کاربران آنلاین : 1400

ضرب المثل تا پول داری رفیقتم قربان بند کیفتم در وصف حال یاران فانی و سوءاستفاده‌چی و آنهایی می‌باشد که به خاطر مال و ثروت و یا قدرت و نیروی اجتماعی مگس دور شیرینی کسی می‌شوند.