کاربران آنلاین : 1315

به گفته‌ی محققان، خبر بد را باید بدون شاخ و برگ دادن بدهید؛ این چیزی است که طرف مقابل‌تان ترجیح می‌دهد.نحوه دادن خبر مرگ و نحوه دادن خبر بد به بیمار و نحوه گفتن خبر بد و ...