11 طوفان شدید و مرگبار دنیا که بیشترین صدمات را داشتند در این گزارش جمع آوری شده‌اند.

مرگبارترین طوفان‌های تاریخ-ایرناک مرگبارترین طوفان‌های تاریخ-ایرناک آشفتگی شدید جوّی، اختلال فشار هوا و یا برخورد دو جبهه‌ی هوای سرد و گرم، طوفان را به وجود می آورد که می تواند به صورت تندباد، گردباد دریایی یا گردباد خشکی باشد.

مرگبارترین طوفان‌های تاریخ-ایرناک مرگبارترین طوفان‌های تاریخ-ایرناک «مقیاس سفیر سیمپسون»، طوفان ها را به پنج دسته کلی تقسیم می کند. طوفان های گروه یک شدت کمی دارند و هرچه به گروه پنج نزدیک شویم شدت بیشتری پیدا می کنند. در این مطلب شما را با چند مورد از شدید ترین طوفان های تاریخ بشر آشنا می کنیم.

مرگبارترین طوفان‌های تاریخ-ایرناک مرگبارترین طوفان‌های تاریخ-ایرناک  

طوفان متیو _ ۲۰۱۶

مرگبارترین طوفان‌های تاریخ-ایرناک مرگبارترین طوفان‌های تاریخ-ایرناک این طوفان نوع ۵ یکی از قدرتمندترین و مرگبارترین طوفا‌ن‌های دریایی ثبت شده در تاریخ است که در ۲۲ سپتامبر ایجاد شد.

مرگبارترین طوفان‌های تاریخ-ایرناک مرگبارترین طوفان‌های تاریخ-ایرناک تلفات: ۱۰۲۷ نفر فوت شدند

مرگبارترین طوفان‌های تاریخ-ایرناک مرگبارترین طوفان‌های تاریخ-ایرناک خسارت: حدود ۵ میلیارد دلار

مرگبارترین طوفان‌های تاریخ-ایرناک مرگبارترین طوفان‌های تاریخ-ایرناک  

طوفان سندی _ ۲۰۱۲

مرگبارترین طوفان‌های تاریخ-ایرناک مرگبارترین طوفان‌های تاریخ-ایرناک طوفان سندی از نوع سوم بود و در کوبا آغازشد، همچنین ۲۴ ایالت آمریکایی را تحت تأثیر خود قرار داد. در این طوفان سیل به خیابان‌ها، خطوط مترو و تونل‌های شهرها وارد شد.

مرگبارترین طوفان‌های تاریخ-ایرناک مرگبارترین طوفان‌های تاریخ-ایرناک تلفات: ۲۳۳ نفر فوت شدند

مرگبارترین طوفان‌های تاریخ-ایرناک مرگبارترین طوفان‌های تاریخ-ایرناک  

طوفان کاترینا _ ۲۰۰۵

مرگبارترین طوفان‌های تاریخ-ایرناک مرگبارترین طوفان‌های تاریخ-ایرناک این طوفان نوع ۵ در باهاماس شروع شده و به خلیج مکزیک رسید. در طوفان کاترینا بیش از ۹۰ درصد از شهرهای ساحلی رودخانه‌ی می‌سی‌سی‌پی، به زیر آب رفته و بسیاری از مردم نیز در سیل غرق شدند. بیشترین خسارت نیز نصیب ایالت نیو اورلئان آمریکا شد.

مرگبارترین طوفان‌های تاریخ-ایرناک مرگبارترین طوفان‌های تاریخ-ایرناک  

طوفان جین _ ۲۰۰۴

مرگبارترین طوفان‌های تاریخ-ایرناک مرگبارترین طوفان‌های تاریخ-ایرناک طوفان جین که با بارش باران همراه بود، باعث جاری شدن سیل در مناطق مختلف شد. این طوفان در۳ کیلومتری محل طوفان‌های فرانس و ایوان که چند هفته قبل‌تر به وقوع پیوسته

مرگبارترین طوفان‌های تاریخ-ایرناک مرگبارترین طوفان‌های تاریخ-ایرناک بودند، رخ داد.

مرگبارترین طوفان‌های تاریخ-ایرناک مرگبارترین طوفان‌های تاریخ-ایرناک تلفات: ۳۰۳۵ نفر فوت شدند

مرگبارترین طوفان‌های تاریخ-ایرناک مرگبارترین طوفان‌های تاریخ-ایرناک خسارت: ۶٫۸ میلیارد

مرگبارترین طوفان‌های تاریخ-ایرناک مرگبارترین طوفان‌های تاریخ-ایرناک  

طوفان چارلی _ ۲۰۰۴

مرگبارترین طوفان‌های تاریخ-ایرناک مرگبارترین طوفان‌های تاریخ-ایرناک طوفان چارلی در کوبا و ایالت فلوریدای آمریکا اتفاق افتاد و نوع چهار بود. در این طوفان درخت‌ها از ریشه کنده، خودروها توسط درختان تخریب شد وتیرهای برق سقوط کردند.

مرگبارترین طوفان‌های تاریخ-ایرناک مرگبارترین طوفان‌های تاریخ-ایرناک تلفات: ۱۰ نفر فوت شدند

مرگبارترین طوفان‌های تاریخ-ایرناک مرگبارترین طوفان‌های تاریخ-ایرناک  

طوفان میچ _ ۱۹۹۸

مرگبارترین طوفان‌های تاریخ-ایرناک مرگبارترین طوفان‌های تاریخ-ایرناک سرعت این طوفان نوع پنج ۲۹۰ کیلومتر بر ساعت بود که در دریای کارائیب شکل گرفت.

مرگبارترین طوفان‌های تاریخ-ایرناک مرگبارترین طوفان‌های تاریخ-ایرناک تلفات: ۱۱۰۰۰ نفر فوت شدند، ۱۱۰۰۰ گمشده و ۲٫۷ میلیون نفر بی‌خانمان

مرگبارترین طوفان‌های تاریخ-ایرناک مرگبارترین طوفان‌های تاریخ-ایرناک خسارت: ۶ میلیارد دلار

مرگبارترین طوفان‌های تاریخ-ایرناک مرگبارترین طوفان‌های تاریخ-ایرناک  

طوفان روز کارگر _ ۱۹۳۵

مرگبارترین طوفان‌های تاریخ-ایرناک مرگبارترین طوفان‌های تاریخ-ایرناک این طوفان یکی از مرگبارترین طوفان‌های قرن بیستم است که با باد و باران همراه بود و سرعت آن به ۳۲۰ کیلومتر در ساعت رسید. قربانیان این طوفان نوع پنج، سربازان بازنشسته‌ی جنگ جهانی اول بودند و داشتند روی پلی بین «کی‌وست» و «کی‌لارگو» کار می‌کردند.

مرگبارترین طوفان‌های تاریخ-ایرناک مرگبارترین طوفان‌های تاریخ-ایرناک تلفات: ۴۰۰ نفر فوت شدند

مرگبارترین طوفان‌های تاریخ-ایرناک مرگبارترین طوفان‌های تاریخ-ایرناک  

طوفان بزرگ میامی _ ۱۹۲۶

مرگبارترین طوفان‌های تاریخ-ایرناک مرگبارترین طوفان‌های تاریخ-ایرناک این طوفان در قسمت‌های مرکزی اقیانوس اطلس رخ داد و خسارت های بسیاری برجا گذاشت که اطلاعات دقیقی از آن برجا نمانده است.

مرگبارترین طوفان‌های تاریخ-ایرناک مرگبارترین طوفان‌های تاریخ-ایرناک تلفات: ۱۷ نفر فوت شدند، هزاران نفر بی‌خانمان و صدها نفر در سیل دریاچه‌ی اوکی‌چوبی غرق شدند

مرگبارترین طوفان‌های تاریخ-ایرناک مرگبارترین طوفان‌های تاریخ-ایرناک  

طوفان خلیج اطلس _ ۱۹۱۹

مرگبارترین طوفان‌های تاریخ-ایرناک مرگبارترین طوفان‌های تاریخ-ایرناک این طوفان در نواحی ساحلی ایالات جنوبی آمریکا و شمال دریای کارائیب اتفاق افتاد. طوفان خلیج اطلس یا طوفان فلوریدا‌کی علاوه بر خسارت های فراوان باعث غرق شدن کشتی «وارد لاین» در شهر کوریدون ایندیانا نیز شد.

مرگبارترین طوفان‌های تاریخ-ایرناک مرگبارترین طوفان‌های تاریخ-ایرناک تلفات: ۶۰۰ الی ۹۰۰ نفر فوت شدند که ۵۰۰ نفر از آنها سوار بر کشتی‌های مختلف بودند که غرق شدند

مرگبارترین طوفان‌های تاریخ-ایرناک مرگبارترین طوفان‌های تاریخ-ایرناک  

طوفان گالوستون _۱۹۰۰

مرگبارترین طوفان‌های تاریخ-ایرناک مرگبارترین طوفان‌های تاریخ-ایرناک به دلیل پیش‌بینی غلط اداره‌ی هواشناسی، مردم گالوستون آمادگی رویارویی با خطرات طوفان را نداشتند و بسیار متعجب شدند. این سونامی با ارتفاع ۴٫۵ متر، بیشتر مناطقی که تنها ۲٫۵ از سطح دریا بلندتر بودند را در آب غرق کرد.

مرگبارترین طوفان‌های تاریخ-ایرناک مرگبارترین طوفان‌های تاریخ-ایرناک تلفات: ۶۰۰۰ الی ۱۲۰۰۰ فوت شدند

مرگبارترین طوفان‌های تاریخ-ایرناک مرگبارترین طوفان‌های تاریخ-ایرناک  

طوفان بزرگ ۱۷۸۰

مرگبارترین طوفان‌های تاریخ-ایرناک مرگبارترین طوفان‌های تاریخ-ایرناک این طوفان در مجمع‌الجزایر «آنتیل کوچک» و در ۱۰ الی ۱۶ اکتبر سال ۱۷۸۰ و در بحبوحه‌ی انقلاب آمریکا رخ داد. سرعت این طوفان ۳۲۰ کیلومتر بر ساعت بود و خسارت زیادی به ناوگان دریایی فرانسه و بریتانیا وارد کرد.

مرگبارترین طوفان‌های تاریخ-ایرناک مرگبارترین طوفان‌های تاریخ-ایرناک تلفات: ۲۰٫۰۰۰ الی ۲۲۰۰۰ نفر فوت شدند

(0 رای)
بازدید : 60 بار

نوشتن نظرات

توجه : ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی دور از فرهنگ ایرانی ما است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.


تصویر امنیتی