم در مساجد برگزار مى گردد، که بعضاً در روز جمعه واقع مى شود; مسجد تا مصلاّى شهر حدّاقل یک کیلومتر فاصله دارد. با توجّه به تحقیقاتى که از حاضرین شده، کسى قصد شرکت در نماز جمعه ندارد، همان گونه که قصد تحقیر نماز جمعه هم در کار نیست. آیا مى شود اوّل وقت نماز را به جماعت خواند؟

نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک پاسخ: خواندن نماز جماعت در شرایط مزبور اشکالى ندارد; ولى بهتر است براى احترام نماز جمعه، جماعت را در وقت نماز جمعه ترک کنند.

نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک 13- مقدار نماز جمعه از نظر ساعت

نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک سؤال:در رساله توضیح المسائل آمده است: «وقت نماز جمعه از اوّل ظهر است به مقدارى که اذان و خطبه ها و نماز مطابق معمول انجام شود، و با گذشتن آن، وقت نماز جمعه پایان مى یابد.» مستدعى است مقدار زمان آن را از نظر ساعت بیان فرمائید.

نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک پاسخ: وقت نماز جمعه عبارتست از مقدار زمانى که براى ایراد خطبه ها به صورت متعارف و انجام نماز به طور متعادل لازم است، و ممکن است در حدود یک ساعت الى یک ساعت و ربع از اوّل زوال متعارف باشد، و بعد از آن وقت نماز جمعه مى گذرد.

نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک 14- رکوع اضافه بعد از قنوت در رکعت دوم نماز جمعه

نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک سؤال:امام جمعه اى در رکعت دوّم نماز پس از رکوع قنوت خواند، و بعد از قنوت اشتباهاً دوباره به رکوع رفت، تکلیف نماز امام جمعه و مأمومین چیست؟

نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک پاسخ: نماز امام و مأمومینى که همراه امام به رکوع اضافى رفته اند باطل است، و آنها که متوجّه اشتباه امام شده و به رکوع نرفته اند نماز خود را به صورت جمعه تکمیل مى کنند، و سپس احتیاطاً نماز ظهر را هم به جا مى آورند.

نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک 15- خواندن نماز مستحبی یا قضا بین خطبه و نماز جمعه

نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک سؤال: اقامه نماز مستحبّى، یا قضا، یا استیجارى، پس از پایان خطبه و قبل از اقامه نماز جمعه چه حکمى دارد؟

نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک پاسخ: احتیاط ترک آن است.

نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک 16- دیر رسیدن به خطبه های نماز جمعه

نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک سؤال:اگر کسی به خطبه های نماز جمعه نرسد و یا وسط های آن برسد آیا باید نماز ظهر را نیز بخواند یا نیازی نیست ؟

نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک پاسخ: اعاده نماز ظهر لازم نیست ولی در رسیدن به خطبه ها کوتاهی نکنید.

نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک 17- بجا نیاوردن یکی از دو سجده توسط امام

نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک سؤال: اگر امام در نماز جمعه در رکعت اول یک سجده کم بخواند و نماز را تمام کند آیا نماز اشکال ندارد؟ آیا برای جبران باید دوباره نماز جمعه را بخواند و یا دیگر نمی تواند بخواند و باید چهار رکعت ظهر نیت کند؟

نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک پاسخ: نماز امام صحیح است ولی مأمومین باید دو سجده خود را کامل کنند.

نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک 18- پشت کردن به امام جمعه در بین دو خطبه

نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک سؤال:در مشهد در ابتدای ایراد خطبه دوم به هنگام بردن نامهای شریف ائمه (علیهم السلام) نمازگزاران برمی‌خیزند و برای اسم حضرت رضا (علیه السلام) رو به سوی ایشان می‌کنند به طوری که در آن حالت رو به امام نیستند. آیا اساسا می‌توان ایستاد و اگر جواب مثبت است آیا می‌توان پشت به امام جمعه نمود؟

نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک پاسخ: پشت کردن به امام جمعه شرعا اشکال دارد ولی ایستادن و نشستن مانعی ندارد.

نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک 19- خواندن سوره حمد در پایان خطبه های نماز جمعه

نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک سؤال:آیا بعد از خطبه های نماز جمعه می توان به جای سوره ، سوره حمد خواند؟

نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک پاسخ: اشکالی ندارد.

نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک 20- نیت اعاده نماز ظهر در روز جمعه

نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک سؤال:در نماز جمعه حین خواندن نماز ظهر که واجب نیست نیت واجب کنیم یا مستحب؟

نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک پاسخ: به قصد احتیاط بخوانید.

نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک 21- کسی که به خطبه ها در نماز جمعه نرسد

نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک سؤال:اگر شخص دیر به خطبه های نماز جمعه برسد (مثلا در بین خطبه دوم برسد) یا فقط به نماز جمعه برسد، آیا باید نماز ظهرش را به طور جداگانه بعد از نماز جمعه بخواند؟

نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک پاسخ: نمازش صحیح است ولی احتیاط واجب آن است که عملاً تاخیر نیاندازد.

نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک 22- صحبت کردن یا حرکت کردن در بین خطبه ها

نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک سؤال:اگر در بین خطبه های نماز جمعه صحبت کنیم یا اینکه سر را برگردانیم آیا باید نماز ظهر را به طور جداگانه بعد از نماز جمعه به جا آوریم؟

نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک پاسخ: لزومی ندارد ولی این کارها را انجام ندهید.

نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک 23- عدالت در حاکم شرع و مرجع و امام جمعه و جماعت

نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک سؤال:آیا در مورد امام جماعت، امام جمعه، حاکم شرع و مرجع تقلید اصل بر عدالت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود یا باید عدالت ایشان برای انسان ثابت شود؟

نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک پاسخ: عدالت امام جمعه و جماعت و حاکم شرع و مرجع تقلید شرط است منتها اثبات عدالت از طرق مختلف امکان پذیر است. مثلا امام جماعتی در مسجد معروف شهر ایستاده و افراد ظاهرالصلاحی به او اقتدا کرده اند، این مقدار کافی است و در مورد امام جمعه ها می دانیم تا تحقیق کامل درباره آنها نشود به این مقام منصوب نمی شوند

نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک 24- اگر در رکعت اول به جای قنوت به رکوع رفته

نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک سؤال:در رکعت اول نماز جمعه به دلیل اشتباه مکبر در تلفظ (به جای قنوت گفته شد رکوع) تعداد زیادی به رکوع رفتند و بعد متوجه شده و ایستادند. حکم نماز چیست؟ برای احتیاط بعد از اتمام نماز جمعه دو سجده سهو بجا آوردم و نماز ظهر را خواندم اما به سبب اینکه به نماز عصر برسم سریع خواندم و دچار شک بین سه و چهار شدم، به سبب کمی وقت اعتنا نکردم. لطفاً بفرمایید چه کنم؟

نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک پاسخ: ان شاءالله نماز جمعه صحیح بوده است.

نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک 25- ذکر گفتن در هنگام خطبه خواندن امام جمعه

نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک سؤال: در هنگام ایراد خطبه اول و دوم نماز جمعه توسط امام، گفتن ذکر با تسبیح توسط مأمومین چه حکمی دارد؟

نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک پاسخ: اشکالی ندارد به شرط آنکه مانع از گوش دادن به خطبه ها نشود.

نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک 26- امامت مسافر در نماز جمعه

نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک سؤال:آیا شخص مسافر که نماز او قصر است می تواند امامت نماز جمعه را عهده دار شود؟

نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک پاسخ: اشکال دارد.

نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک نماز جمعه واجب است یا مستحب؟-ایرناک  

(0 رای)
بازدید : 131 بار

نوشتن نظرات

توجه : ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی دور از فرهنگ ایرانی ما است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.


تصویر امنیتی