بهترین نقاشی که نشانه ی روان سالم در کودک است،کشیدن خانه با دودکش و پنجره و در و پرده و آنتن است.

‍ نمونه ای از تفسير اشكال در نقاشي كودكان-ایرناک ‍ نمونه ای از تفسير اشكال در نقاشي كودكان-ایرناک -زياد بودن دكمه ها در لباس آدمك ترسيم شده نشانه كمبود اعتماد به نفس در كودك است

‍ نمونه ای از تفسير اشكال در نقاشي كودكان-ایرناک ‍ نمونه ای از تفسير اشكال در نقاشي كودكان-ایرناک -وجود حيوانات در نقاشي بيانگر حس طبيعت گرايي كودك مي باشد.

‍ نمونه ای از تفسير اشكال در نقاشي كودكان-ایرناک ‍ نمونه ای از تفسير اشكال در نقاشي كودكان-ایرناک - ابر در نقاشي كودك سمبل مادر و خورشيد سمبل پدر است .

‍ نمونه ای از تفسير اشكال در نقاشي كودكان-ایرناک ‍ نمونه ای از تفسير اشكال در نقاشي كودكان-ایرناک -اشكال نوك تيز و خطوط شكسته بيانگر خشونت در زندگي است.

‍ نمونه ای از تفسير اشكال در نقاشي كودكان-ایرناک ‍ نمونه ای از تفسير اشكال در نقاشي كودكان-ایرناک -پشت سر هم و رديف بودن اشكال رسم شده مانند جوجه هاي يك مرغ به دنبال او ، نشانگر استعداد رياضي كودك مي باشد.

‍ نمونه ای از تفسير اشكال در نقاشي كودكان-ایرناک ‍ نمونه ای از تفسير اشكال در نقاشي كودكان-ایرناک -با توجه به عناصر رسم شده در يك سوم پايين نقاشي ميتوان به احساس كودك در گذشته اش پي برد.

‍ نمونه ای از تفسير اشكال در نقاشي كودكان-ایرناک ‍ نمونه ای از تفسير اشكال در نقاشي كودكان-ایرناک -با توجه به عناصر رسم شده در يك سوم وسط نقاشي به احساس كودك در زمان حال مي توان پي برد.

‍ نمونه ای از تفسير اشكال در نقاشي كودكان-ایرناک ‍ نمونه ای از تفسير اشكال در نقاشي كودكان-ایرناک -عناصر رسم شده در يك سوم بالاي نقاشي نشانه احساس كودك به آينده خود است.

خطوط نقاشی كودكان :

‍ نمونه ای از تفسير اشكال در نقاشي كودكان-ایرناک ‍ نمونه ای از تفسير اشكال در نقاشي كودكان-ایرناک -خطوط نازک و هماهنگ در نقاشی کودک،نشان دهنده ی سازگاری کودک است.

‍ نمونه ای از تفسير اشكال در نقاشي كودكان-ایرناک ‍ نمونه ای از تفسير اشكال در نقاشي كودكان-ایرناک -خطوط کوچک و فشرده،نشانه ی ناراحتی درونی کودک است.

‍ نمونه ای از تفسير اشكال در نقاشي كودكان-ایرناک ‍ نمونه ای از تفسير اشكال در نقاشي كودكان-ایرناک -خطوط مارپیچ نشانه ی پرخاشگری در کودک است.

‍ نمونه ای از تفسير اشكال در نقاشي كودكان-ایرناک ‍ نمونه ای از تفسير اشكال در نقاشي كودكان-ایرناک -خطوط نازک و ملایم،احساسات عاطفی کودک را می رساند.

‍ نمونه ای از تفسير اشكال در نقاشي كودكان-ایرناک ‍ نمونه ای از تفسير اشكال در نقاشي كودكان-ایرناک -خطوط کوتاه،خجالتی بودن و خطوط کمرنگ،کمبود جوش و خروش را می رساند.

‍ نمونه ای از تفسير اشكال در نقاشي كودكان-ایرناک ‍ نمونه ای از تفسير اشكال در نقاشي كودكان-ایرناک -اگر در صفحه نقاشی بیشتر از نصف صفحه خالی بماند و نقاشی کوچک باشد نشانه ی اعتماد به نفس پایین کودک است.

‍ نمونه ای از تفسير اشكال در نقاشي كودكان-ایرناک ‍ نمونه ای از تفسير اشكال در نقاشي كودكان-ایرناک -اگر کودک مرتب نقاشی کند و پاک کند نشانه ی ترس و اضطراب درونی اوست.

‍ نمونه ای از تفسير اشكال در نقاشي كودكان-ایرناک ‍ نمونه ای از تفسير اشكال در نقاشي كودكان-ایرناک -در مورد نقاشی خانه،اگر در و پنجره ای برای خانه نکشد،نشانه ی وابستگی شدید به مادر است.

‍ نمونه ای از تفسير اشكال در نقاشي كودكان-ایرناک ‍ نمونه ای از تفسير اشكال در نقاشي كودكان-ایرناک -بهترین نقاشی که نشانه ی روان سالم در کودک است،کشیدن خانه با دودکش و پنجره و در و پرده و آنتن است.

‍ نمونه ای از تفسير اشكال در نقاشي كودكان-ایرناک ‍ نمونه ای از تفسير اشكال در نقاشي كودكان-ایرناک -خورشید در نقاشی کودک،نماد پدر است.خورشید با چشم و ابرو رابطه ی خوب با پدر را می رساند و خورشید سیاه ،تیرگی رابطه با پدر را می رساند.

‍ نمونه ای از تفسير اشكال در نقاشي كودكان-ایرناک ‍ نمونه ای از تفسير اشكال در نقاشي كودكان-ایرناک -اگر کودک آدمکی را نقاشی کند :

‍ نمونه ای از تفسير اشكال در نقاشي كودكان-ایرناک ‍ نمونه ای از تفسير اشكال در نقاشي كودكان-ایرناک -سر بزرگتر از بدن،ناسازگاری کودک را می رساند.

‍ نمونه ای از تفسير اشكال در نقاشي كودكان-ایرناک ‍ نمونه ای از تفسير اشكال در نقاشي كودكان-ایرناک -سر به تنهایی بدون بدن،اضطراب را می رساند .

منبع:جستجوگر ایرناک

(0 رای)
بازدید : 158 بار

نوشتن نظرات

توجه : ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی دور از فرهنگ ایرانی ما است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.


تصویر امنیتی