ضرب المثل ظن بد بردن به مردم، بد به خود کردن بود در نکوهش کسانی که با سوءظن به دیگران، آخرت خود را تباه می‌کنند، به کار می‌رود.

زمینه پیدایش

ضرب المثل ظن بد بردن به مردم ، بد به خود کردن بود-ایرناک ضرب المثل ظن بد بردن به مردم ، بد به خود کردن بود-ایرناک «یکی از بزرگان دین گفت: وقتی در گورستان بقیع نشسته بودم که جوانی آمد و به تندی از پیش من گذشت. با خود گفتم: ببینید این مرد از چه قرار به راه می‌رود؟ امثال چنین کسان وبال مردمانند. چون آن شب خوابیدم، در واقعه دیدم که آن جوان مرده و او را در تابوت گذاشته، پیش من آوردند و کاردی نیز به من دادند که گوشت این مرده را قطعه قطعه کرده، بخور. من گفتم: مدت مدیدی می‌شود که گوشت حیوانی نخورده‌ام، اَلْحال مردار چون خورم؟

ضرب المثل ظن بد بردن به مردم ، بد به خود کردن بود-ایرناک ضرب المثل ظن بد بردن به مردم ، بد به خود کردن بود-ایرناک ‌گفتند: چرا ظن بد به او بردی و غیبت او کردی؟ برو حلالیت از او بطلب تا حق تعالی تو را ببخشد. چون از خواب بیدار شدم، سراسیمه به همان گورستان رفتم. او را ندیدم تا اینکه یک سال بعد او را در آن مکان دیدم. بر او سلام کردم. او تبسم کرد و پیش از آنکه من شروع به سخن کنم، گفت: ای فلان، اَلْحال چون توبه کردی، برو به حال خود باش و دیگر گمان بد به کسی مبر و لقب زشت بر مسلمانان مگذار که ظن بد بردن به مردم، بد به خود کردن بود. دست او را بوسیدم و او را وداع کردم».(1)

ضرب المثل ظن بد بردن به مردم ، بد به خود کردن بود-ایرناک ضرب المثل ظن بد بردن به مردم ، بد به خود کردن بود-ایرناک  

پیامها

ضرب المثل ظن بد بردن به مردم ، بد به خود کردن بود-ایرناک ضرب المثل ظن بد بردن به مردم ، بد به خود کردن بود-ایرناک نباید درباره افراد پیش داوری و قضاوت نابه‌جا کرد.

ضرب المثل ظن بد بردن به مردم ، بد به خود کردن بود-ایرناک ضرب المثل ظن بد بردن به مردم ، بد به خود کردن بود-ایرناک کاربرد: در نکوهش کسانی که با سوءظن به دیگران، آخرت خود را تباه می‌کنند، به کار می‌رود.

ضرب المثل ظن بد بردن به مردم ، بد به خود کردن بود-ایرناک ضرب المثل ظن بد بردن به مردم ، بد به خود کردن بود-ایرناک  

ضرب المثل های هم مضمون

ضرب المثل ظن بد بردن به مردم ، بد به خود کردن بود-ایرناک ضرب المثل ظن بد بردن به مردم ، بد به خود کردن بود-ایرناک اعمال مؤمن را باید حمل به صحت کرد.

ضرب المثل ظن بد بردن به مردم ، بد به خود کردن بود-ایرناک ضرب المثل ظن بد بردن به مردم ، بد به خود کردن بود-ایرناک بدبین، همه جا در خور نفرین باشد.

ضرب المثل ظن بد بردن به مردم ، بد به خود کردن بود-ایرناک ضرب المثل ظن بد بردن به مردم ، بد به خود کردن بود-ایرناک پای مرغت را ببند، همسایه را دزد مکن.

ضرب المثل ظن بد بردن به مردم ، بد به خود کردن بود-ایرناک ضرب المثل ظن بد بردن به مردم ، بد به خود کردن بود-ایرناک تا ندیده‌ای، پاک است.

ضرب المثل ظن بد بردن به مردم ، بد به خود کردن بود-ایرناک ضرب المثل ظن بد بردن به مردم ، بد به خود کردن بود-ایرناک راه را تا نروی، مرد را تا نیازمایی.

ضرب المثل ظن بد بردن به مردم ، بد به خود کردن بود-ایرناک ضرب المثل ظن بد بردن به مردم ، بد به خود کردن بود-ایرناک ظن بد بردن به مردم، محو سازد خیر تو.(2)

ضرب المثل ظن بد بردن به مردم ، بد به خود کردن بود-ایرناک ضرب المثل ظن بد بردن به مردم ، بد به خود کردن بود-ایرناک  

اشعار هم مضمون

ضرب المثل ظن بد بردن به مردم ، بد به خود کردن بود-ایرناک ضرب المثل ظن بد بردن به مردم ، بد به خود کردن بود-ایرناک بگذر از ظن خطا ای بدگمان * اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ را بخوان (مولوی)

ضرب المثل ظن بد بردن به مردم ، بد به خود کردن بود-ایرناک ضرب المثل ظن بد بردن به مردم ، بد به خود کردن بود-ایرناک ظن نیکو بر، بر اخوان صفا * گرچه آید ظاهر از ایشان جفا آن خیال و وهم بد چون شد پدید * صد هزاران یار را از هم برید (مولوی)

ضرب المثل ظن بد بردن به مردم ، بد به خود کردن بود-ایرناک ضرب المثل ظن بد بردن به مردم ، بد به خود کردن بود-ایرناک هر که را جامه پارسا بینی * پارسا دان و نیک مرد انگار ور ندانی که در نهادش چیست * محتسب را درون خانه چه کار(3) (سعدی)

ضرب المثل ظن بد بردن به مردم ، بد به خود کردن بود-ایرناک ضرب المثل ظن بد بردن به مردم ، بد به خود کردن بود-ایرناک  

ریشه های قرآنی حدیثی

ضرب المثل ظن بد بردن به مردم ، بد به خود کردن بود-ایرناک ضرب المثل ظن بد بردن به مردم ، بد به خود کردن بود-ایرناک قرآن کریم: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثِیرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از بسیاری از گمان‌ها دوری کنید؛ زیرا برخی گمان‌ها گناه است». (حجرات: 12)

ضرب المثل ظن بد بردن به مردم ، بد به خود کردن بود-ایرناک ضرب المثل ظن بد بردن به مردم ، بد به خود کردن بود-ایرناک رسول خدا(صلی الله علیه وآله): «مَنْ اَساءَ بِاَخْیهِ الظَّنَّ فَقَدْ اَساءَ بِرَبِّهِ، اِنَّ اللهَ تَعالی یَقُولُ: اِجْتَنِبُوا کَثیراً مِنَ الظَّنِّ؛ هر که به برادر خود گمان بد برد، به پروردگارش گمان بد برده است؛ زیرا خدای تعالی می‌فرماید: از بسیاری گمان‌ها بپرهیزید».(4)

ضرب المثل ظن بد بردن به مردم ، بد به خود کردن بود-ایرناک ضرب المثل ظن بد بردن به مردم ، بد به خود کردن بود-ایرناک امام علی(علیه السلام): «ضَعْ اَمْرَ اَخیکَ عَلی اَحْسَنِهِ حَتّی یَأْتِیَکَ مِنْهُ ما یَغْلِبُکَ؛ رفتار برادرت را به بهترین وجه آن حمل کن، مگر زمانی که کاری از او سر زند که راه توجیه را بر تو ببندد».(5)

ضرب المثل ظن بد بردن به مردم ، بد به خود کردن بود-ایرناک ضرب المثل ظن بد بردن به مردم ، بد به خود کردن بود-ایرناک  

لغات

ضرب المثل ظن بد بردن به مردم ، بد به خود کردن بود-ایرناک ضرب المثل ظن بد بردن به مردم ، بد به خود کردن بود-ایرناک اخوان: برادران

ضرب المثل ظن بد بردن به مردم ، بد به خود کردن بود-ایرناک ضرب المثل ظن بد بردن به مردم ، بد به خود کردن بود-ایرناک جفا: ستم

ضرب المثل ظن بد بردن به مردم ، بد به خود کردن بود-ایرناک ضرب المثل ظن بد بردن به مردم ، بد به خود کردن بود-ایرناک محتسب: کسی که دیگران را از امور ممنوع در شرع نهی می‌کند

ضرب المثل ظن بد بردن به مردم ، بد به خود کردن بود-ایرناک ضرب المثل ظن بد بردن به مردم ، بد به خود کردن بود-ایرناک نهاد: درون

ضرب المثل ظن بد بردن به مردم ، بد به خود کردن بود-ایرناک ضرب المثل ظن بد بردن به مردم ، بد به خود کردن بود-ایرناک  

پی‌نوشت‌ها:

1. حسن ذوالفقاری، داستان‌های امثال، تهران، مازیار، 1385، چ 2، ص 644.

ضرب المثل ظن بد بردن به مردم ، بد به خود کردن بود-ایرناک ضرب المثل ظن بد بردن به مردم ، بد به خود کردن بود-ایرناک 2. غلامرضا حیدری ابهری، حکمت‌نامه پارسیان، قم، نشر جمال، 1385، چ 1، صص 454 و 455.

ضرب المثل ظن بد بردن به مردم ، بد به خود کردن بود-ایرناک ضرب المثل ظن بد بردن به مردم ، بد به خود کردن بود-ایرناک 3. همان، ص 455.

ضرب المثل ظن بد بردن به مردم ، بد به خود کردن بود-ایرناک ضرب المثل ظن بد بردن به مردم ، بد به خود کردن بود-ایرناک 4. متقی هندی، کنز العمال، ترجمه: صفوة السقا، بیروت، مؤسسه الرساله، 1389هـ.ق، چ 1، ح 7587.

ضرب المثل ظن بد بردن به مردم ، بد به خود کردن بود-ایرناک ضرب المثل ظن بد بردن به مردم ، بد به خود کردن بود-ایرناک 5. شیخ صدوق، امالی صدوق، بیروت، مؤسسه الاعلمی، 1400 هـ.ق، چ 5، ص 250.


ضرب المثل ظن بد بردن به مردم ، بد به خود کردن بود-ایرناک ضرب المثل ظن بد بردن به مردم ، بد به خود کردن بود-ایرناک برگرفته از : مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما

(0 رای)
بازدید : 263 بار

نوشتن نظرات

توجه : ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی دور از فرهنگ ایرانی ما است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.


تصویر امنیتی