پدری با عکس های عجیبی که از فرزندان خود میگیرد صدای دوقلوهایش را درآورد.

تصاویری عجیبی که پدر و مادری از دوقلوهایشان گرفتند!-ایرناک تصاویری عجیبی که پدر و مادری از دوقلوهایشان گرفتند!-ایرناک داشتن فرزندان دوقلو همیشه برای والدین سخت بوده و والدین با شرایط دشواری این کودکان را پرورش می دهند ، علاوه بر این سختی ها شیرینی هایی وجود دارد که اکثرا خاطره می شوند.

تصاویری عجیبی که پدر و مادری از دوقلوهایشان گرفتند!-ایرناک تصاویری عجیبی که پدر و مادری از دوقلوهایشان گرفتند!-ایرناک مرد عکاسی با داشتن فرزندان دوقلو معتقد است که برای رشد این کودکان از صفر تا صد فرایند طبیعی طی می شود .

تصاویری عجیبی که پدر و مادری از دوقلوهایشان گرفتند!-ایرناک تصاویری عجیبی که پدر و مادری از دوقلوهایشان گرفتند!-ایرناک این مرد دوست دارد که کودکان او بهترین عکس ها را داشته باشند و به همین دلیل آنها را سوژه عکاسی خود قرار داده و برای این منظور دست به هرکاری می زند تا عکس های خوبی از فرزندانش ثبت کند.

تصاویری عجیبی که پدر و مادری از دوقلوهایشان گرفتند!-ایرناک تصاویری عجیبی که پدر و مادری از دوقلوهایشان گرفتند!-ایرناک او می گوید:به عنوان یک عکاس من می خواهم فرزندانم بهترین عکس های ممکن را داشته باشند و این کار را فقط من و همسرم می توانیم انجام دهیم.

تصاویری عجیبی که پدر و مادری از دوقلوهایشان گرفتند!-ایرناک تصاویری عجیبی که پدر و مادری از دوقلوهایشان گرفتند!-ایرناک پدر دوقلو ها معتقد است ؛ این پروژه فقط با یک عکس شروع شد و حالا یک زندگی را برای خودش دارد و هیچکدام بچه ها یا حیوانات در هنگام عکاسی در معرض خطر و ناراحتی قرار نگرفتند.

تصاویری عجیبی که پدر و مادری از دوقلوهایشان گرفتند!-ایرناک تصاویری عجیبی که پدر و مادری از دوقلوهایشان گرفتند!-ایرناک تصاویری عجیبی که پدر و مادری از دوقلوهایشان گرفتند!-ایرناک

تصاویری عجیبی که پدر و مادری از دوقلوهایشان گرفتند!-ایرناک تصاویری عجیبی که پدر و مادری از دوقلوهایشان گرفتند!-ایرناک تصاویری عجیبی که پدر و مادری از دوقلوهایشان گرفتند!-ایرناک

تصاویری عجیبی که پدر و مادری از دوقلوهایشان گرفتند!-ایرناک تصاویری عجیبی که پدر و مادری از دوقلوهایشان گرفتند!-ایرناک تصاویری عجیبی که پدر و مادری از دوقلوهایشان گرفتند!-ایرناک

تصاویری عجیبی که پدر و مادری از دوقلوهایشان گرفتند!-ایرناک تصاویری عجیبی که پدر و مادری از دوقلوهایشان گرفتند!-ایرناک تصاویری عجیبی که پدر و مادری از دوقلوهایشان گرفتند!-ایرناک

تصاویری عجیبی که پدر و مادری از دوقلوهایشان گرفتند!-ایرناک تصاویری عجیبی که پدر و مادری از دوقلوهایشان گرفتند!-ایرناک تصاویری عجیبی که پدر و مادری از دوقلوهایشان گرفتند!-ایرناک"

تصاویری عجیبی که پدر و مادری از دوقلوهایشان گرفتند!-ایرناک تصاویری عجیبی که پدر و مادری از دوقلوهایشان گرفتند!-ایرناک تصاویری عجیبی که پدر و مادری از دوقلوهایشان گرفتند!-ایرناک

تصاویری عجیبی که پدر و مادری از دوقلوهایشان گرفتند!-ایرناک تصاویری عجیبی که پدر و مادری از دوقلوهایشان گرفتند!-ایرناک تصاویری عجیبی که پدر و مادری از دوقلوهایشان گرفتند!-ایرناک

تصاویری عجیبی که پدر و مادری از دوقلوهایشان گرفتند!-ایرناک تصاویری عجیبی که پدر و مادری از دوقلوهایشان گرفتند!-ایرناک تصاویری عجیبی که پدر و مادری از دوقلوهایشان گرفتند!-ایرناک


تصاویری عجیبی که پدر و مادری از دوقلوهایشان گرفتند!-ایرناک تصاویری عجیبی که پدر و مادری از دوقلوهایشان گرفتند!-ایرناک yjc

(0 رای)
بازدید : 106 بار

نوشتن نظرات

توجه : ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی دور از فرهنگ ایرانی ما است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.


تصویر امنیتی