ضرب المثل کسی بی‌اجل نمیرد و نمرده است ر دلگرمی دادن به مریض ناعلاج و پیرمرد دم مرگ. و در بیان اعتقاد و عقیده به مقدّر بودن عمر هر کس. در شماتت و مذمت کسی که انتظار مرگ دیگری را می‌کشد.

زمینه پیدایش

ضرب المثل کسی بی‌اجل نمیرد و نمرده است-ایرناک ضرب المثل کسی بی‌اجل نمیرد و نمرده است-ایرناک چنانکه امیر فضلون، بوالسوار ابوالبشر حاجب را به اسفهسالاری «بردع» همی فرستاد، وی گفت: «تا زمستان در نیاید نروم از آن که آب و هوای بردع سخت بد است خاصه تابستان» و در این معنی سخن دراز گشت. امیر فضلون وی را گفت: «کسی بی‌اجل نمیرد و نمرده است.» ابوالبشر گفت: «چنان است که خداوند می‌‌گوید: کس بی‌اجل نمیرد ولیکن تا کسی را اجل نیامده باشد خودْ تابستان به بردع نرود».(1)

ضرب المثل کسی بی‌اجل نمیرد و نمرده است-ایرناک ضرب المثل کسی بی‌اجل نمیرد و نمرده است-ایرناک  

پیامها

ضرب المثل کسی بی‌اجل نمیرد و نمرده است-ایرناک ضرب المثل کسی بی‌اجل نمیرد و نمرده است-ایرناک 1. تا اجل و مهلت تعیین شده هر انسانی فرا نرسد، نمی‌میرد.

ضرب المثل کسی بی‌اجل نمیرد و نمرده است-ایرناک ضرب المثل کسی بی‌اجل نمیرد و نمرده است-ایرناک 2. کهولت سن و مریضی سخت نشانه قطعی و فوری مرگ انسان نیست.

ضرب المثل کسی بی‌اجل نمیرد و نمرده است-ایرناک ضرب المثل کسی بی‌اجل نمیرد و نمرده است-ایرناک 3. خداوند لحظه مرگ هر انسانی را از ازل می‌داند و مقدّر کرده است.

ضرب المثل کسی بی‌اجل نمیرد و نمرده است-ایرناک ضرب المثل کسی بی‌اجل نمیرد و نمرده است-ایرناک  

موارد کاربرد:
  • 1. در دلگرمی دادن به مریض ناعلاج و پیرمرد دم مرگ.
  • 2. در بیان اعتقاد و عقیده به مقدّر بودن عمر هر کس.
  • 3. در شماتت و مذمت کسی که انتظار مرگ دیگری را می‌کشد.

ضرب المثل کسی بی‌اجل نمیرد و نمرده است-ایرناک ضرب المثل کسی بی‌اجل نمیرد و نمرده است-ایرناک  

ضرب المثل های هم مضمون

ضرب المثل کسی بی‌اجل نمیرد و نمرده است-ایرناک ضرب المثل کسی بی‌اجل نمیرد و نمرده است-ایرناک ـ اجل که آمد، در نمی‌زند.

ضرب المثل کسی بی‌اجل نمیرد و نمرده است-ایرناک ضرب المثل کسی بی‌اجل نمیرد و نمرده است-ایرناک ـ اجلْ گشته میرد، نه بیمار سخت.

ضرب المثل کسی بی‌اجل نمیرد و نمرده است-ایرناک ضرب المثل کسی بی‌اجل نمیرد و نمرده است-ایرناک ـ اجل نامده، قوی زره است.

ضرب المثل کسی بی‌اجل نمیرد و نمرده است-ایرناک ضرب المثل کسی بی‌اجل نمیرد و نمرده است-ایرناک ـ از دست اجل هیچ کس جان نبرد.

ضرب المثل کسی بی‌اجل نمیرد و نمرده است-ایرناک ضرب المثل کسی بی‌اجل نمیرد و نمرده است-ایرناک ـ از مرگ حذر چه سود، چون وقت رسید.

ضرب المثل کسی بی‌اجل نمیرد و نمرده است-ایرناک ضرب المثل کسی بی‌اجل نمیرد و نمرده است-ایرناک ـ بسا بیمار برگشت از لب گور.

ضرب المثل کسی بی‌اجل نمیرد و نمرده است-ایرناک ضرب المثل کسی بی‌اجل نمیرد و نمرده است-ایرناک ـ پیش از اجل، کسی نمی‌میرد.

ضرب المثل کسی بی‌اجل نمیرد و نمرده است-ایرناک ضرب المثل کسی بی‌اجل نمیرد و نمرده است-ایرناک ـ چو مدت نماند، مداوا چه سود * زمانه نه کاهد نه خواهد فزود.

ضرب المثل کسی بی‌اجل نمیرد و نمرده است-ایرناک ضرب المثل کسی بی‌اجل نمیرد و نمرده است-ایرناک ـ صد تا کوزه نو، پای یک کوزه کهنه می‌شکند.

ضرب المثل کسی بی‌اجل نمیرد و نمرده است-ایرناک ضرب المثل کسی بی‌اجل نمیرد و نمرده است-ایرناک ـ صیاد بی‌روزی در دجله ماهی نگیرد و ماهی بی‌اجل در خشکی نمیرد.

ضرب المثل کسی بی‌اجل نمیرد و نمرده است-ایرناک ضرب المثل کسی بی‌اجل نمیرد و نمرده است-ایرناک ـ صید را چون اجل آید، پی صیاد رود.

ضرب المثل کسی بی‌اجل نمیرد و نمرده است-ایرناک ضرب المثل کسی بی‌اجل نمیرد و نمرده است-ایرناک ـ بسته مدت است هر شخصی.(2)

ضرب المثل کسی بی‌اجل نمیرد و نمرده است-ایرناک ضرب المثل کسی بی‌اجل نمیرد و نمرده است-ایرناک  

اشعار هم مضمون

ضرب المثل کسی بی‌اجل نمیرد و نمرده است-ایرناک ضرب المثل کسی بی‌اجل نمیرد و نمرده است-ایرناک اجل آفتاب است و ما شبنمیم* چو او بر دهد ما گسسته دمیم (ادیب نیشابوری)

ضرب المثل کسی بی‌اجل نمیرد و نمرده است-ایرناک ضرب المثل کسی بی‌اجل نمیرد و نمرده است-ایرناک ای بسا اسب تیزرو که بِمُرد * خرک لنگ، جان به منزل برد (سعدی)

ضرب المثل کسی بی‌اجل نمیرد و نمرده است-ایرناک ضرب المثل کسی بی‌اجل نمیرد و نمرده است-ایرناک بسته مدت است هر شخصی * مانده غایت است هر جانی (مسعود سعد سلمان)

ضرب المثل کسی بی‌اجل نمیرد و نمرده است-ایرناک ضرب المثل کسی بی‌اجل نمیرد و نمرده است-ایرناک شخصی همه شب بر سر بیمار گریست * چون روز شد او بمرد و بیمار بزیست (سعدی)(3)

ضرب المثل کسی بی‌اجل نمیرد و نمرده است-ایرناک ضرب المثل کسی بی‌اجل نمیرد و نمرده است-ایرناک  

ریشه های قرآنی حدیثی

ضرب المثل کسی بی‌اجل نمیرد و نمرده است-ایرناک ضرب المثل کسی بی‌اجل نمیرد و نمرده است-ایرناک «وَ مَا کَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلاَّ بِإِذْنِ الله کِتَابًا مُّؤَجَّلاً؛ هیچ کس جز به فرمان خدا نمی‌میرد، مهلتی است معیّن شده.» (آل عمران: 145)

ضرب المثل کسی بی‌اجل نمیرد و نمرده است-ایرناک ضرب المثل کسی بی‌اجل نمیرد و نمرده است-ایرناک امام علی(علیه السلام): «اِنَّ مَعَ کُلِّ اِنْسانٍ مَلَکینِ یَحْفظانِهِ فَاِذا جاءَ الْقَدَرُ خَلَّیا بَیْنَهُ وَ بَیْنَهُ؛ هر انسانی دو فرشته نگهبان دارد، لیک هرگاه تقدیر فرا رسد، از سر راهش کنارمی‌روند.»(4)

ضرب المثل کسی بی‌اجل نمیرد و نمرده است-ایرناک ضرب المثل کسی بی‌اجل نمیرد و نمرده است-ایرناک امام علی(علیه السلام): «کَفی بِالاََجَلِ حارِساً؛ نگه‌بانی اجل کافی است».(5)

ضرب المثل کسی بی‌اجل نمیرد و نمرده است-ایرناک ضرب المثل کسی بی‌اجل نمیرد و نمرده است-ایرناک  

لغات

ضرب المثل کسی بی‌اجل نمیرد و نمرده است-ایرناک ضرب المثل کسی بی‌اجل نمیرد و نمرده است-ایرناک بوالسوار ابوالبشر: نام شخصی.

ضرب المثل کسی بی‌اجل نمیرد و نمرده است-ایرناک ضرب المثل کسی بی‌اجل نمیرد و نمرده است-ایرناک اجل گشته: کسی که اجل او رسیده باشد.

ضرب المثل کسی بی‌اجل نمیرد و نمرده است-ایرناک ضرب المثل کسی بی‌اجل نمیرد و نمرده است-ایرناک نامده: نیامده.

ضرب المثل کسی بی‌اجل نمیرد و نمرده است-ایرناک ضرب المثل کسی بی‌اجل نمیرد و نمرده است-ایرناک مدت: اجل.

ضرب المثل کسی بی‌اجل نمیرد و نمرده است-ایرناک ضرب المثل کسی بی‌اجل نمیرد و نمرده است-ایرناک دم: نفس.

ضرب المثل کسی بی‌اجل نمیرد و نمرده است-ایرناک ضرب المثل کسی بی‌اجل نمیرد و نمرده است-ایرناک گسسته: از هم جدا شده، بریده.

ضرب المثل کسی بی‌اجل نمیرد و نمرده است-ایرناک ضرب المثل کسی بی‌اجل نمیرد و نمرده است-ایرناک بسته: اسیر، در بند.

ضرب المثل کسی بی‌اجل نمیرد و نمرده است-ایرناک ضرب المثل کسی بی‌اجل نمیرد و نمرده است-ایرناک غایت: نهایت، سرانجام.

ضرب المثل کسی بی‌اجل نمیرد و نمرده است-ایرناک ضرب المثل کسی بی‌اجل نمیرد و نمرده است-ایرناک  

پی‌نوشت‌ها:

ضرب المثل کسی بی‌اجل نمیرد و نمرده است-ایرناک ضرب المثل کسی بی‌اجل نمیرد و نمرده است-ایرناک 1. حسن ذوالفقاری، داستان‌های امثال، تهران، مازیار، چ 2، 1385، ص 705.

ضرب المثل کسی بی‌اجل نمیرد و نمرده است-ایرناک ضرب المثل کسی بی‌اجل نمیرد و نمرده است-ایرناک 2. غلامرضا حیدری ابهری، حکمت‌نامه پارسیان، قم، نشر جمال، چ 1، 1385، ص 641.

ضرب المثل کسی بی‌اجل نمیرد و نمرده است-ایرناک ضرب المثل کسی بی‌اجل نمیرد و نمرده است-ایرناک 3. همان.

ضرب المثل کسی بی‌اجل نمیرد و نمرده است-ایرناک ضرب المثل کسی بی‌اجل نمیرد و نمرده است-ایرناک 4. علامه مجلسی، بحارالانوار، بیروت، دار احیاء التراث، چ 3، 1403 هـ.ق، ج 5، ص 140.

ضرب المثل کسی بی‌اجل نمیرد و نمرده است-ایرناک ضرب المثل کسی بی‌اجل نمیرد و نمرده است-ایرناک 5. همان، ص 142.


ضرب المثل کسی بی‌اجل نمیرد و نمرده است-ایرناک ضرب المثل کسی بی‌اجل نمیرد و نمرده است-ایرناک منبع مقاله :مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما

(0 رای)
بازدید : 118 بار

نوشتن نظرات

توجه : ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی دور از فرهنگ ایرانی ما است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.


تصویر امنیتی