این ضرب المثل در مورد معلم، واعظ یا هر کسی به کار می رود که دیگران را به انجام دادن کاری دعوت می‌کند و یا به دیگران سفارش می‌کند که کاری را درست انجام دهند، ابتدا باید خودش اهل عمل باشد.

زمینه پیدایش

ضرب المثل من می‌گم انف، تو نگو انف، تو بگو انف!-ایرناک ضرب المثل من می‌گم انف، تو نگو انف، تو بگو انف!-ایرناک مکتب‌داری در مکتب، الف را اَنِف تلفظ می‌کرد و شاگرد نیز به تقلید او انف می‌گفت: مکتب‌دار به خشم آمده با چوب به شاگرد می‌زد و فریاد می‌کرد: من می‌گم انف، تو نگو انف، تو بگو انف.(1)

ضرب المثل من می‌گم انف، تو نگو انف، تو بگو انف!-ایرناک ضرب المثل من می‌گم انف، تو نگو انف، تو بگو انف!-ایرناک  

پیامها

ضرب المثل من می‌گم انف، تو نگو انف، تو بگو انف!-ایرناک ضرب المثل من می‌گم انف، تو نگو انف، تو بگو انف!-ایرناک پیام ضرب‌المثل این است که معلم، واعظ یا هر کسی که دیگران را به انجام دادن کاری دعوت می‌کند و یا به دیگران سفارش می‌کند که کاری را درست انجام دهند، ابتدا باید خودش اهل عمل باشد و بتواند آن کار را به درستی انجام دهد. زیرا عملکرد خود او برای دیگران ملاک و معیار است نه فقط گفته‌ها یا نوشته‌هایش.

ضرب المثل من می‌گم انف، تو نگو انف، تو بگو انف!-ایرناک ضرب المثل من می‌گم انف، تو نگو انف، تو بگو انف!-ایرناک این مثل در موارد این چنینی به کار می‌ر ود:

ضرب المثل من می‌گم انف، تو نگو انف، تو بگو انف!-ایرناک ضرب المثل من می‌گم انف، تو نگو انف، تو بگو انف!-ایرناک 1. در بیان ایراد و انتقاد به صاحب نقص و عیبی که همان را از دیگری منع بکند.

ضرب المثل من می‌گم انف، تو نگو انف، تو بگو انف!-ایرناک ضرب المثل من می‌گم انف، تو نگو انف، تو بگو انف!-ایرناک 2. بیان حالت خانواده‌ای که در تربیت فرزندان نقص اصولی تربیتی دارند و عیب بی‌تربیتی فرزندانشان را به جامعه و معاشر و همسایه نسبت می‌دهند.(2)

ضرب المثل من می‌گم انف، تو نگو انف، تو بگو انف!-ایرناک ضرب المثل من می‌گم انف، تو نگو انف، تو بگو انف!-ایرناک  

ضرب المثل های هم مضمون

ضرب المثل من می‌گم انف، تو نگو انف، تو بگو انف!-ایرناک ضرب المثل من می‌گم انف، تو نگو انف، تو بگو انف!-ایرناک ـ آواز آسیا می‌شنوم ولی آرد نمی‌بینم.

ضرب المثل من می‌گم انف، تو نگو انف، تو بگو انف!-ایرناک ضرب المثل من می‌گم انف، تو نگو انف، تو بگو انف!-ایرناک ـ اگر بابا بیل‌زنی، باغچه خودت را بین بزن.

ضرب المثل من می‌گم انف، تو نگو انف، تو بگو انف!-ایرناک ضرب المثل من می‌گم انف، تو نگو انف، تو بگو انف!-ایرناک ـ اگر جراحی بلدی، اول روده خودت را جا بگذار.

ضرب المثل من می‌گم انف، تو نگو انف، تو بگو انف!-ایرناک ضرب المثل من می‌گم انف، تو نگو انف، تو بگو انف!-ایرناک ـ اگر زیر ابرو برداری، برو زیر ابروی خودت را بردار.

ضرب المثل من می‌گم انف، تو نگو انف، تو بگو انف!-ایرناک ضرب المثل من می‌گم انف، تو نگو انف، تو بگو انف!-ایرناک ـ اگر لالایی بلدی، چرا خودت خوابت نمی‌برد.

ضرب المثل من می‌گم انف، تو نگو انف، تو بگو انف!-ایرناک ضرب المثل من می‌گم انف، تو نگو انف، تو بگو انف!-ایرناک ـ توبه‌فرمایان چرا خود توبه کمتر می‌کنند.

ضرب المثل من می‌گم انف، تو نگو انف، تو بگو انف!-ایرناک ضرب المثل من می‌گم انف، تو نگو انف، تو بگو انف!-ایرناک ـ خود را فضیحت، دیگران را نصیحت.

ضرب المثل من می‌گم انف، تو نگو انف، تو بگو انف!-ایرناک ضرب المثل من می‌گم انف، تو نگو انف، تو بگو انف!-ایرناک ـ رطب خورده، منع رطب کی کند.

ضرب المثل من می‌گم انف، تو نگو انف، تو بگو انف!-ایرناک ضرب المثل من می‌گم انف، تو نگو انف، تو بگو انف!-ایرناک ـ قول بزرگان نبوَد جز عمل.

ضرب المثل من می‌گم انف، تو نگو انف، تو بگو انف!-ایرناک ضرب المثل من می‌گم انف، تو نگو انف، تو بگو انف!-ایرناک ـ کاری که نمی‌کنی چرا می‌گویی؟ کَل اگر طبیب بودی، سر خود دوا نمودی.(3)

ضرب المثل من می‌گم انف، تو نگو انف، تو بگو انف!-ایرناک ضرب المثل من می‌گم انف، تو نگو انف، تو بگو انف!-ایرناک  

اشعار هم مضمون

ضرب المثل من می‌گم انف، تو نگو انف، تو بگو انف!-ایرناک ضرب المثل من می‌گم انف، تو نگو انف، تو بگو انف!-ایرناک ای که دانش به خلق آموزی * آنچه گویی به خلق، خود بنیوش خویشتن را علاج می‌نکنی * باری از عیب دیگران، خاموش(4) (سعدی)

ضرب المثل من می‌گم انف، تو نگو انف، تو بگو انف!-ایرناک ضرب المثل من می‌گم انف، تو نگو انف، تو بگو انف!-ایرناک پندم چه دهی، نخست خود را * محکم کمری ز پند در بند چون خود نکنی چنان‌که گویی * پند تو بود دروغ و ترفند(5) (ناصر خسرو)

ضرب المثل من می‌گم انف، تو نگو انف، تو بگو انف!-ایرناک ضرب المثل من می‌گم انف، تو نگو انف، تو بگو انف!-ایرناک هر آن کو به نیکی نهان و آشکار * دهد پند و او خود بُوَد زشت‌کار چو شمعی بود کو کم و بیش را * دهد نور و سوزد تن خویش را(6) (اسدی)

ضرب المثل من می‌گم انف، تو نگو انف، تو بگو انف!-ایرناک ضرب المثل من می‌گم انف، تو نگو انف، تو بگو انف!-ایرناک  

ریشه های قرآنی حدیثی

ضرب المثل من می‌گم انف، تو نگو انف، تو بگو انف!-ایرناک ضرب المثل من می‌گم انف، تو نگو انف، تو بگو انف!-ایرناک «أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَکُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْکِتَابَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ؛ آیا مردم را به نیکی دعوت می‌کنید، اما خودتان را فراموش می‌نمایید، با اینکه کتاب (آسمانی) را می‌خوانید؟ آیا نمی‌اندیشید؟» (بقره: 44)

ضرب المثل من می‌گم انف، تو نگو انف، تو بگو انف!-ایرناک ضرب المثل من می‌گم انف، تو نگو انف، تو بگو انف!-ایرناک امام علی(علیه السلام): «مَنْ نَصَبَ نَفْسَهُ لِلنّاسِ اِماماً فَلیَبْدَأ بِتَعْلیمِ نَفْسِهِ قَبْلَ تَعْلیم غَیْرِهِ؛ آن‌که خود را پیشوای مردم سازد، پیش از تعلیم دیگری باید به ادب کردن خویش بپردازد».(7)

ضرب المثل من می‌گم انف، تو نگو انف، تو بگو انف!-ایرناک ضرب المثل من می‌گم انف، تو نگو انف، تو بگو انف!-ایرناک امام صادق(علیه السلام): «کُوِنُوا دُعاةً لِلنّاسِ بِغَیْرِ اَلسِنَتِکُم؛ مردم را با غیر زبان خود دعوت کنید».(8)

ضرب المثل من می‌گم انف، تو نگو انف، تو بگو انف!-ایرناک ضرب المثل من می‌گم انف، تو نگو انف، تو بگو انف!-ایرناک  

لغات

ضرب المثل من می‌گم انف، تو نگو انف، تو بگو انف!-ایرناک ضرب المثل من می‌گم انف، تو نگو انف، تو بگو انف!-ایرناک فضیحت: رسوایی.

ضرب المثل من می‌گم انف، تو نگو انف، تو بگو انف!-ایرناک ضرب المثل من می‌گم انف، تو نگو انف، تو بگو انف!-ایرناک رطب: خرمای تر.

ضرب المثل من می‌گم انف، تو نگو انف، تو بگو انف!-ایرناک ضرب المثل من می‌گم انف، تو نگو انف، تو بگو انف!-ایرناک کَل: کچل.

ضرب المثل من می‌گم انف، تو نگو انف، تو بگو انف!-ایرناک ضرب المثل من می‌گم انف، تو نگو انف، تو بگو انف!-ایرناک بنیوش: گوش کن، بشنو.

ضرب المثل من می‌گم انف، تو نگو انف، تو بگو انف!-ایرناک ضرب المثل من می‌گم انف، تو نگو انف، تو بگو انف!-ایرناک علاج: معالجه.

ضرب المثل من می‌گم انف، تو نگو انف، تو بگو انف!-ایرناک ضرب المثل من می‌گم انف، تو نگو انف، تو بگو انف!-ایرناک می نکنی: نمی‌کنی.

ضرب المثل من می‌گم انف، تو نگو انف، تو بگو انف!-ایرناک ضرب المثل من می‌گم انف، تو نگو انف، تو بگو انف!-ایرناک باری: دست‌کم.

ضرب المثل من می‌گم انف، تو نگو انف، تو بگو انف!-ایرناک ضرب المثل من می‌گم انف، تو نگو انف، تو بگو انف!-ایرناک در بند: ببند.

ضرب المثل من می‌گم انف، تو نگو انف، تو بگو انف!-ایرناک ضرب المثل من می‌گم انف، تو نگو انف، تو بگو انف!-ایرناک ترفند: نیرنگ.

ضرب المثل من می‌گم انف، تو نگو انف، تو بگو انف!-ایرناک ضرب المثل من می‌گم انف، تو نگو انف، تو بگو انف!-ایرناک کو: که او.

ضرب المثل من می‌گم انف، تو نگو انف، تو بگو انف!-ایرناک ضرب المثل من می‌گم انف، تو نگو انف، تو بگو انف!-ایرناک بُوَد: باشد.

ضرب المثل من می‌گم انف، تو نگو انف، تو بگو انف!-ایرناک ضرب المثل من می‌گم انف، تو نگو انف، تو بگو انف!-ایرناک سوزد: سوزاند.

ضرب المثل من می‌گم انف، تو نگو انف، تو بگو انف!-ایرناک ضرب المثل من می‌گم انف، تو نگو انف، تو بگو انف!-ایرناک  

پی‌نوشت‌ها:

ضرب المثل من می‌گم انف، تو نگو انف، تو بگو انف!-ایرناک ضرب المثل من می‌گم انف، تو نگو انف، تو بگو انف!-ایرناک 1. احمد شاملو، کوچه، تهران، مازیار، 1377، ج 3، ص 985.

ضرب المثل من می‌گم انف، تو نگو انف، تو بگو انف!-ایرناک ضرب المثل من می‌گم انف، تو نگو انف، تو بگو انف!-ایرناک 2. فرج الله شریفی، گزیده و شرح امثال و حکم، تهران، هیرمند، چ 2، 1381، ج 2، ص 756.

ضرب المثل من می‌گم انف، تو نگو انف، تو بگو انف!-ایرناک ضرب المثل من می‌گم انف، تو نگو انف، تو بگو انف!-ایرناک 3. غلامرضا حیدری ابهری، حکمت‌نامه پارسیان، قم، نشر جمال، چ 1، 1385، صص 660 و 661.

ضرب المثل من می‌گم انف، تو نگو انف، تو بگو انف!-ایرناک ضرب المثل من می‌گم انف، تو نگو انف، تو بگو انف!-ایرناک 4. امثال و حکم، دهخدا، تهران، امیر کبیر، چ 4، 1357، ج 1، ص 328.

ضرب المثل من می‌گم انف، تو نگو انف، تو بگو انف!-ایرناک ضرب المثل من می‌گم انف، تو نگو انف، تو بگو انف!-ایرناک 5. همان، ص 515.

ضرب المثل من می‌گم انف، تو نگو انف، تو بگو انف!-ایرناک ضرب المثل من می‌گم انف، تو نگو انف، تو بگو انف!-ایرناک 6. همان، ج 4، ص 1906.

ضرب المثل من می‌گم انف، تو نگو انف، تو بگو انف!-ایرناک ضرب المثل من می‌گم انف، تو نگو انف، تو بگو انف!-ایرناک 7. نهج‌البلاغه، سید رضی، تحقیق: سید کاظم محمدی، قم، انتشارات امام علی(علیه السلام)، چ 2، 1396 هـ.ق، حکمت 73.

ضرب المثل من می‌گم انف، تو نگو انف، تو بگو انف!-ایرناک ضرب المثل من می‌گم انف، تو نگو انف، تو بگو انف!-ایرناک 8. شیخ کلینی، کافی، تحقیق: علی اکبر غفاری، تهران، دارالکتب الاسلامیة، چ 3، 1388 هـ.ق، ج 2، ص 78.


ضرب المثل من می‌گم انف، تو نگو انف، تو بگو انف!-ایرناک ضرب المثل من می‌گم انف، تو نگو انف، تو بگو انف!-ایرناک منبع مقاله : مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما

(0 رای)
بازدید : 193 بار

نوشتن نظرات

توجه : ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی دور از فرهنگ ایرانی ما است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.


تصویر امنیتی