ضرب المثل قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید در مورد افراد ناسپاسی به کار می‌رود که قدر و ارزش داشته‌هایشان را نمی‌دانند.

ریشه ضرب المثل

ضرب المثل قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید-ایرناک ضرب المثل قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید-ایرناک در روزگاران گذشته، تاجری که با دادوستد در شهرهای مختلف ایران توانسته بود ثروت قابل توجهی را جمع آوری کند، تصمیم گرفت تجارتش را گسترش دهد و این بار کالاهای تجاری خود را توسط کشتی از آبها بگذراند و به کشورهای دیگر برساند.

ضرب المثل قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید-ایرناک ضرب المثل قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید-ایرناک تاجر تا بندرگاه کالاهای تجاری را به همراه کارگر همیشگی‌اش که خیلی به او اعتماد داشت رساند و از آنجا به همراه کارگران کشتی اجناس را در انبار کشتی جا داد. تاجر قبلاً با کشتی مسافربری سفر کرده بود و تقریباً با شرایط خاص مسافرت دریایی آشنا بود ولی شاگردش اولین باری بود که اصلاً دریا را می‌دید و چون دریا چیز جدیدی برایش بود خیلی ذوق‌زده بود.

ضرب المثل قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید-ایرناک ضرب المثل قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید-ایرناک تا اینکه یواش یواش کشتی از ساحل فاصله گرفت و وارد دریا شد، کمی که پیش رفتند خشکی دیگر دیده نمی‌شد. کارگر تاجر یک آن وقتی بلند شد و دید تا چشم کار می‌کند آب است و آب، و خبری از خشکی نیست احساس خطر کرد. از طرفی در اثر حرکت امواج، کشتی دائم در حال حرکت و تکان خوردن بود و همین کار نگهداشتن تعادل را برای فرد سخت می‌کرد. کم کم کارگر ذوق زده، پشیمان شد و با خود گفت: عجب کاری کردم. چرا کاری که نمی‌دانستم چیست را قبول کردم؟ کارگر بیچاره در اثر ترسی که احساس می‌کرد رنگ و رویش زرد شده بود.

ضرب المثل قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید-ایرناک ضرب المثل قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید-ایرناک مرد تاجر که چشمش به شاگردش افتاد فهمید که او حالش خوب نیست. جلو رفت و احوالش را جویا شد؟ گفت: نترس! سفر دریایی ممکن است در ابتدا خیلی ترسناک باشد و یا با حالت تهوع همراه باشد، ولی بعد از چند روز عادت می‌کنی آن وقت می‌توانی از زیبایی‌های دریا لذت ببری. ولی حال شاگرد بدتر از آن بود که بخواهد به حرف‌ها و نصیحت‌های تاجر گوش بدهد. وقتی تاجر متوجه شد او آنقدر حالش بد است که اصلاً حرف‌های او را نمی‌شنود او را رها کرد. شاگرد یکی از ستون‌های کشتی را گرفته بود به دریای بیکران خیره شده بود.

ضرب المثل قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید-ایرناک ضرب المثل قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید-ایرناک چند ساعتی از حرف‌های تاجر با کارگر بیچاره می‌گذشت ولی او بدون کمترین حرکتی در جای خود ایستاده بود و به دریا نگاه می‌کرد که ناگهان فریاد زد: من نمی‌خواهم، روی کشتی باشم، غلط کردم، خوبه؟ می‌خواهم من رو به خشکی برگردانید.

ضرب المثل قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید-ایرناک ضرب المثل قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید-ایرناک تاجر جلو رفت و گفت: چه خبرته؟ مگر چه شده؟ گفتم یک کم دیگه صبوری کن، عادت می‌کنی، چرا آبروریزی به راه می‌اندازی؟ مگر من تو را زوری آوردم؟

ضرب المثل قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید-ایرناک ضرب المثل قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید-ایرناک ولی حرف‌های تاجر فایده نداشت کارگر اصلاً چیزی نمی‌شنید و فقط حرف‌های خود را تکرار کرد. تاجر که دید اینطوری آبرویش می‌رود مدتی سکوت کرد تا راه چاره‌ای به ذهنش برسد. بعد رو کرد به کارگرش و گفت: برو، هرجا که می‌خواهی بروی؟ من به کارگر ترسو هیچ احتیاجی ندارم و همین حالا تو را در دریا می‌اندازم، خودت شنا کن تا به خشکی برسی. و این کار را هم کرد با دست کارگر بیچاره را هُل داد و کارگر به دریا افتاد.

ضرب المثل قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید-ایرناک ضرب المثل قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید-ایرناک شاگرد بخت برگشته که هر خطری را پیش بینی می‌کرد الا اینکه تاجر او را به دریا بیندازد. شروع کرد به گریه و زاری و التماس که مرا نجات بدهید کارگران کشتی دویدند تا به او کمک کنند. یکی از آنها از کشتی پایین رفت و به کمک طنابی کارگر بیچاره را نجات داد.

ضرب المثل قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید-ایرناک ضرب المثل قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید-ایرناک وقتی کارگر روی عرشه رسید احساس کرد اینجا امن‌ترین جای دنیا در این شرایط است. پس نفس راحتی کشید و گوشه‌ای نشست و ساعت‌ها سکوت کرد. مسافران دیگر کشتی که این صحنه را دیدند دور تاجر جمع شدند و گفتند: تو مرد فهمیده و جهان دیده‌ای هستی این چه کاری بود که تو کردی؟

ضرب المثل قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید-ایرناک ضرب المثل قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید-ایرناک تاجر رفت کنار کارگرش نشست و گفت: وقتی که می‌گفتم صبر کن تا اوضاع بهتر شود درک نمی‌کرد به ذهنم رسید که باید کاری کنم که داشته‌هایش را غنیمت بداند. او را به دریا انداختم چون مطمئن بودم کارگران او را نجات می‌دهند. اگر این کار را نمی‌کردم او هیچ وقت قدر اینکه روی کشتی هست را نمی‌دانست.

ضرب المثل قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید-ایرناک ضرب المثل قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید-ایرناک  

پیامها

ضرب المثل قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید-ایرناک ضرب المثل قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید-ایرناک 1. انسان تا یک نعمتی را دارد قدر آن را نمی‌داند، اما همین که از دست رفت به قدر و ارزش آن پی می‌برد.

ضرب المثل قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید-ایرناک ضرب المثل قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید-ایرناک 2. یکی از فواید مشکلات و ناملایمات در زندگی این است که انسان قدر و ارزش نعمت‌های الهی را بداند و شکرگزار باشد.

ضرب المثل قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید-ایرناک ضرب المثل قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید-ایرناک 3. رفاه‌زدگی در جامعه موجب غفلت آن از توانایی‌ها و امکانات خود و در نتیجه سقوط آن جامعه می‌باشد.

ضرب المثل قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید-ایرناک ضرب المثل قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید-ایرناک 4. انسان‌هایی که در مشکلات بزرگ شده و با رنج و تلاش به مقام و ثروت می‌رسند، قدر و ارزش موقعیت خود را می‌دانند.

ضرب المثل قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید-ایرناک ضرب المثل قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید-ایرناک  

موارد کاربرد

ضرب المثل قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید-ایرناک ضرب المثل قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید-ایرناک 1. خطاب به شخصی که ارزش عافیت و سلامتی خود را نمی‌داند.

ضرب المثل قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید-ایرناک ضرب المثل قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید-ایرناک 2. خطاب به انسان‌های مرفّه و بی‌درد که از رنج و غم دیگران خبری ندارند.

ضرب المثل قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید-ایرناک ضرب المثل قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید-ایرناک  

ضرب المثل های هم مضمون

ضرب المثل قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید-ایرناک ضرب المثل قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید-ایرناک ـ تو قدر آب چه دانی که در کنار فراتی.

ضرب المثل قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید-ایرناک ضرب المثل قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید-ایرناک ـ دستْ بریده، قدر دست بریده می‌داند.

ضرب المثل قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید-ایرناک ضرب المثل قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید-ایرناک ـ شکسته استخوان داند بهای مومیایی را.

ضرب المثل قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید-ایرناک ضرب المثل قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید-ایرناک ـ علف درب آغل، تلخ است.

ضرب المثل قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید-ایرناک ضرب المثل قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید-ایرناک ـ ماهی که بر خشک اوفتد، قیمت بداند آب را.

ضرب المثل قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید-ایرناک ضرب المثل قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید-ایرناک ـ قدر نان را گرسنه می‌داند.

ضرب المثل قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید-ایرناک ضرب المثل قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید-ایرناک ـ گاو تا وقتی دُمَش را از دست نداده ارزش دُم را نمی‌داند.

ضرب المثل قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید-ایرناک ضرب المثل قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید-ایرناک ـ لذت انگور، زن بیوه داند نه خداوند میوه.(2)

ضرب المثل قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید-ایرناک ضرب المثل قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید-ایرناک  

اشعار هم مضمون

ضرب المثل قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید-ایرناک ضرب المثل قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید-ایرناک کسی قیمت تندرستی شناخت * که یک چند بیچاره در تب گداخت (سعدی)

ضرب المثل قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید-ایرناک ضرب المثل قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید-ایرناک من آن روز را قدر نشناختم * بدانستم اکنون که درباختم (سعدی)

ضرب المثل قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید-ایرناک ضرب المثل قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید-ایرناک نداند کسی قدر روز خوشی * مگر روزی افتد به سختی‌کِشی (سعدی)(3)

ضرب المثل قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید-ایرناک ضرب المثل قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید-ایرناک  

ریشه های قرآنی حدیثی

ضرب المثل قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید-ایرناک ضرب المثل قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید-ایرناک امام علی(علیه السلام): «اِنَّما یُعْرَفُ قَدْرُ النِّعَمِ بِمُقاساةِ ضِدِّها؛ قدر نعمت‌ها در مقایسه با ضد آنها شناخته می‌شود.»(4)

ضرب المثل قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید-ایرناک ضرب المثل قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید-ایرناک امام حسن(علیه السلام): «تُجْهَلُ النِّعَمُ ما اَقامَتْ، فَاِذا وَلَّتْ عُرِفَتْ؛ نعمت‌ها تا هستند ناشناخته‌اند و همین که رفتند شناخته می‌شوند».(5)

ضرب المثل قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید-ایرناک ضرب المثل قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید-ایرناک  

لغات

ضرب المثل قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید-ایرناک ضرب المثل قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید-ایرناک عافیت: سلامتی.

ضرب المثل قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید-ایرناک ضرب المثل قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید-ایرناک عجم: غیر عرب.

ضرب المثل قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید-ایرناک ضرب المثل قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید-ایرناک محنت: رنج.

ضرب المثل قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید-ایرناک ضرب المثل قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید-ایرناک ملاطفت: مهربانی.

ضرب المثل قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید-ایرناک ضرب المثل قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید-ایرناک عیش: زندگی آسوده.

ضرب المثل قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید-ایرناک ضرب المثل قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید-ایرناک منقَّض: کم شدن.

ضرب المثل قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید-ایرناک ضرب المثل قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید-ایرناک پسندیده آمد: خوش آمد.

ضرب المثل قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید-ایرناک ضرب المثل قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید-ایرناک اعراف: نام سرزمینی میان بهشت و جهنم.

ضرب المثل قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید-ایرناک ضرب المثل قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید-ایرناک آغل: جایی که چارپایان را در آن نگه می‌دارند.

ضرب المثل قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید-ایرناک ضرب المثل قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید-ایرناک مومیایی: سختی‌کِشی: رنج بردن.

ضرب المثل قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید-ایرناک ضرب المثل قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید-ایرناک  

پی‌نوشت‌ها

1. حسن ذوالفقاری، داستان‌های امثال، تهران، مازیار، چ 2، 1385، ص 674.

ضرب المثل قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید-ایرناک ضرب المثل قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید-ایرناک 2. غلامرضا حیدری ابهری، حکمت‌نامه پارسیان، قم، نشر جمال، چ 1، 1385، ص 682.

ضرب المثل قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید-ایرناک ضرب المثل قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید-ایرناک 3. همان.

ضرب المثل قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید-ایرناک ضرب المثل قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید-ایرناک 4. تمیمی آمدی، غررالحکم و دررالکلم، تحقیق: جلال الدین محدث، تهران، دانشگاه تهران، چ 3، 1360، ح 3879.

ضرب المثل قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید-ایرناک ضرب المثل قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید-ایرناک 5. علامه مجلسی، بحارالانوار، بیروت، دار احیاء التراث، چ 3، 1403 هـ.ق، ج 78، ص 115.

(0 رای)
بازدید : 131 بار

نوشتن نظرات

توجه : ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی دور از فرهنگ ایرانی ما است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.


تصویر امنیتی