در ادامه داستان زیبا و پندآموز لاک پشت و خرگوش را برای شما به صورت تصویری آماده کرده ایم که در اداکه مطالب ایرناک خواهید دید.

داستان خرگوش و لاک پشت قصه ای برای خردسالان و کودکان

قصه های کودکانه تصویری | داستان خرگوش و لاک پشت-ایرناک قصه های کودکانه تصویری | داستان خرگوش و لاک پشت-ایرناک روزی روزگاری در دشت سبز و زیبایی، حیوان های زیادی زندگی می کردند. در میان آنها خرگوشی بود که فکر می کرد از همه باهوش تر و زرنگ تر است.

قصه های کودکانه تصویری | داستان خرگوش و لاک پشت-ایرناک قصه های کودکانه تصویری | داستان خرگوش و لاک پشت-ایرناک روزی از روزها وقتی حیوان ها، سرگرم بازی بودند خرگوش گفت این بازی ها وقت تلف کردن است . بیایید با هم مسابقه بدهیم ، چه کسی حاضر است با من مسابقه بدهد.

قصه های کودکانه تصویری | داستان خرگوش و لاک پشت-ایرناک قصه های کودکانه تصویری | داستان خرگوش و لاک پشت-ایرناک لاک پشت که می دانست خرگوش خیلی مغرور و خودخواه شده است گفت من حاضرم .

قصه های کودکانه تصویری | داستان خرگوش و لاک پشت-ایرناک قصه های کودکانه تصویری | داستان خرگوش و لاک پشت-ایرناک از این حرف لاک پشت ، خرگوش به خنده افتاد.

قصه های کودکانه تصویری | داستان خرگوش و لاک پشت-ایرناک قصه های کودکانه تصویری | داستان خرگوش و لاک پشت-ایرناک حیوان هایی که آنجا بودند از حرف لاک پشت خنده شان گرفت . چون می دانستند که خرگوش خیلی تند می دود و لاک پشت خیلی آهسته.

قصه های کودکانه تصویری | داستان خرگوش و لاک پشت-ایرناک قصه های کودکانه تصویری | داستان خرگوش و لاک پشت-ایرناک روباه به لاک پشت گفت مطمئن هستی که می توانی با خرگوش مسابقه بدهی.

قصه های کودکانه تصویری | داستان خرگوش و لاک پشت-ایرناک قصه های کودکانه تصویری | داستان خرگوش و لاک پشت-ایرناک لاک پشت گفت بله مطمئن هستم.

داستان خرگوش و لاک پشت

داستان خرگوش و لاک پشت

قصه های کودکانه تصویری | داستان خرگوش و لاک پشت-ایرناک قصه های کودکانه تصویری | داستان خرگوش و لاک پشت-ایرناک روباه گفت خب از اینجا شروع کنید هر که زودتر به درخت بالای تپه برسد برنده است. حاضرید؟ خرگوش که آماده ایستاده بود با چند پرش بلند از آنجا دور شد.

قصه های کودکانه تصویری | داستان خرگوش و لاک پشت-ایرناک قصه های کودکانه تصویری | داستان خرگوش و لاک پشت-ایرناک لاک پشت هم شروع کرد به دویدن. اما قدم های او کوتاه بود و خیلی کند راه می رفت. روباه، سنجاب و دیگر حیوان ها گفتند تندتر برو لاک پشت. اینطوری می خوای مسابقه بدهی.

قصه های کودکانه تصویری | داستان خرگوش و لاک پشت-ایرناک قصه های کودکانه تصویری | داستان خرگوش و لاک پشت-ایرناک زود باش . ببین خرگوش به کجا رسیده.

قصه های کودکانه تصویری | داستان خرگوش و لاک پشت-ایرناک قصه های کودکانه تصویری | داستان خرگوش و لاک پشت-ایرناک اما لاک پشت که خرگوش را می شناخت . اصلا ناراحت نبود و مطمئن بود که در این مسابقه پیروز می شود. او با پشتکار می دوید تا به درخت بالای تپه برسد. آهسته راه می رفت ، اما می دانست که باید یکسره راه برود و خسته نشود.

قصه های کودکانه تصویری | داستان خرگوش و لاک پشت-ایرناک قصه های کودکانه تصویری | داستان خرگوش و لاک پشت-ایرناک خرگوش که به قدم های تند و پرش های بلندش مغرور شده بود در نیمه راه نگاهی به عقب انداخت و دید که لاک پشت هنوز در ابتدای راه است . با خود گفت تا او به اینجاها برسد ، خیلی طول می کشد و می توان روی این سبزه ها دراز بکشم و استراحت کنم . وقتی لاک پشت به اینجا رسید من هم بلند میشوم و با چند پرش بلند به درخت می رسم و برنده می شوم.

قصه های کودکانه تصویری | داستان خرگوش و لاک پشت-ایرناک قصه های کودکانه تصویری | داستان خرگوش و لاک پشت-ایرناک خرگوش دراز کشید و خوابش برد. آن هم چه خواب عمیقی.

داستان خرگوش و لاک پشت

داستان خرگوش و لاک پشت

قصه های کودکانه تصویری | داستان خرگوش و لاک پشت-ایرناک قصه های کودکانه تصویری | داستان خرگوش و لاک پشت-ایرناک اما لاک پشت با همان قدم های کوتاهش، به خرگوش رسید و از او گذشت و به راهش ادامه داد.

قصه های کودکانه تصویری | داستان خرگوش و لاک پشت-ایرناک قصه های کودکانه تصویری | داستان خرگوش و لاک پشت-ایرناک مدتی گذشت و لاک پشت به بالای تپه رسید. درست در کنار درخت و انتهای جاده . ناگهان خرگوش از خواب پرید به پایین جاده نگاه کرد. می خواست ببیند لاک پشت به کجا رسیده. اما لاک پشت را ندید . به بالای جاده به درختی که بالای تپه بود نگاه کرد. لاک پشت آنجا ایستاده بود و برای حیوان هایی که در پایین تپه بودند، دست تکان می داد.

داستان خرگوش و لاک پشت

داستان خرگوش و لاک پشت

قصه های کودکانه تصویری | داستان خرگوش و لاک پشت-ایرناک قصه های کودکانه تصویری | داستان خرگوش و لاک پشت-ایرناک آن روز همه حیوان ها دیدند که لاک پشت برنده شده بود .

قصه های کودکانه تصویری | داستان خرگوش و لاک پشت-ایرناک قصه های کودکانه تصویری | داستان خرگوش و لاک پشت-ایرناک افسوس فایده ای نداشت و خرگوش فهمیده بود که نباید مغرور شود و دیگران را کوچک بشمارد.

داستان خرگوش و لاک پشت

داستان خرگوش و لاک پشت

(1 رای)
بازدید : 38 بار
قصه های کودکانه تصویری | داستان خرگوش و لاک پشت - 5.0 out of 5 based on 1 vote

نوشتن نظرات

توجه : ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی دور از فرهنگ ایرانی ما است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.


تصویر امنیتی