ضرب المثل ظلم حاکم باعث ویرانی ملکش می‌شود در منع و جلوگیری ظالمان از بیدادگری و بدان از بدکرداری. و در مذمت و نکوهش ظلم و ستم به کار می رود.

ضرب المثل ظلم حاکم باعث ویرانی ملکش می‌شود در منع و جلوگیری ظالمان از بیدادگری و بدان از بدکرداری. و در مذمت و نکوهش ظلم و ستم به کار می رود.

ضرب المثل های مشابه

ضرب المثل ظلم حاکم باعث ویرانی ملکش می‌شود-ایرناک ضرب المثل ظلم حاکم باعث ویرانی ملکش می‌شود-ایرناک آه مویی و پای کوهی.

ضرب المثل ظلم حاکم باعث ویرانی ملکش می‌شود-ایرناک ضرب المثل ظلم حاکم باعث ویرانی ملکش می‌شود-ایرناک پلنگ و شیر را خانه نباشد.

ضرب المثل ظلم حاکم باعث ویرانی ملکش می‌شود-ایرناک ضرب المثل ظلم حاکم باعث ویرانی ملکش می‌شود-ایرناک چراغ آدم ستمکار تا صبح نمی‌سوزد.

ضرب المثل ظلم حاکم باعث ویرانی ملکش می‌شود-ایرناک ضرب المثل ظلم حاکم باعث ویرانی ملکش می‌شود-ایرناک خانه‌ای را که به ظلم سازی، سگ در آن کند بازی.

ضرب المثل ظلم حاکم باعث ویرانی ملکش می‌شود-ایرناک ضرب المثل ظلم حاکم باعث ویرانی ملکش می‌شود-ایرناک خدا جای حق نشسته است.

ضرب المثل ظلم حاکم باعث ویرانی ملکش می‌شود-ایرناک ضرب المثل ظلم حاکم باعث ویرانی ملکش می‌شود-ایرناک ریشه بیداد بر خاکستر است.

ضرب المثل ظلم حاکم باعث ویرانی ملکش می‌شود-ایرناک ضرب المثل ظلم حاکم باعث ویرانی ملکش می‌شود-ایرناک ظلم بر خود می‌کند، هر کس به کس ظلمی کند.

ضرب المثل ظلم حاکم باعث ویرانی ملکش می‌شود-ایرناک ضرب المثل ظلم حاکم باعث ویرانی ملکش می‌شود-ایرناک ظلم کنم وای که بر خود کنم.

ضرب المثل ظلم حاکم باعث ویرانی ملکش می‌شود-ایرناک ضرب المثل ظلم حاکم باعث ویرانی ملکش می‌شود-ایرناک ظلم و شاهی، چراغ و باد بوَد.

ضرب المثل ظلم حاکم باعث ویرانی ملکش می‌شود-ایرناک ضرب المثل ظلم حاکم باعث ویرانی ملکش می‌شود-ایرناک مقهور شود لشگر سلطان ستمگر.

ضرب المثل ظلم حاکم باعث ویرانی ملکش می‌شود-ایرناک ضرب المثل ظلم حاکم باعث ویرانی ملکش می‌شود-ایرناک هر آتشی عاقبت خاکستر شود.

ضرب المثل ظلم حاکم باعث ویرانی ملکش می‌شود-ایرناک ضرب المثل ظلم حاکم باعث ویرانی ملکش می‌شود-ایرناک هر که را ظلم بیش، دشمن بیش.

ضرب المثل ظلم حاکم باعث ویرانی ملکش می‌شود-ایرناک ضرب المثل ظلم حاکم باعث ویرانی ملکش می‌شود-ایرناک همه چیز از باریکی پاره می‌شود، ظلم از کلفتی

(0 رای)
بازدید : 339 بار

نوشتن نظرات

توجه : ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی دور از فرهنگ ایرانی ما است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.


تصویر امنیتی