دقیقاً مشخص نیست مبدا شطرنج چیست، از کجا آمده و توسط چه کسی اختراع شده، از کدامین شهر و دیار شروع شده، آیا در یک برهه و زمان خاص پدید آمده، و همراه گذر زمان پیشرفت کرد است؟

تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک این پرسشها و خیلی سوال های دیگر ذهن بسیاری افراد و مورخان برجسته شطرنج را مشغول کرده است. بیشترین دست نوشته های قبول شده، حاکی از آن است، که شطرنج در 600 م، در هند ظاهر شده است، و بسرعت در پارس شایع شد، در حدود 800 م، در فرهنگ عرب جا گرفت. اما اینجا موضوع مهم اینست، که هند منظور استان هند ایران است، نه کشور هندوستان،در کشور هندوستان و ادبیات آنجا زودتر از هزاره دوم میلادی هیچ اثر از شطرنج وجود ندارد.

تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک  

تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک شطرنج از هند ایران

تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک  

تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک  تاریخ بازی شطرنج, سابقه تاریخی بازی فکری

عکس های مهره های شطرنج 900 ساله ایرانی

تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک  

تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک عکس های مهره های شطرنج 900 ساله ایرانی، که در نیشابور کشف شده است، یکی از قدیمی ترین و کامل ترین مجموعه شطرنج جهان می باشد، که در موزه متروپولیتن نیویورک نگهداری می شود.

تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک  

تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک  تاریخ بازی شطرنج, سابقه تاریخی بازی فکری

عکس وسایل بازی تخته 5هزار ساله، که در جیرفت ایران کشف شده است

 

تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک ایرانیان مانند بسیاری از موضوعات تاریخی دیگر، تاریخ بازی شطرنج را به خارجی واگذار کرده اند، و براحتی اغفال ترفند های دروغ های تاریخ شده اند، و می گویند که از هندوستان بوده است،درصورتیکه آنچه که از هند یا اند در تاریخ ایران باستان نوشته اند، بخشی از خوزستان ایران بوده است، که امروزه به نام های اندیمشک و هندیجان گفته می شود. بازی شطرنج و تخته نرد در ادامه بازی های تمدن کهن جی است.

تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک  

تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک تخته نرد و تاس و مهره که از جیرفت کشف شده است، می رساند که بازیهای فکری این دست، چند هزار سال قدیمی تر از آنچه که گفته اند سابقه تاریخی دارد. کشور هندوستان و پاکستان که چند دهه بعد از حمله پیکانی نادر شاه یکپارچه شد، و در دست انگلستان قرار گرفت، چندین سرزمین با نام های گوناگون بود، که امروز در نام استان های آن کشورها وجود دارند، و هند گفت نمی شد، آنچه که از هند در گذشته های تاریخی گفته اند، فقط منظور بخشی از استان خوزستان ایران بوده است نه کشور هندوستان کنونی.

تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک  

تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک ــ جوانان عزیز ایران، اغفال ترفند های تاریخ نویسی دشمنان تاریخی ایران نشوید، آنها با زرنگی دارند همه تاریخ ایران را می ربایند، از تاریخ خود و اجداد و کشور تان دفاع نمایید.

تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک ــ شطرنج = شط = شت = چوب، تخته + رنج = رنگ = تخته رنگ شده.

تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک ــ شط = شت = چوب، درخت.

تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک ــ رشت = ر + شت = دارای درخت.

تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک ــ شطرنج = شترنگ = تخته رنگ شده.

تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک ــ شته = آفت درخت. مشروح در: کلیک کنید: حروف هیروکلیف جی

تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک  

تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک گویای اولیه شطرنج

تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک هیچ شواهد قابل تاییدی از روز های اولیه شکل گیری شطرنج وجود ندارد، هیچ تخته شطرنج یا ست کامل شطرنج پیدا نشده است. ممکن است بتوان از بعضی اشیا پیدا شده توسط باستان شناسان مهره های ابتدایی شطرنج را یافت کرد، اما آن ها به راحتی هدفی را برای انجام بازی پیدا نمی کردند. شواهدی هم که به دست آمده از ادبیات می باشد و حتی گاهی موضوع دارای تفسیر است …

تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک  

تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک شترنگ فارسی ــ اصل شطرنج در ایران به زمان شاهنشاهی ساسانیان بر می گردد، یکی از فصل های شاهنامه فردوسی توضیح می دهد، که چطور فرستاده پادشاه هند این بازی را به انوشیروان معرفی می کند. در همان فصل افسانه ای می گوید، از یک جنگ مدنی (غیر نظامی) که بین دو پسر پادشاه هند در گرفته است. همانگونه که گفتم این هند استان هند ایران است نه کشور هندوستان به استان های تاریخی ایران مراجعه شود.

تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک  

تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک ابوالحسن علی مسعودی، استفاده از شطرنج به عنوان ابزاری برای استراتژی های نظامی، ریاضیات، قمار بازی و حتی وابستگی مهم آن با طالع بینی هندی و جاهای دیگر را شرح داده است. مسعودی متذکر می شود که عاج فیل در هند به طور عمده ای برای ساخت مهره های شطرنج و تخته نرد استفاده می شد، و در کتاب کلیله و دمنه چنین یاد کرد، که این بازی در دوران حکمرانی انوشیروان از هند به فارس رفته است،و رفته رفته بازی chaturanga به shatranj تغییر یافت و شکل یک بازی دو نفره که شبیه به chaturanga بود و می توانست یک برنده داشته باشد.

تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک  

تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک اینجا یاد آوری نمایم، در زمان ساسانیان نصف النهار مبدأ از هند ایران می گذشت، به تاریخ نجوم در ایران مراجعه شود. در ضمن صف آرایی نظامی در بازی شطرنج، درست مانند نظام جمع ایرانی بوده است، که نمونه این نظام جمع در هیچ کجا وجود نداشته، به تاریخ نظام جمع در ایران مراجعه شود.

تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک  

تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک شطرنج در ایران باستان

تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک با وجود پژوهش های بسیار تاکنون هیچ یک در پژوهشگران خارجی و ایرانی به نتیجه قطعی و روشنی درباره پیدایش شطرنج و مخترع آن نیافته اند. سرانجام برخی به یافتن بعضی روایت ها و افسانه ها و برخی به بررسی سابقه تاریخی شطرنج بر اساس مدارک مستند پرداختند. مدارک مستند گواه آن است که ایرانیان قبل از دوران ساسانیان یعنی نزدیک به 2000 سال با شطرنج آشنا بودند. از لحاظ تاریخی کهن ترین سندی که در آن از واژه شطرنج سخن رفته، دست نوشته کار نامه اردشیر بابکان است.

تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک  

تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک این دست نوشته در حدود سال 600 م، به زبان پهلوی با 5600 کلمه نوشته شده است، که در آن از واژه‌ شطرنج سخن رفته است، در آن‌ جا می‌خوانیم که در زمان اردوان پنجم، واپسین پادشاه اشکانی (٢١۶- ٢٢۶ میلادی)، درباریان ایران شطرنج بازی می‌کردند. اردوان از دانایان دربار خواسته بود که آیین شکار و چوگان و چترنگ (شطرنج) و دیگر هنرها را به اردشیر بیاموزند.

تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک  

تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک آنچه امروز در دست همگان است تنها پهلوی است، که مربوط به نخستین دوره شاهنشاهی ساسانیان است. در زمان اردوان پنجم، آخرین پادشاه حکومت اشکانیان (217 – 226 م) شطرنج مورد توجه درباریان آن زمان بوده است. یعنی حدود 17 قرن قبل طبقات ممتاز ایران باستان با این هنر آشنا بوده اند.

تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک  

تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک دکتر محمد مقدم در یادداشتی چنین راهنمایی نمودند:

تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک دو نوشته پهلوی درباره شطرنج داریم، یکی ماتیکان شترنگ که یک جزوه شش صفحه ای درباره بازی شطرنج و نرد است، و طبق روایت درباره اختراع این بازی مطلب مختصری دارد. دیگری زیر عنوان چارشن (گزارش) شترنگ است، که آن هم درباره شطرنج و نرد است.

تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک  

تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک گمان نمی رود این دو نوشته، که در مورد اختراع شطرنج و نرد، ماتیکان شترنگ و چارشن (گزارش) می باشد، از اختراعات فرد واحدی باشد. گفته شده که شطرنج در ایران و نرد در هندوستان اختراع شده البته این همان هند استان ایران است، اما در کارنامه اردشیر بابکان (متن پهلوی) می بینیم، که این آلات از زمانی قدیمی تر در ایران وجود داشته، چنان که نوشته شده: …و اردشیر به یاری یزدان به چوگان و سواری، چترنگ و دیگر فرهنگ، از همگی آنان برتر و چیره تر بود. ولی باز تمامی نویسندگان قدیم و جدید (فارسی و عربی) بدون هیچ گونه تردیدی شطرنج را هدیه هندوستان (هند استان ایران) به ایران (منظور درباره شاهنشاهی ساسانیان) می دانند، در واقع واژه ها و اصطلاح های شطرنج، ریشه ایرانی دارند.

تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک  

تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک ریشه یابی واژگان شطرنج بر پایه اصول و قواعد زبان شناسی می گوید، که شطرنج کاملاً ایرانی است، مانند این واژه ها:

تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک 1 ــ شاه: که اصلی ترین مهره شطرنج است، واژه فارسی با ریشه قدیمی خشایثیا است، این واژه به خط میخی در سنگ نوشته های میخی کوه بیستون کنده شده است. در زبان کشور هندوستان آن را راجا می گویند، در شطرنج ایران، مهره شاه همان معنی واژه فارسی شاه را می دهد.

تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک 2 ــ وزیر: در ایام قدیم نزد ایرانیان برای واژه وزیر، فرزین را به کار برده اند، ولی در کشور هندوستان واژه وزیر را منتری گویند.

تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک 3ــ فیل: در فارسی قدیم پیل گفته می شده، ولی اصلاً در زبان سانسکریت نمی باشد. 4ــ پیاده: که در زبان فارسی قدیم به پای معروف بوده، اما در زبان کشور هندوستان ماتیکا گفته شده. …و خیلی واژه های دیگر وجود دارد، که نشانه از آن دارند، که مهره های شطرنج و خود شطرنج اصلیتی ایرانی دارند.

تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک  

تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک شطرنج در فرهنگ ایران

تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک خصوصیات شطرنج با نظام اجتماعی ایرانیان دوران ساسانی و پیش از آن هماهنگی جالبی دارد، به این معنی که روح سلحشوری و به ویژه ترتیب آرایش سپاهیان به دو رده پیاده نظام در جلو و سواران مرکب از اسب، فیل و ارابه در عقب آن، به تاریخ نظام جمع در ایران مراجعه شود. مهم تر از آن اهمیتی خاص قائل شدن برای شاه بود، که در واقع شاه همه چیز در فر و شکوه او خلاصه می شده است.

تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک  

تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک بنابر این با توجه به آنچه گفته شد و با جمع بندی عواملی که شرح آن ها گذشت یعنی با در نظر گرفتن قدمت بیشتر اسناد تاریخی ایران، تحلیل اصطلاح های علم شطرنج بر پایه اصول دانش زبان شناسی و هماهنگی شطرنج با فرهنگ اجتماعی ایران، می توان پذیرفت که این هنر، چنانکه امروز متداول و مطلوب جهانیان می باشد، فن تکامل یافته ای با سابقه ای دو هزار ساله است، که بدون تردید از ایران سر برآورده است، به شهادت اسناد تاریخی ایرانیان در دوران پیش از اسلام برای پایه گذاری شطرنج گام های اساسی بر داشته اند.

تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک  

تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک بعد از اسلام تا قرن 16 م، ایرانیان در گسترش شطرنج تلاشی پر ارج داشته اند، و بعد از آن نیز همانند سایر علوم و فنون به عنوان هدیه ای نفیس و پر بها، تقدیم جهان غرب شده است.

تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک  

تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک واژگان اجزای شطرنج

تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک با بررسی واژگان شطرنج می توان دریافت که بسیاری از واژگان اجزای شطرنج تحت تأثیر واژگان پارسی هستند. برای روشن تر شدن این موضوع به بررسی چند مورد می پردازیم.

تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک شطرنج ــ این واژه معرب شترنگ یا چترنگ پارسی است. ترکیبی از دو بخش چتر یا چتور (ستور) به معنای چهار تایی و انگ یا هنگ که به معنی ردیف یا دسته آمده است. چتور اشاره به چهار نوع حرکت اختصاصی مهره های شطرنج هم دارد.

تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک  

تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک شاه ــ شاه اساسی ترین مهره های شطرنج است و واژه ای است پارسی که ریشه قدیم آن خشایثیه می باشد. این واژه که به خط میخی در سنگ نبشته های میخی کوه بیستون کنده شده، از روزگار دیرین به یادگار مانده است. باید توجه داشت که شاه در زبان سانسکریت نرپاتی و به هندی و سایر زبان های نزدیک به آن، «راجا» گفته می شود، و شاهنشاه را «مهاراجا» می گویند. در صورتی برای شاه شطرنج همان واژه پارسی شاه را به کار می برند. جالب تر آنکه در تمامی زبان های شبه قاره هند، مانند اردو، گجراتی و… نیز به این مهره شطرنج «شاه» و حتی گاهی «پادشاه» هم می گویند.

تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک  

تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک شاه در فرانسه اشه است، کتاب لغت نامه فرانسه با صراحت در مقابل این لغت اظهار می کند، که از شاه پارسی گرفته شده است. به آلمانی شاخ، در چک و اسلواکی شاخی، به روسی شاخمات، که چنین می نماید که همان شاه مات پارسی است، به انگلیسی چس می گویند.

تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک  

تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک وزیر ــ در ایام قدیم، ایرانیان برای وزیر واژه فرزین را به کار می بردند. هنوز هم در برخی از گویش های محلی ایران واژه فرزین استفاده می شود. برهان قاطع این مهره شطرنج را فِرز می گوید، که در پارسی باستان هم گویا فرژ، فرز و فرزان گفته اند. بنابر این به سادگی می توان پذیرفت که وزیر اقتباسی است از همین واژه. در زبان های دیگر مثلا عربی به آن الفرز و در روسی فیرز (Fierz) می گویند.

تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک  

تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک کشور های غربی در اوایل آشنایی با شطرنج به آن فرز می گفتند، اما بعد ها در جریان ایجاد تغییرات در حرکات شطرنج ، واژگان آن نیز دستخوش تغییراتی شد. جالب آنکه در زبان های هندی، گجراتی، اردو، کشمیری و… از واژه وزیر در شطرنج استفاده می کنند، در صورتی که این واژه را در سانسکریت «مُنتری» می گویند.

تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک توجه و مهم: تمام واژه های فوق ریشه در زبان تمدن جی دارند.

تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک  

 تاریخ بازی شطرنج, سابقه تاریخی بازی فکری

عکس یک شطرنج تاریخی و عکس های تاریخی

بازی شطرنج از دید دیوان شمس

تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک  

تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک تاریخ و فلسفه تخته نرد

تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک آیا میدانید تخته نرد، چگونه و توسط چه کسی ابداع شد؟ و چه فلسفه زیبا و عبرت آموزی در پس آن نهان است؟ آنچه که من می دانم تخته نرد، در هزاره اول خورشیدی ایرانی در تمدن کهن جیرفت اختراع شد، و توسط بزرگمهر تکامل یافت، یا به نوعی ابداع مجدد گردید، و داستان زیر در پیدایش آن آمده است. یاد آوری نمایم، در واقع شطرنج و تخته نرد، مانند تمام موضوعات و مسائل دیگر، طی روندی برابر تاریخ و فرهنگ یادگیری تکامل پیدا کرده اند.

تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک  

تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک گویند، در زمان پادشاهی انوشیروان خسرو پسر قباد، پادشاه هند استان که خوزستان کنونی ایران است، دیورسام بزرگ، برای سنجش خرد و دانایی ایرانیان و اثبات برتری خود شطرنجی را که مهره های آن از زمرد و یاقوت سرخ بود، به همراه هدایایی نفیس به دربار ایران در خورآسان فرستاد، و تخت ریتوس دانا را مأمور انجام این کار کرد. او در نامه ‌ای به پادشاه ایران نوشت: از آنجا که شما شاهنشاه ما هستید، دانایان شما نیز باید از دانایان ما برتر باشند.

تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک  

تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک پس یا روش و شیوه آنچه را که به نزد شما فرستاده‌ ایم (شطرنج) باز گویید و یا پس از این ساو و باج برای ما بفرستید. شاه ایران پس از خواندن نامه چهل روز زمان خواست، و هیچ یک از دانایان در این چند روز چاره و روش آن را نیافت، تا اینکه روز چهلم بزرگمهر که جوانترین وزیر انوشیروان بود، به پا خاست و گفت: این شطرنج را چون میدان جنگ ساخته‌ اند، که دو طرف با مهره های خود با هم می ‌جنگند و هر کدام خرد و دور اندیشی بیشتری داشته باشد، پیروز می‌شود. او راز های کامل بازی شطرنج و روش چیدن مهره ها را یافت و گفت، شاهنشاه سه بار بر او درود فرستاد، و دوازده هزار سکه به او پاداش داد. پس از آن تخت ریتوس با بزرگمهر به بازی پرداخت، بزرگمهر سه بار بر تخت ریتوس پیروز شد.

تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک  

تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک روز بعد بزرگمهر تخت ریتوس را به نزد خود خواند و وسیله بازی دیگری را نشان داد و گفت: اگر شما این را پاسخ دادید ما باجگزار شما می شویم و اگر نتوانستید باید باجگزار ما باشید. دیورسام چهل روز زمان خواست، اما هیچ یک از دانایان آن سرزمین نتوانستند وین اردشیر را چاره گشایی کنند، و به این ترتیب شاه هنداستان پذیرفت که باجگزار ایران باشد.

تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک * تخته نرد: کره زمین

تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک * 30 مهره: نشان گر 30 شبانه روز یک ماه

تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک * 24 خانه: نشانگر 24ساعت شبانه روز

تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک * 4 قسمت زمین: 4 فصل سال

تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک * 5 دست بازی: 5 وقت یک شبانه روز

تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک * 2 رنگ سیاه و سپید: شب و روز

تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک * هر طرف زمین 12 خانه دارد: 12 ماه سال

تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک * زمین بازی: آسمان

تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک * تاس: ستاره بخت و اقبال

تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک * گردش تاس ها: گردش ایام

تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک * مهره ها: انسان ها

تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک * گردش مهره در زمین: گردش زندگی انسانها

تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک * برداشتن مهره در پایان هر بازی: مرگ انسان ها

تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک * اعداد تاس: 1 = یکتایی و خداپرستی، 2 = آسمان و زمین، 3 = پندار نیک؛ گفتار نیک، کردار نیک، 4 = شمال، جنوب، شرق، غرب، 5 = خورشید؛ ماه، ستاره، آتش، رعد، 6 = شش روز آفرینش.

تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک جالب: تاس واژه ای ایرانی است، و به معنی مکعب سر شده است.

تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک ــ تاس = تا = تا شده، چند ضلعی، مکعب + س = سر، جهت اطلاع بیشتر به معنی نامها مراجعه نمایید.

تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک  

تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک تاریخچه تخته نرد و شطرنج در ایران + تصاویر-ایرناک  تاریخ بازی شطرنج, سابقه تاریخی بازی فکری

عکس یک تخته نرد با نقش جهان


بیتوته

(1 رای)
بازدید : 77 بار

نوشتن نظرات

توجه : ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی دور از فرهنگ ایرانی ما است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.


تصویر امنیتی