ضرب المثل گدازاده ، گدازاده است تا چشمش کور در نکوهش افراد نااهل و بدذات که هدایت و تربیت در آنها مؤثر نیست، به کار می‌رود.

زمینه پیدایش

ضرب المثل گدازاده ، گدازاده است تا چشمش کور-ایرناک ضرب المثل گدازاده ، گدازاده است تا چشمش کور-ایرناک روزی پادشاهی از یکی از معابر پایتخت خود می‌گذشت. چشمش به دختری افتاد که در کشور حُسن، بی‌همتا بود و در شیوه دلبری گوی سَبَق از حور و پری می‌ربود، ولی گدایی می‌کرد. پادشاه فرمان داد تا او را به حرم‌سرا بردند و در زیر نظر آموزگاران به تعلیم و تربیتش پرداختند و وسایل زندگانی و معاشش را از هر جهت آماده ساختند. دخترک نیز بر اثر ذکاوت فطری روز به روز بر مدارج علم و مراتب کمالش می‌افزود. دو سه سالی گذشت. روزی گذر شاه به خانه دختر افتاد. همین که چشمش به او افتاد، مهرش به او بجنبید و او را به عقد زناشویی خود درآورد. دختر به این شرط راضی شد که در مواقع صرف غذا، وی را تنها گذارند. شاه این شرط را پذیرفت.

ضرب المثل گدازاده ، گدازاده است تا چشمش کور-ایرناک ضرب المثل گدازاده ، گدازاده است تا چشمش کور-ایرناک شام و ناهار دختر را همان طوری که خود خواسته بود، همه روز جداگانه می‌دادند و دختر در اتاق را به روی خود می‌بست و سپس سرگرم صرف غذا می‌شد. اندک‌اندک این رفتار دختر توجه شاه را جلب کرد و به یکی از پرستاران دستور داد در کمین وی بنشیند و دلیل تنها غذا خوردن وی را دریابد. پرستار خود را در پس پرده‌ای نهان ساخت. همین که سفره دختر را گشودند، وی هر یک از ظروف خوراک را برداشت، در یکی از طاقچه‌های غرفه چید. آن‌گاه جلوی هر یک از طاقچه‌ها می‌رفت و در برابر ظروف می‌ایستاد و دست خود را دراز می‌کرد و با آهنگ ذلت‌باری می‌گفت: «ای، تو خدا یک تکه!» این را می‌گفت و لقمه‌ای برمی‌داشت و با نهایت حرص و ولع در دهان می‌چپاند. پرستار نزد پادشاه رفت و ماجرا را برای او نقل کرد. پادشاه از پستی طبع وی به شگفت آمد و گفت: گدازاده، گدازاده است تا چشمش کور.(1)

ضرب المثل گدازاده ، گدازاده است تا چشمش کور-ایرناک ضرب المثل گدازاده ، گدازاده است تا چشمش کور-ایرناک  

پیامها

ضرب المثل گدازاده ، گدازاده است تا چشمش کور-ایرناک ضرب المثل گدازاده ، گدازاده است تا چشمش کور-ایرناک انسان نااهل تربیت نمی‌پذیرد.

ضرب المثل گدازاده ، گدازاده است تا چشمش کور-ایرناک ضرب المثل گدازاده ، گدازاده است تا چشمش کور-ایرناک تربیت و راهنمایی وقتی در دل اشخاص تأثیر می‌کند که یک واعظ درونی (وجدان) داشته باشند.

ضرب المثل گدازاده ، گدازاده است تا چشمش کور-ایرناک ضرب المثل گدازاده ، گدازاده است تا چشمش کور-ایرناک  

کاربرد

ضرب المثل گدازاده ، گدازاده است تا چشمش کور-ایرناک ضرب المثل گدازاده ، گدازاده است تا چشمش کور-ایرناک این مثل در نکوهش افراد نااهل و بدذات که هدایت و تربیت در آنها مؤثر نیست، به کار می‌رود.

ضرب المثل گدازاده ، گدازاده است تا چشمش کور-ایرناک ضرب المثل گدازاده ، گدازاده است تا چشمش کور-ایرناک  

ضرب المثل های هم مضمون

ضرب المثل گدازاده ، گدازاده است تا چشمش کور-ایرناک ضرب المثل گدازاده ، گدازاده است تا چشمش کور-ایرناک از حنظل شکر نتوان ساخت.

ضرب المثل گدازاده ، گدازاده است تا چشمش کور-ایرناک ضرب المثل گدازاده ، گدازاده است تا چشمش کور-ایرناک بر چشم کور سرمه کشیدن چه فایده؟ بوم از تربیت، هَزار دستان نشود.

ضرب المثل گدازاده ، گدازاده است تا چشمش کور-ایرناک ضرب المثل گدازاده ، گدازاده است تا چشمش کور-ایرناک به کوشش نروید گُل از شاخ بید.

ضرب المثل گدازاده ، گدازاده است تا چشمش کور-ایرناک ضرب المثل گدازاده ، گدازاده است تا چشمش کور-ایرناک تخم چون در شوره کاری،‌ ضایع و بی‌بَر شود.

ضرب المثل گدازاده ، گدازاده است تا چشمش کور-ایرناک ضرب المثل گدازاده ، گدازاده است تا چشمش کور-ایرناک خر به سعی، آدمی نخواهد شد.

ضرب المثل گدازاده ، گدازاده است تا چشمش کور-ایرناک ضرب المثل گدازاده ، گدازاده است تا چشمش کور-ایرناک دوزخی را سوی جنت نتوان برد به زور، سبزه بر سنگ نروید چه گنه‌ باران را؟ نرود میخ آهنین بر سنگ.

ضرب المثل گدازاده ، گدازاده است تا چشمش کور-ایرناک ضرب المثل گدازاده ، گدازاده است تا چشمش کور-ایرناک نهال تلخ نگردد به تربیت شیرین.(2)

ضرب المثل گدازاده ، گدازاده است تا چشمش کور-ایرناک ضرب المثل گدازاده ، گدازاده است تا چشمش کور-ایرناک  

اشعار هم مضمون

ضرب المثل گدازاده ، گدازاده است تا چشمش کور-ایرناک ضرب المثل گدازاده ، گدازاده است تا چشمش کور-ایرناک ـ ابر اگر آب زندگی بارَد * هرگز از شاخ بید بر نخوری

ضرب المثل گدازاده ، گدازاده است تا چشمش کور-ایرناک ضرب المثل گدازاده ، گدازاده است تا چشمش کور-ایرناک ـ پرتو نیکان نگیرد هر که بنیادش بد است * تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است

ضرب المثل گدازاده ، گدازاده است تا چشمش کور-ایرناک ضرب المثل گدازاده ، گدازاده است تا چشمش کور-ایرناک ـ شمشیر نیک ز آهن بد چون کُنَد کسی * ناکس به تربیت نشود ای حکیم، کس(3) (سعدی)

ضرب المثل گدازاده ، گدازاده است تا چشمش کور-ایرناک ضرب المثل گدازاده ، گدازاده است تا چشمش کور-ایرناک  

ریشه های قرآنی حدیثی

ضرب المثل گدازاده ، گدازاده است تا چشمش کور-ایرناک ضرب المثل گدازاده ، گدازاده است تا چشمش کور-ایرناک قرآن کریم: «إِنَّ الَّذِینَ کَفَرُواْ سَوَاءٌ عَلَیْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لاَ یُؤْمِنُونَ؛ همانا برای کافران یکسان است چه آنها را از [عذاب] خدا بترسانی و چه نترسانی، ایمان نخواهند آورد». (بقره: 6)

ضرب المثل گدازاده ، گدازاده است تا چشمش کور-ایرناک ضرب المثل گدازاده ، گدازاده است تا چشمش کور-ایرناک رسول خدا(صلی الله علیه وآله): «لا تُعَلِّقُوا الدُّرَّ فی اَعْناقِ الْخَنازِیرَ؛ بر گردن خوک‌ها مروارید میاویزید».(4)

ضرب المثل گدازاده ، گدازاده است تا چشمش کور-ایرناک ضرب المثل گدازاده ، گدازاده است تا چشمش کور-ایرناک حضرت علی(علیه السلام): «مِنْ صِفَةِ الْعالِمِ اَنْ لا یَعِظَ اِلاّ مَنْ یَقْبَلُ عِظَتَهُ؛ از ویژگی‌های عالِم آن است که تنها کسی را نصیحت می‌کند که پند وی را می‌پذیرد».(5)

ضرب المثل گدازاده ، گدازاده است تا چشمش کور-ایرناک ضرب المثل گدازاده ، گدازاده است تا چشمش کور-ایرناک حضرت عیسی(علیه السلام): «وَلْیَکُنْ اَحَدُکُمْ بَمَنْزِلَةِ الطَّبِیبِ الْمُداوی اِنْ رأی مَوْضِعاً لَدَوائِهِ وَ اِلاّ اَمْسَکَ؛ هر یک از شما باید مانند طبیبی درمان‌گر باشد؛ اگر جایی برای درمان دید درمان کند وگرنه دست نگه دارد».(6)

ضرب المثل گدازاده ، گدازاده است تا چشمش کور-ایرناک ضرب المثل گدازاده ، گدازاده است تا چشمش کور-ایرناک  

لغات

ضرب المثل گدازاده ، گدازاده است تا چشمش کور-ایرناک ضرب المثل گدازاده ، گدازاده است تا چشمش کور-ایرناک ای، تو خدا یک تکه: آهای، تو را به خدا یک تکه. هَزار دستان: بلبل.

ضرب المثل گدازاده ، گدازاده است تا چشمش کور-ایرناک ضرب المثل گدازاده ، گدازاده است تا چشمش کور-ایرناک  

پی‌نوشت‌ها:

ضرب المثل گدازاده ، گدازاده است تا چشمش کور-ایرناک ضرب المثل گدازاده ، گدازاده است تا چشمش کور-ایرناک 1. حسن ذوالفقاری، داستان‌های امثال، تهران، مازیار، 1385، چ 2، ص 724.

ضرب المثل گدازاده ، گدازاده است تا چشمش کور-ایرناک ضرب المثل گدازاده ، گدازاده است تا چشمش کور-ایرناک 2. غلامرضا حیدری ابهری، حکمت‌نامه پارسیان، قم، نشر جمال، 1385، چ 1، ص 122.

ضرب المثل گدازاده ، گدازاده است تا چشمش کور-ایرناک ضرب المثل گدازاده ، گدازاده است تا چشمش کور-ایرناک 3. همان.

ضرب المثل گدازاده ، گدازاده است تا چشمش کور-ایرناک ضرب المثل گدازاده ، گدازاده است تا چشمش کور-ایرناک 4. خطیب بغدادی، تاریخ بغداد، مدینه، کتابخانه سلفیه، ج 9، ص 350.

ضرب المثل گدازاده ، گدازاده است تا چشمش کور-ایرناک ضرب المثل گدازاده ، گدازاده است تا چشمش کور-ایرناک 5. حسن بن یوسف حلّی، العدد التویه، ترجمه: سید مهدی رجائی، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، 1408 هـ.ق، چ 1، ص 358.

ضرب المثل گدازاده ، گدازاده است تا چشمش کور-ایرناک ضرب المثل گدازاده ، گدازاده است تا چشمش کور-ایرناک 6. کلینی، کافی، ترجمه: علی‌اکبر غفاری، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1388 هـ.ق، چ 3، ج 8، ص 345.


ضرب المثل گدازاده ، گدازاده است تا چشمش کور-ایرناک ضرب المثل گدازاده ، گدازاده است تا چشمش کور-ایرناک منبع مقاله : مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما

(0 رای)
بازدید : 239 بار

نوشتن نظرات

توجه : ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی دور از فرهنگ ایرانی ما است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.


تصویر امنیتی