کاربران آنلاین : 760

انواع خوردگی خوردگی را به روش‌های مختلف طبقه‌بندی نموده‌اند ولی عمومی‌ترین آن‌ها طبقه‌بندی بر اساس ظاهر و شکل فلز خورده شده می‌باشد 

ایجاد یک کنترل‌کننده خطا در PHP بسیار ساده است. می توان یک تابع ساده ایجاد کرد تا زمانی که خطایی ایجاد شد، فراخوانی شود.

چند کیلو اضافه وزن دارم؟ چگونه بفهمیم چند کیلو اضافه وزن داریم؟محاسبه bmi شاخص توده بدنی Body Mass Index آنلاین و محاسبه تناسب قد و وزن توده بدنی زنان و مردان.