ضرب المثل خروس بی‌محل در مورد افرادی به کار می‌رود که کاری را خارج از وقت مناسب آن انجام می‌دهند.

ضرب المثل خروس بی‌محل-ایرناک ضرب المثل خروس بی‌محل-ایرناک کیومرث پادشاه قدرتمند افسانه‌ای ایران که از دلاوری‌های او در شاهنامه هم یاد شده، روزی به قصد کشورگشایی سپاهیانش را رهسپار مرزهای ایران کرد.

ضرب المثل خروس بی‌محل-ایرناک ضرب المثل خروس بی‌محل-ایرناک سپاهیان بعد از یک راهپیمایی طولانی نزدیک روستایی اطراق کردند تا استراحت کنند و فردا با انرژی و توانایی بیشتری به مسیرشان ادامه بدهند. همراهان حاکم در حال چادر زدن و غذا درست کردن بودند و کیومرث رفت تا در اطراف روستا کمی قدم بزند.

ضرب المثل خروس بی‌محل-ایرناک ضرب المثل خروس بی‌محل-ایرناک کیومرث همین طور که به اطراف نگاه می‌کرد، دید ماری به لانه‌ی مرغ و خروس یکی از روستاییان نزدیک می‌شود ایستاد تا شکار کردن مار را ببیند، مار آرام آرام وارد لانه‌ی مرغ و خروس شد تا به مرغ نزدیک شد مرغ شروع کرد به قدقد کردن. خروس که طرف دیگر لانه بود جلو آمد و شروع کرد به نوک زدن به مار، مار هی به خود می‌پیچید و می‌خواست نیش بزند ولی خروس با قدرت جلوی مار ایستاد و دائم به او نوک می‌زد و نمی‌گذاشت به آنها حتی نزدیک شود. مار که دید هرچه تلاش می‌کند فایده‌ای ندارد از همان مسیری که آمده بود برگشت و رفت.

ضرب المثل خروس بی‌محل-ایرناک ضرب المثل خروس بی‌محل-ایرناک کیومرث که شاهد شجاعت خروس در دفاع از همسرش بود دید که خروس بعد از اینکه از شر مار خلاص شد، نزدیک مرغ رفت و با صدای رسا شروع به آوازخوانی کرد. کیومرث از این کار خروس لذت برد و آن سنبل شجاعت و پیروزی را از مرد روستایی خرید تا در سفر با خود همراه کند.

ضرب المثل خروس بی‌محل-ایرناک ضرب المثل خروس بی‌محل-ایرناک کیومرث دستور داد قفسی ساختند و آن قفس را روی یکی از حیوانات سپاه جاسازی کردند و مرغ و خروس پادشاه را در آن قرار دادند و آب و دانه آنها را هم در قفسشان قرار دادند.

ضرب المثل خروس بی‌محل-ایرناک ضرب المثل خروس بی‌محل-ایرناک هنگامی که لشکریان کیومرث به لب مرز رسیدند، خروس شروع به آوازخوانی کرد. کیومرث که تمام رفتارهای خروس را خوش یمن برداشت می‌کرد گفت: سپاهیان را آماده کنید که ما در این جنگ پیروز می‌شویم. همین طور که سپاهیان آرایش نظامی‌شان را تنظیم می‌کردند ناگهان قاصدی از سپاه مقابل آمد که پادشاه گفته: ما نمی‌خواهیم با شما وارد جنگ شویم. هرچه بخواهید ما به شما غرامت می دهیم و شهر ما تحت اختیار شما است.

ضرب المثل خروس بی‌محل-ایرناک ضرب المثل خروس بی‌محل-ایرناک کیومرث از اینکه این شهر را بدون خونریزی و جنگ به خاک ایران اضافه کرد خیلی خوشحال بود و آوازخوانی بی‌موقع خروس خوش یومش را دلیل این پیروزی اتفاق افتاده می‌دانست.

ضرب المثل خروس بی‌محل-ایرناک ضرب المثل خروس بی‌محل-ایرناک سپاهیان با خوشحالی راهی شهر و دیار خود شدند، یک شب که برای استراحت در شهری اطراق کرده بودند، نیمه شب خروس شروع کرد به آوازخوانی، چون نیمه شب بود و همه جا ساکت صدای خروس در بین چادرها پیچید و همه‌ی سپاهیان صدای بی‌موقع خروس را شنیدند. بعد از اینکه صدای آوازخوانی خروس تمام شد، صدای جیغ و داد از چادر کیومرث شنیده شد. همه به طرف چادر پادشاه دویدند و دیدند که کیومرث مرده است. بعد از این اتفاق عده‌ای از بزرگان کشور این خروس را خوش یمن و نوید دهنده‌ی خبرهای خوش می‌دانستند و عده‌ای هم آوازخوانی بی‌موقع خروس را خبر از یک اتفاق ناگوار و مصیبت می‌دانستند.

ضرب المثل خروس بی‌محل-ایرناک ضرب المثل خروس بی‌محل-ایرناک تا اینکه یکی از پیران قصر گفت: این خروس بیچاره نوید دهنده‌ی آغاز تلاش و کوشش است. خودش شاید خبر نداشته باشد ولی او وقتی آواز می‌خواند ما را به شروع دوباره نوید می‌دهد. بعد از آن هرگاه خروس وقت و بی‌وقت آواز می‌خواند او را خروس بی‌محل می‌نامیدند.

(0 رای)
بازدید : 97 بار

نوشتن نظرات

توجه : ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی دور از فرهنگ ایرانی ما است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.


تصویر امنیتی