ضرب المثل چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی در مورد افرادی بکار میرود که از انجام کاری و عاقبت آن میترسند و سعی میکنند که به سمت انجام آن کار نروند.

ضرب المثل چرا عاقل کند کاری که بازآرد پشیمانی-ایرناک ضرب المثل چرا عاقل کند کاری که بازآرد پشیمانی-ایرناک ضرب المثل چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی در مورد افرادی بکار میرود که از انجام کاری و عاقبت آن میترسند و سعی میکنند که به سمت انجام آن کار نروند.

ضرب المثل چرا عاقل کند کاری که بازآرد پشیمانی-ایرناک ضرب المثل چرا عاقل کند کاری که بازآرد پشیمانی-ایرناک در مورد ریشه این ضرب المثل آورده اند که اورنگ زیب در قرن ۱۷میلادی پادشاه هند بود و دختر بسیار زیبا و شاعر داشت که مخفی تخلص می کرد و این شعر او نسبتا معروف است!

ضرب المثل چرا عاقل کند کاری که بازآرد پشیمانی-ایرناک ضرب المثل چرا عاقل کند کاری که بازآرد پشیمانی-ایرناک در سخن مخفی شدم، مانند بو در برگ گل

ضرب المثل چرا عاقل کند کاری که بازآرد پشیمانی-ایرناک ضرب المثل چرا عاقل کند کاری که بازآرد پشیمانی-ایرناک هر که دارد میل من ، گو در سخن بیند مرا

ضرب المثل چرا عاقل کند کاری که بازآرد پشیمانی-ایرناک ضرب المثل چرا عاقل کند کاری که بازآرد پشیمانی-ایرناک مخفی علیرغم خواستگارهای زیاد ازدواج نمی کرد، چون عاشق یکی از کاتبین در بار به نام عاقل خان شده بود. هرچه پدرش اصرار می کرد، مخفی قبول نمی کرد و می گفت دوست دارم پیش شما بمانم. جاسوسان به اورنگ زیب اطلاع دادند که مخفی عاشق عاقل خان شده. واضح است که یک کاتب معمولی دربار جرات حرف زدن با دختر پاشاه را هم به زور داشته چه رسد به عاشق شدن و خواستگاری کردن.

ضرب المثل چرا عاقل کند کاری که بازآرد پشیمانی-ایرناک ضرب المثل چرا عاقل کند کاری که بازآرد پشیمانی-ایرناک اورنگ زیب این حرفها را باور نکرد و برای مطمئن شدن تدبیری اندیشد و گفت روزها رفت و آمد در کاخ زیاد است. کاتبین شب ها به کاخ بیایند و گزارشات و تاریخ را بنویسند تا خودش ملاقات مخفی و عاقل را در تاریکی ببیند. یکی از دوستان عاقل به وی هشدار داد که برنامه ای برای به تله انداختن اوست و از آنجایی که عاقل خان علاقه ای به مخفی نداشت؛ از روز شروع نوشتن، که یک هفته بود عاقل خان خود را به بیماری زد و از رفتن به کاخ در شب اجتناب کرد. مخفی چند شب منتظر ماند ، ولی از عاقل خبری نشد تا این که این نیم بیت را برای او فرستاد:

ضرب المثل چرا عاقل کند کاری که بازآرد پشیمانی-ایرناک ضرب المثل چرا عاقل کند کاری که بازآرد پشیمانی-ایرناک شنیدم که ترک منزل کرد عاقل خان به نادانی

ضرب المثل چرا عاقل کند کاری که بازآرد پشیمانی-ایرناک ضرب المثل چرا عاقل کند کاری که بازآرد پشیمانی-ایرناک و عاقل در جواب او نوشت:

ضرب المثل چرا عاقل کند کاری که بازآرد پشیمانی-ایرناک ضرب المثل چرا عاقل کند کاری که بازآرد پشیمانی-ایرناک چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی؟

ضرب المثل چرا عاقل کند کاری که بازآرد پشیمانی-ایرناک ضرب المثل چرا عاقل کند کاری که بازآرد پشیمانی-ایرناک برگرفته از tamamayar.com

(0 رای)
بازدید : 105 بار

نوشتن نظرات

توجه : ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی دور از فرهنگ ایرانی ما است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.


تصویر امنیتی