آنها گیاهان چند ساله هستند که دارای برگ های قلبی شکل و گل هایی با سایه های صورتی، قرمز و یا سفید می باشند و حتی شاخ و برگ هایش هم جذاب است و اغلب رنگی نقره ای بر روی دو طرف برگ ها وجود دارد.

همیشه خوش اخلاق بودن کار ساده ای نیست به خصوص زمانی که روحیه خوبی نداریم یا هنگام مواجهه با فردی که باعث آزارمان می شود. برای اینکه اکثر مواقع خوش اخلاق باشیم لازم است راهکارهای این بخش از ایرناک را انجام دهیم .