چاقي مشكلي است كه ميتواند باخطر بروز بيماريهايي نظير ديابت نوع دوم و بيماري قلبي همراه باشد.

انواع چاقي 

چاقی و بهترین روش درمان آن-ایرناک چاقی و بهترین روش درمان آن-ایرناک علت ان هرچه باشدباافزايش تعداد و بيشترباافزايش حجم سلولهاي بافت چربي سفيدهمراه است اين بافت از نظرموقعيت قرارگيري دربدن كه دركدام مناطق مختلف بدن بيشترباشدبه انواع زيرتقسيم ميشوند:

چاقی و بهترین روش درمان آن-ایرناک چاقی و بهترین روش درمان آن-ایرناک ١-زيرپوستي ٢-احشايي٣-شكمي ٤-ران وباسن

چاقی و بهترین روش درمان آن-ایرناک چاقی و بهترین روش درمان آن-ایرناک  گرچه راه قوي ومحكمي براي تعيين نوع چاقي براساس قرارگيري چربي بيشتر در نقاط مختلف بدن نداريم بجز سي تي اسكن كه انهم خيلي موثر نمي باشداماكارشناسان تعيين نوع چاقي راجهت درمان لازم ميدانندكه انرابراساس شكل نيزبه انواع زير تقسيم بندي مي نمايند:

چاقی و بهترین روش درمان آن-ایرناک چاقی و بهترین روش درمان آن-ایرناک ١-نوع اول باتوزيع چاقي درتمامي نقاط بدن همراه است

چاقی و بهترین روش درمان آن-ایرناک چاقی و بهترین روش درمان آن-ایرناک ٢-نوع سيبي شكل باقرارگيري چربي مازاددراطراف شكم و تنه 

چاقی و بهترین روش درمان آن-ایرناک چاقی و بهترین روش درمان آن-ایرناک ٣-چربي مازاددراطراف شكم 

چاقی و بهترین روش درمان آن-ایرناک چاقی و بهترین روش درمان آن-ایرناک ٤-قرارگيري چربي مازاددر ران هاو باسن به شكل گلابي

چاقی و بهترین روش درمان آن-ایرناک چاقی و بهترین روش درمان آن-ایرناک شكل چربي زيرپوستي مستقيمازيرپوست يافت ميشودوبادست ميتواندلمس شود ودرتمام نقاط بدن وجود دارد اما درنقاط مثل شكم ران وباسن بیشتر است.

چاقی و بهترین روش درمان آن-ایرناک چاقی و بهترین روش درمان آن-ایرناک چاقي نوع اول ياتخم مرغي شكل با تجمع چربي درتقريباتمامي نقاط بدن بهترين فرم محسوب شده وبگفته كارشناسان بهتربه درمان جواب ميدهد.

چاقی و بهترین روش درمان آن-ایرناک چاقی و بهترین روش درمان آن-ایرناک ٢-چربي احشايي ياعميق كه چربي حلقه شده بدورارگانهاي داخلي بدن است وسلامتي شخص رابه خطر مي اندازدورل بزرگي درمقاومت به انسولين وريسك ديابت بازي ميكند همچنين ميتواندبازوال خافظه نيز مربوط باشدكه ممكن است ازطريق ترشح هورمون لپتين روی مغز موثر باشد. يك كمرباشكم بزرگ نظيرانچه بيشتر درمردان بنام سيبي شكل مشهوراست ميتواندبيشترباچربي احشايي خطر افرين باشد. 

چاقی و بهترین روش درمان آن-ایرناک چاقی و بهترین روش درمان آن-ایرناک ٣-چربي شكمي يك چربي ناسالم است كه باريسك بيشترسكته هاي قلبي ومغزي وتاثيربدتري درمقاومت به انسولين وديابت وچربي هاي خون و پرفشاري خون همراه است اماگيچ نشويد مرزبندي انواع چاقي خيلي واضح ومهم نيست اماچربي بيشتردر شكم ريسك بالاتري است تاچربي پهلو وكشاله ران زنهاباكمربيشتر٣٥ واقايان بيشتراز٤٠اينچ ريسك بيماري بيشتري دارند. 

چاقی و بهترین روش درمان آن-ایرناک چاقی و بهترین روش درمان آن-ایرناک ٤-درخانم هاچاقي بيشتربه شكل گلابي است كه افزايش چربي بيشتر در ران وباسن است كه اينوع چاقي تا قبل ازيائسگي كه ممكن است بدهم نباشدوبدن راازبيماريهاي متابوليكي حفظ كندكه البته اينهم طبيعي است كه حدي داشته باشدولي بعدازيائسه شدن كه شكم شروع به چاقي ميكند ممكن است سودي نداشته كه مضرهم باشد. 

چاقی و بهترین روش درمان آن-ایرناک چاقی و بهترین روش درمان آن-ایرناک درمبحث درمان ميتوان به نوع درمان براساس نوع چاقي اشاره كرداماان چه مشخص است ازوقتي كه شروع به كاهش وزن ياكاستن ازچربي هاي سفيدبدن ميكنيدهمه جاي بدن بصورت برابرومساوي چربي ازدست ميدهند. امااگرورزش رابه رژيم غذايي لاغري اضافه كنيدممكن است چربي احشايي بيشتري ازدست بدهيد. 

منبع: ایرناک

(0 رای)
بازدید : 51 بار

نوشتن نظرات

توجه : ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی دور از فرهنگ ایرانی ما است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.


تصویر امنیتی