در ادامه با بیوگرافی مجید نیامراد بازیگر و هنرمند و کارگردان سینما و تلویزیون به همراه عکسها و فیلمشناسی مجید نیامراد با شما در ایرناک خواهیم بود.

زندگینامه مجيد نيامراد (Majid Niamorad)
  • نام : مجید نیامراد
  • متولد : 1 اردیبهشت 1337 تهران
  • پیشه : طراحي صحنه و لباس و کارگردان

مجيد نيامراد | بیوگرافی و عکسهای مجيد نيامراد-ایرناک

مجيد نيامراد | بیوگرافی و عکسهای مجيد نيامراد-ایرناک مجيد نيامراد | بیوگرافی و عکسهای مجيد نيامراد-ایرناک مجيد نيامراد متولد 1337 تهران، داراي تحصيلات ناتمام در رشته موسيقي است. وي پس از آموخته هاي نوجواني در محضر استاد مهرتاش، به همراه خانم شهين دخت بهزادي (طراح صحنه و لباس) همسرناصر تقوايي و رهنمود هاي ايشان وارد حرفه طراحي صحنه و لباس شد. او نخستين تجربه حرفه اي خود را در فيلم «نيش» همايون اسعديان آموخت. از ديگر فعاليت هاي وي مي توان به موسيقي اشاره كرد.

مجيد نيامراد به عنوان بازيگر

مجيد نيامراد | بیوگرافی و عکسهای مجيد نيامراد-ایرناک مجيد نيامراد | بیوگرافی و عکسهای مجيد نيامراد-ایرناک ۱ - مزاحم (۱۳۸۰)

مجيد نيامراد | بیوگرافی و عکسهای مجيد نيامراد-ایرناک مجيد نيامراد | بیوگرافی و عکسهای مجيد نيامراد-ایرناک ۲ - دستهاي آلوده (۱۳۷۸)

مجيد نيامراد | بیوگرافی و عکسهای مجيد نيامراد-ایرناک مجيد نيامراد | بیوگرافی و عکسهای مجيد نيامراد-ایرناک ۳ - عشق كافي نيست (۱۳۷۷)

مجيد نيامراد | بیوگرافی و عکسهای مجيد نيامراد-ایرناک مجيد نيامراد | بیوگرافی و عکسهای مجيد نيامراد-ایرناک ۴ - پنجاه و سه نفر (۱۳۶۸)

مجيد نيامراد | بیوگرافی و عکسهای مجيد نيامراد-ایرناک مجيد نيامراد | بیوگرافی و عکسهای مجيد نيامراد-ایرناک  


مجيد نيامراد | بیوگرافی و عکسهای مجيد نيامراد-ایرناک مجيد نيامراد | بیوگرافی و عکسهای مجيد نيامراد-ایرناک مجيد نيامراد در گروه توليد : ناخداخورشيد (۱۳۶۵)

مجيد نيامراد | بیوگرافی و عکسهای مجيد نيامراد-ایرناک مجيد نيامراد | بیوگرافی و عکسهای مجيد نيامراد-ایرناک  

طراح صحنه و لباس

مجيد نيامراد | بیوگرافی و عکسهای مجيد نيامراد-ایرناک مجيد نيامراد | بیوگرافی و عکسهای مجيد نيامراد-ایرناک ۱ - احضار شدگان (۱۳۸۶)

مجيد نيامراد | بیوگرافی و عکسهای مجيد نيامراد-ایرناک مجيد نيامراد | بیوگرافی و عکسهای مجيد نيامراد-ایرناک ۲ - به خاطر خواهرم (۱۳۸۶)

مجيد نيامراد | بیوگرافی و عکسهای مجيد نيامراد-ایرناک مجيد نيامراد | بیوگرافی و عکسهای مجيد نيامراد-ایرناک ۳ - رستگاري در 20/8 دقيقه (۱۳۸۳)

مجيد نيامراد | بیوگرافی و عکسهای مجيد نيامراد-ایرناک مجيد نيامراد | بیوگرافی و عکسهای مجيد نيامراد-ایرناک ۴ - بي تو تنهايم (۱۳۸۰)

مجيد نيامراد | بیوگرافی و عکسهای مجيد نيامراد-ایرناک مجيد نيامراد | بیوگرافی و عکسهای مجيد نيامراد-ایرناک ۵ - مزاحم (۱۳۸۰)

مجيد نيامراد | بیوگرافی و عکسهای مجيد نيامراد-ایرناک مجيد نيامراد | بیوگرافی و عکسهای مجيد نيامراد-ایرناک ۶ - دستهاي آلوده (۱۳۷۸)

مجيد نيامراد | بیوگرافی و عکسهای مجيد نيامراد-ایرناک مجيد نيامراد | بیوگرافی و عکسهای مجيد نيامراد-ایرناک ۷ - عشق كافي نيست (۱۳۷۷)

مجيد نيامراد | بیوگرافی و عکسهای مجيد نيامراد-ایرناک مجيد نيامراد | بیوگرافی و عکسهای مجيد نيامراد-ایرناک ۸ - كمكم كن (۱۳۷۷)

مجيد نيامراد | بیوگرافی و عکسهای مجيد نيامراد-ایرناک مجيد نيامراد | بیوگرافی و عکسهای مجيد نيامراد-ایرناک ۹ - ساغر (۱۳۷۶)

مجيد نيامراد | بیوگرافی و عکسهای مجيد نيامراد-ایرناک مجيد نيامراد | بیوگرافی و عکسهای مجيد نيامراد-ایرناک ۱۰ - هتل كارتن (۱۳۷۵)

مجيد نيامراد | بیوگرافی و عکسهای مجيد نيامراد-ایرناک مجيد نيامراد | بیوگرافی و عکسهای مجيد نيامراد-ایرناک ۱۱ - پاكباخته (۱۳۷۴)

مجيد نيامراد | بیوگرافی و عکسهای مجيد نيامراد-ایرناک مجيد نيامراد | بیوگرافی و عکسهای مجيد نيامراد-ایرناک ۱۲ - چهره (۱۳۷۴)

مجيد نيامراد | بیوگرافی و عکسهای مجيد نيامراد-ایرناک مجيد نيامراد | بیوگرافی و عکسهای مجيد نيامراد-ایرناک ۱۳ - فاتح (۱۳۷۴)

مجيد نيامراد | بیوگرافی و عکسهای مجيد نيامراد-ایرناک مجيد نيامراد | بیوگرافی و عکسهای مجيد نيامراد-ایرناک ۱۴ - تحفه هند (۱۳۷۳)

مجيد نيامراد | بیوگرافی و عکسهای مجيد نيامراد-ایرناک مجيد نيامراد | بیوگرافی و عکسهای مجيد نيامراد-ایرناک ۱۵ - ديوانه وار (۱۳۷۳)

مجيد نيامراد | بیوگرافی و عکسهای مجيد نيامراد-ایرناک مجيد نيامراد | بیوگرافی و عکسهای مجيد نيامراد-ایرناک ۱۶ - سربلند (۱۳۷۳)

مجيد نيامراد | بیوگرافی و عکسهای مجيد نيامراد-ایرناک مجيد نيامراد | بیوگرافی و عکسهای مجيد نيامراد-ایرناک ۱۷ - مرضيه (۱۳۷۳)

مجيد نيامراد | بیوگرافی و عکسهای مجيد نيامراد-ایرناک مجيد نيامراد | بیوگرافی و عکسهای مجيد نيامراد-ایرناک ۱۸ - نيش (۱۳۷۳)

مجيد نيامراد | بیوگرافی و عکسهای مجيد نيامراد-ایرناک مجيد نيامراد | بیوگرافی و عکسهای مجيد نيامراد-ایرناک ۱۹ - يكبار براي هميشه (۱۳۷۰)

 علي اللهياري ، بهرام رادان ، مجيد نيامراد در پشت صحنه فيلم رستگاري در 20/8 دقيقه(۱۳۸۳)

علي اللهياري ، بهرام رادان ، مجيد نيامراد در پشت صحنه فيلم رستگاري در 20/8 دقيقه(۱۳۸۳)

 

 محمود پاك نيت ، محمد نشاط ، مجيد نيامراد در پشت صحنه فيلم بي تو تنهايم(۱۳۸۰)

محمود پاك نيت ، محمد نشاط ، مجيد نيامراد در پشت صحنه فيلم بي تو تنهايم(۱۳۸۰)

 

علي اللهياري ، سيروس الوند ، امين حيايي ، مجيد نيامراد در پشت صحنه فيلم دستهاي آلوده(۱۳۷۸)

علي اللهياري ، سيروس الوند ، امين حيايي ، مجيد نيامراد در پشت صحنه فيلم دستهاي آلوده(۱۳۷۸)

 

ابوالفضل پورعرب ، مجيد نيامراد در پشت صحنه فيلم عشق كافي نيست(۱۳۷۷)

ابوالفضل پورعرب ، مجيد نيامراد در پشت صحنه فيلم عشق كافي نيست(۱۳۷۷)

 

اكبر عبدي ، مجيد نيامراد در پشت صحنه فيلم تحفه هند(۱۳۷۳)

اكبر عبدي ، مجيد نيامراد در پشت صحنه فيلم تحفه هند(۱۳۷۳)


مجيد نيامراد | بیوگرافی و عکسهای مجيد نيامراد-ایرناک مجيد نيامراد | بیوگرافی و عکسهای مجيد نيامراد-ایرناک طراح لباس : برج مينو (۱۳۷۴)

مجيد نيامراد | بیوگرافی و عکسهای مجيد نيامراد-ایرناک مجيد نيامراد | بیوگرافی و عکسهای مجيد نيامراد-ایرناک  

گروه صحنه و لباس

مجيد نيامراد | بیوگرافی و عکسهای مجيد نيامراد-ایرناک مجيد نيامراد | بیوگرافی و عکسهای مجيد نيامراد-ایرناک ۱ - جدال بزرگ (۱۳۶۹)

مجيد نيامراد | بیوگرافی و عکسهای مجيد نيامراد-ایرناک مجيد نيامراد | بیوگرافی و عکسهای مجيد نيامراد-ایرناک ۲ - اي ايران (۱۳۶۸)

مجيد نيامراد | بیوگرافی و عکسهای مجيد نيامراد-ایرناک مجيد نيامراد | بیوگرافی و عکسهای مجيد نيامراد-ایرناک ۳ - ناخداخورشيد (۱۳۶۵)

مجيد نيامراد | بیوگرافی و عکسهای مجيد نيامراد-ایرناک مجيد نيامراد | بیوگرافی و عکسهای مجيد نيامراد-ایرناک  

مسئول لباس

مجيد نيامراد | بیوگرافی و عکسهای مجيد نيامراد-ایرناک مجيد نيامراد | بیوگرافی و عکسهای مجيد نيامراد-ایرناک ۱ - آتش پنهان (۱۳۶۹)

مجيد نيامراد | بیوگرافی و عکسهای مجيد نيامراد-ایرناک مجيد نيامراد | بیوگرافی و عکسهای مجيد نيامراد-ایرناک ۲ - گروهبان (۱۳۶۹)

مجيد نيامراد | بیوگرافی و عکسهای مجيد نيامراد-ایرناک مجيد نيامراد | بیوگرافی و عکسهای مجيد نيامراد-ایرناک  

تداركات

مجيد نيامراد | بیوگرافی و عکسهای مجيد نيامراد-ایرناک مجيد نيامراد | بیوگرافی و عکسهای مجيد نيامراد-ایرناک ۱ - اي ايران (۱۳۶۸)

مجيد نيامراد | بیوگرافی و عکسهای مجيد نيامراد-ایرناک مجيد نيامراد | بیوگرافی و عکسهای مجيد نيامراد-ایرناک ۲ - پنجاه و سه نفر (۱۳۶۸)

مجيد نيامراد | بیوگرافی و عکسهای مجيد نيامراد-ایرناک مجيد نيامراد | بیوگرافی و عکسهای مجيد نيامراد-ایرناک  

دستيار تداركات

مجيد نيامراد | بیوگرافی و عکسهای مجيد نيامراد-ایرناک مجيد نيامراد | بیوگرافی و عکسهای مجيد نيامراد-ایرناک ۱ - افسانه آه (۱۳۶۹)


منابع : مجيد نيامراد اینستاگرام/ مجيد نيامراد فیسبوک/ صفحه شخصی مجيد نيامراد/ مجيد نيامراد ویکی پدیا/ مجيد نيامراد تلگرام

(2 رای)
بازدید : 401 بار
مجيد نيامراد | بیوگرافی و عکسهای مجيد نيامراد - 5.0 out of 5 based on 2 votes

نوشتن نظرات

توجه : ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی دور از فرهنگ ایرانی ما است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.


تصویر امنیتی