بسیاری از افراد به این موضوع اعقاد دارند که گرفتن ناخن در شب برای سلامتی انسان ضرر دارد اما درست یا غلط بودن این حرف مشخص نیست.

آیا گرفتن ناخن در شب جایز است؟

حکم شرعی ناخن گرفتن در شب

آیا میدانید چرا ناخن گرفتن در شب خوب نیست؟ + آداب ناخن گرفتن در ایرناک آیا میدانید چرا ناخن گرفتن در شب خوب نیست؟ + آداب ناخن گرفتن در ایرناک از کارهای مستحبی که دین اسلام بر آن تأکید می کند، گرفتن ناخن است به هر صورتی که باشد، البته بهتر است در روز جمعه باشد . در نتیجه در هر وقت از شب یا روز باشد جایز است، و بنا بر جست و جویی که صورت گرفت، روایتی مبنی بر کراهت گرفتن ناخن در شب یافت نشد. پس دیگر بحث از علت کراهت مطرح شده، معنا ندارد .

برخی اعلام نموده اند در گذشته بعلت تاریکی (عدم وجود نور در شب) و جراحت احتمالی ناخن ها را روز می گرفتند.

 حکم گرفتن ناخن در شب

حکم شرعی گرفتن ناخن در شب

گرفتن ناخن در شب مکروه نیست اما در کیفیت ناخن گرفتن دستورالعمل های مختلفی رسیده است که به نمونه ای از آن اشاره می شود:

حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم هنگام ناخن گرفتن از مسبّحه (سبّابه یا انگشت شهادت) دست راست (که شریفترین انگشت است) شروع می‏ کرد و به شست (انگشت بزرگ) راست پایان می ‏داد، یعنی از سبّابه تا انگشت کوچک راست و سپس از انگشت کوچک چپ تا شست راست.

گرفتن ناخن درشب از نظر علمی

طبق تحقیقات اخیر دانشمندان مشخص شده که کلسیم اضافه بدن در ساعات پایانی روز در ناخنها جمع میشود و از ناخنها بعنوان انبار موقت کلسیم بدن استفاده میشود و این کلسیم اضافی در ساعات آغازین روز به گردش خون باز میگرددو مورد مصرف قرار میگیرد. گرفتن ناخنها در شب باعث از بین رفتن این کلسیم ذخیره شده خواهد شد .

همچنین کمبود کلسیم اولین آثارش در بینایی مشاهده می شود .

ناخن گرفتن در شب چهارشنبه

 در روايتى آمده است که هر کس در روز چهارشنبه ناخن بگيرد و از انگشت کوچک دست راست شروع کرده وبه انگشت کوچک دست چپ ختم کند، اين کار او را از چشم درد حفظ مى‌کند.[مستدرک الوسائل، ج ۱، ص ۴۳۷، ح ۱۱۰۴.]

آداب ناخن گرفتن

آداب ناخن گرفتن


زمان ناخن گرفتن

روز جمعه

در حديث است كه كسى به امام كاظم علیه السلام عرض كرد: اصحاب ودوستان ما معتقدند ناخن را بايد در روز جمعه گرفت. حضرت فرمود: «اگر بخواهيد در روز جمعه بگيريد واگر نمى‌توانيد تا جمعه صبر كنيد، هرگاه بلند شد بگيريد»

از امام صادق علیه السلام روايت شده است كه فرمود: «ناخن گرفتن در روز جمعه انسان را در برابر بيمارى‌هاى خوره، كورى وپيسى بيمه مى‌كند. و اگر در روز جمعه نياز به گرفتن ناخن‌ها نباشد آن را سوهان بكش تا ريزه‌هايى از آن جدا شود»

در چند حديث ديگر فرمود: «هر جمعه شارب وناخن خود را بگيريد واگر ناخن‌هايتان كوتاه است در روز جمعه آن را سوهان بكشيد، تا مبتلا به ديوانگى وخوره وپيسى نشويد»

در حديثى ديگر فرمود: «هر كس در هر جمعه ناخن وشارب خود را بگيرد، تا جمعه ديگر پيوسته با طهارت باشد»

در روايتى ديگر فرمود: «گرفتن ناخن وشارب در هر جمعه وشستن سر با گياه خطمى در جمعه، فقر را برطرف وروزى را زياد مى‌كند»

در حديث است كه كسى به امام صادق علیه السلام عرض كرد: شنيده‌ام اشتغال به تعقيبات نماز صبح تا هنگام طلوع آفتاب، سودمندتر از سفر به شهرها براى گشايش وافزايش رزق وروزى است. فرمود: «دوست دارى چيزى به تو بياموزم كه از همه اينها نافع‌تر باشد؟» گفت: آرى.فرمود: «ناخن وشارب خود را در هر جمعه بگير، هر چند به ساييدن باشد»

از حضرت رسول صلی الله علیه و آله روايت شده است كه فرمود: «هر كس ناخن‌هاى خود را در روز جمعه بگيرد، خداوند دردهايش را از سر انگشتانش بيرون كرده، دواى درد را جايگزين آن مى‌كند»از امام صادق علیه السلام روايت شده است كه فرمود: «هر كس روز جمعه ناخن بگيرد، ناراحتى ريشه ناخن‌ها از وى برطرف مى‌شود»

از حضرت على علیه السلام روايت شده است كه فرمود: «گرفتن ناخن در روز جمعه هر دردى را برطرف مى‌كند»

نحوه ناخن گرفتن از نظر علمی و شرعی

نحوه ناخن گرفتن از نظر علمی و شرعی

روز پنجشنبه

از امام باقر علیه السلام روايت شده است كه فرمود: «هر كس ناخن‌هاى خود را روز پنجشنبه بگيرد ويك ناخن را براى روز جمعه بگذارد، خداوند پريشانى را از وى زايل مى‌كند»

از حضرت على علیه السلام روايت شده است كه فرمود: «ناخن گرفتن در روز پنجشنبه بر روزى مى‌افزايد»

از امام باقر علیه السلام روايت شده است كه فرمود: «هر كس پنجشنبه ناخن بگيرد، فرزندانش بسيار شوند ودرد چشم نبيند»واگر بخواهد ثواب پنجشنبه وجمعه هر دو را ببرد، در روز پنجشنبه ناخن‌ها را بگيرد ويكى را براى جمعه نگاه دارد، يا همه را در روز پنجشنبه بگيرد ودر روز جمعه سوهانى بر آن بكشد كه ريزه‌هايى از آن جدا شود.

در حديث است كه امام رضا علیه السلام كسى را ديد كه مبتلا به چشم درد بود. فرمود: «مى‌خواهى چيزى به تو بياموزم كه با انجام دادن آن هرگز چشم درد نگيرى؟» گفت: آرى. فرمود:«هر پنجشنبه ناخن‌هايت را بگير». آن شخص به دستور حضرت عمل كرد وهرگز به درد چشم مبتلا نشد.

از امام باقر علیه السلام روايت شده است كه فرمود: «هر كس همواره در روز پنجشنبه ناخن‌هاى خود را بگيرد هرگز چشم درد نگيرد»

ساير روزهاى هفته

در روايتى آمده است كه هر كس روز چهارشنبه ناخن بگيرد واز انگشت كوچك دست راست شروع كرده وبه انگشت كوچك دست چپ ختم كند، اين كار او را از چشم درد حفظ مى‌كند.

از امام رضا علیه السلام روايت شده است كه فرمود: «روز سه شنبه ناخن بگيريد»

از حضرت رسول صلی الله علیه و آله روايت شده است كه فرمود: «هر كس روز شنبه يا پنجشنبه ناخن وشارب خود را بگيرد از درد دندان وچشم عافيت پيدا مى‌كند».

از مجموع اين روايات استفاده مى‌شود كه هر هفته بايد ناخن‌ها را گرفت. روز جمعه افضل است، سپس روز پنجشنبه وبعد ساير روزهاى هفته. در ضمن بايد توجّه داشت هرگاه ناخن‌ها بلند شود انواع ميكروب‌ها زير آن لانه مى‌كند؛ ميكروب‌هايى كه سرچشمه بسيارى از بيمارى‌هاست

چگونه ناخن بگيريم؟

در حديثى معتبر مى‌خوانيم كه هنگام ناخن گرفتن از انگشت كوچك دست چپ شروع كرده و به انگشت كوچك دست راست ختم كنيد.

در روايت ديگر چنين آمده است: اگر روز پنجشنبه از ناخن انگشت كوچك دست راست شروع وبه انگشت بزرگ آن دست ختم كرده وسپس از انگشت كوچك دست چپ شروع وبه انگشت بزرگ همان دست ختم كند، از درد چشم امان خواهد يافت.

و بعيد نيست اگر روز چهارشنبه ناخن بگيرد بهتر است از انگشت دست چپ شروع كند واگر در روز پنجشنبه ناخن بگيرد در هر دستى با انگشت كوچك آن دست شروع كند. و اگر روز جمعه يا ديگر روزها باشد از انگشت كوچك دست چپ شروع وبه انگشت كوچك دست راست ختم كند. و به‌ طور كلى هر زمان از انگشت كوچك دست چپ شروع كند خوب است همان‌گونه كه صدوق، علىّ بن بابويه گفته است.

چگونگى ناخن گرفتن در اخبار اهل سنت

در اخبار اهل‌سنّت چگونگى ناخن گرفتن به اين شرح است: در دست راست اوّل انگشت شهادت، سپس انگشت كوچك وبعد انگشت بزرگ وپس از آن انگشت وسط ودر آخر انگشت ديگر را مى‌گيرد ودر دست چپ با انگشت پس از انگشت كوچك شروع مى‌كند، سپس انگشت وسط را مى‌گيرد و سوم به سراغ انگشت بزرگ مى‌رود، سپس انگشت كوچك را مى‌گيرد ودر آخر ناخن انگشت شهادت را خواهد گرفت.

ناخن گرفتن از نظر علمی و شرعی

روش ناخن گرفتن از نظر علمی و شرعی

ولى توجّه داشته باشيد كه عمل به آنچه در روايات قبل ذكر كرديم كه از منابع اهل‌بيت : نقل شد، سزاوارتر است.در حديث است كه حضرت رسول صلی الله علیه و آله از گرفتن ناخن با دندان نهى كرد.

دعاى هنگام ناخن گرفتن

در روايتى آمده است كه به هنگام گرفتن ناخن وشارب اين دعا را بخوانيد : «بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ وَعَلى سُنَّةِ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ».

در دفن كردن مو و ناخن و ساير چيزها كه دفن بايد كرد

از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام منقولست در تفسير اين آيه كريمه كه اَلَمْ نَجْعَلِ اْلاَرْضَ كِفاتا اَحْياءً وَاَمْواتا يعنى آيا نگردانيده ايم ، زمين را محل انضمام و اجتماع و پنهان شدن در حالتيكه زنده اند، در حالتيكه مرده اند حضرت فرمود كه مراد از حال زندگى دفن كردن ، مو و ناخن است .

در حديث معتبر از حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام منقول است كه حضرت رسول صلى الله عليه وآله وسلم امرفرمود، ما را كه چهار چيز را در خاك پنهان كنيم ، مو و ناخن و دندان و خون .

از حضرت رسول صلى الله عليه وآله وسلم منقول است كه هفت چيز است كه از آدمى جدا ميشود و آنها در دفن ميبايد كرد، مو و ناخن و خون وخون حيض و بچه دان و دندان و نطفه كه پاره خون شده باشد.

بازدید : 2,914 بار
آیا میدانید چرا ناخن گرفتن در شب خوب نیست؟ + آداب ناخن گرفتن
5.0
out of
5
(
3
) votes

نوشتن نظرات

توجه : ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی دور از فرهنگ ایرانی ما است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.


تصویر امنیتی