ضرب المثل کور می‌شوم، لال می‌شوم، اما خر نمی‌شوم برای کسی که به کار خود نمی‌‌اندیشد و تقلید کورکورانه می‌کند، به کار می‌رود.

زمینه پیدایش

ضرب المثل کور می‌شوم، لال می‌شوم، اما خر نمی‌شوم-ایرناک ضرب المثل کور می‌شوم، لال می‌شوم، اما خر نمی‌شوم-ایرناک به «ذیمقراطیس»، فیلسوف دانشمند یونانی گفتند: «مبین!» به سرعت چشم بر هم نهاد. گفتند: «مشنو!» گوش خود را گرفت. گفتند: «مگو!» دست بر لب نهاد. گفتند: «مدان!» بر این یکی دیگر قدرت ندارم، کور می‌شوم، کر می‌شوم، لال می‌شوم، ولی خر نمی‌شوم.(1)

ضرب المثل کور می‌شوم، لال می‌شوم، اما خر نمی‌شوم-ایرناک ضرب المثل کور می‌شوم، لال می‌شوم، اما خر نمی‌شوم-ایرناک  

پیامها

ضرب المثل کور می‌شوم، لال می‌شوم، اما خر نمی‌شوم-ایرناک ضرب المثل کور می‌شوم، لال می‌شوم، اما خر نمی‌شوم-ایرناک ارزش و شرافت آدمی به عقل و خرد اوست.

ضرب المثل کور می‌شوم، لال می‌شوم، اما خر نمی‌شوم-ایرناک ضرب المثل کور می‌شوم، لال می‌شوم، اما خر نمی‌شوم-ایرناک آزادی فکر و اندیشه، حق طبیعی هر انسانی است.

ضرب المثل کور می‌شوم، لال می‌شوم، اما خر نمی‌شوم-ایرناک ضرب المثل کور می‌شوم، لال می‌شوم، اما خر نمی‌شوم-ایرناک  

کاربرد

ضرب المثل کور می‌شوم، لال می‌شوم، اما خر نمی‌شوم-ایرناک ضرب المثل کور می‌شوم، لال می‌شوم، اما خر نمی‌شوم-ایرناک برای کسی که به کار خود نمی‌‌اندیشد و تقلید کورکورانه می‌کند، به کار می‌رود.

ضرب المثل کور می‌شوم، لال می‌شوم، اما خر نمی‌شوم-ایرناک ضرب المثل کور می‌شوم، لال می‌شوم، اما خر نمی‌شوم-ایرناک  

ضرب المثل های هم مضمون
  • آدم بی‌عقل باشد چون گُل بی‌رنگ و بوی.
  • آدمی بی‌خرد، سُتور بود.
  • آدمی را بتر از علت نادانی نیست.
  • بدتر از کوری، بی‌شعوری.
  • از نابخردی خاست هر بَد به دهر.
  • سبکسر، سبک‌تر درافتد به دام.
  • مستی حماقت را افاقت نیست.
  • هرگز به نکویی نرسد مرد سبکسار.(2)

ضرب المثل کور می‌شوم، لال می‌شوم، اما خر نمی‌شوم-ایرناک ضرب المثل کور می‌شوم، لال می‌شوم، اما خر نمی‌شوم-ایرناک  

اشعار هم مضمون

ضرب المثل کور می‌شوم، لال می‌شوم، اما خر نمی‌شوم-ایرناک ضرب المثل کور می‌شوم، لال می‌شوم، اما خر نمی‌شوم-ایرناک آن را که عقل و همت و تدبیر و رأی نیست * خوش گفت پرده‌دار که کس در سرای نیست (سعدی)

ضرب المثل کور می‌شوم، لال می‌شوم، اما خر نمی‌شوم-ایرناک ضرب المثل کور می‌شوم، لال می‌شوم، اما خر نمی‌شوم-ایرناک جاهلی کفر و عاقلی دین است * عیب‌جوی آن و عیب‌پوش این است (سنایی)

ضرب المثل کور می‌شوم، لال می‌شوم، اما خر نمی‌شوم-ایرناک ضرب المثل کور می‌شوم، لال می‌شوم، اما خر نمی‌شوم-ایرناک دل بیمار را دوا بتوان * حُمق را هیچ‌گونه چاره مدان هر که را چشم عقل کور بود * نبود آدمی، ستور بود(3) (سنایی)

ضرب المثل کور می‌شوم، لال می‌شوم، اما خر نمی‌شوم-ایرناک ضرب المثل کور می‌شوم، لال می‌شوم، اما خر نمی‌شوم-ایرناک  

ریشه های قرآنی حدیثی

ضرب المثل کور می‌شوم، لال می‌شوم، اما خر نمی‌شوم-ایرناک ضرب المثل کور می‌شوم، لال می‌شوم، اما خر نمی‌شوم-ایرناک قرآن کریم: «قُلْ هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ؛ بگو آیا کسانی که می‌دانند، با کسانی که نمی‌دانند، برابرند؟» (زمر: 9)

ضرب المثل کور می‌شوم، لال می‌شوم، اما خر نمی‌شوم-ایرناک ضرب المثل کور می‌شوم، لال می‌شوم، اما خر نمی‌شوم-ایرناک رسول خدا(صلی الله علیه وآله): «لا دینَ لِمَن لا عَقلَ لَهُ؛ کسی که خرد ندارد، دین ندارد».(4)

ضرب المثل کور می‌شوم، لال می‌شوم، اما خر نمی‌شوم-ایرناک ضرب المثل کور می‌شوم، لال می‌شوم، اما خر نمی‌شوم-ایرناک حضرت علی(علیه السلام): «اَضَرُّ شَیءٍ الحُمقُ؛ زیان‌بارترین چیز بی‌خردی است».(5)

ضرب المثل کور می‌شوم، لال می‌شوم، اما خر نمی‌شوم-ایرناک ضرب المثل کور می‌شوم، لال می‌شوم، اما خر نمی‌شوم-ایرناک حضرت علی(علیه السلام): «اَلحُمقُ داءٌ لا یُداوی وَ مَرَضٌ لا یُبرَأُ؛ بی‌خردی، دردی بی‌درمان و مرضی لا علاج است».(6)

ضرب المثل کور می‌شوم، لال می‌شوم، اما خر نمی‌شوم-ایرناک ضرب المثل کور می‌شوم، لال می‌شوم، اما خر نمی‌شوم-ایرناک امام باقر(علیه السلام): «لا مُصیبَۀَ کَعَدَمِ العَقلِ؛ هیچ مصیبتی چون بی‌خردی نیست».(7)

ضرب المثل کور می‌شوم، لال می‌شوم، اما خر نمی‌شوم-ایرناک ضرب المثل کور می‌شوم، لال می‌شوم، اما خر نمی‌شوم-ایرناک  

پی‌نوشت‌ها:

ضرب المثل کور می‌شوم، لال می‌شوم، اما خر نمی‌شوم-ایرناک ضرب المثل کور می‌شوم، لال می‌شوم، اما خر نمی‌شوم-ایرناک 1. حسن ذوالفقاری، داستان‌های امثال، تهران، مازیار، 1385، چ 2، ص 717.

ضرب المثل کور می‌شوم، لال می‌شوم، اما خر نمی‌شوم-ایرناک ضرب المثل کور می‌شوم، لال می‌شوم، اما خر نمی‌شوم-ایرناک 2. غلامرضا حیدری ابهری، حکمت‌نامه پارسیان، قم، نشر جمال، 1385، چ 1، ص 488.

ضرب المثل کور می‌شوم، لال می‌شوم، اما خر نمی‌شوم-ایرناک ضرب المثل کور می‌شوم، لال می‌شوم، اما خر نمی‌شوم-ایرناک 3. همان.

ضرب المثل کور می‌شوم، لال می‌شوم، اما خر نمی‌شوم-ایرناک ضرب المثل کور می‌شوم، لال می‌شوم، اما خر نمی‌شوم-ایرناک 4. ابن شعبه حرانی، تحف العقول، ترجمه: علی‌اکبر غفاری، قم، مؤسسه نشر اسلامی، 1404 هـ.ق، چ 2، ص 54.

ضرب المثل کور می‌شوم، لال می‌شوم، اما خر نمی‌شوم-ایرناک ضرب المثل کور می‌شوم، لال می‌شوم، اما خر نمی‌شوم-ایرناک 5. تمیمی آمدی، غررالحکم و دررالکلم، ترجمه: سید جلال الدین محدث، دانشگاه تهران، 1360، چ 3، ح 2884.

ضرب المثل کور می‌شوم، لال می‌شوم، اما خر نمی‌شوم-ایرناک ضرب المثل کور می‌شوم، لال می‌شوم، اما خر نمی‌شوم-ایرناک 6. همان، ح 1793.

ضرب المثل کور می‌شوم، لال می‌شوم، اما خر نمی‌شوم-ایرناک ضرب المثل کور می‌شوم، لال می‌شوم، اما خر نمی‌شوم-ایرناک 7. تحف العقول، ص 286.


ضرب المثل کور می‌شوم، لال می‌شوم، اما خر نمی‌شوم-ایرناک ضرب المثل کور می‌شوم، لال می‌شوم، اما خر نمی‌شوم-ایرناک منبع مقاله : مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما

(0 رای)
بازدید : 515 بار

نوشتن نظرات

توجه : ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی دور از فرهنگ ایرانی ما است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.


تصویر امنیتی