ایجاد یک کنترل‌کننده خطا در PHP بسیار ساده است. می توان یک تابع ساده ایجاد کرد تا زمانی که خطایی ایجاد شد، فراخوانی شود.

ایجاد کنترل‌کننده خطا در PHP در ایرناک ایجاد کنترل‌کننده خطا در PHP در ایرناک این تابع باید حداقل دو پارامتر داشته باشد. پارامترهای اجباری :

  • error level(اهمیت خطا)
  • error message( پیغام خطا)

اما در کل میتواند ۵ پارامتر را در برگیرد. نوشتن سه پارامتر دیگر به صورت اختیاری است. این پارمترها شامل:

  • line-number (شماره خطی که در آن خطا رخ داده است)
  • the error context (محتوانی خطا)
  • file ( نام فایل)

نحوه نوشتن این تابع بری ایجاد کنترل‌کننده خطا در PHP به صورت زیر است:

error_function(error_level,error_message,error_file,error_line,error_context)

 

توضیحات

پارامترها

این پارامتر اهمیت خطا را نشان میدهد.نوشتن اجباری است و با عدد نمایش میدهند. توضیح آن در جدول زیر آمده است.

error_level

پیغامی درباره خطا است. نوشتن آن اجباری است

error_message

این پیغام نام متغیر را مشخص میکند و نوشتن آن اختیاری است.

error_file

این پیغام شماره خطی را که خطا در آن رخ داده است نشان میدهد. نوشتن این پارامتر اختیاری است

error_line

این خطا شامل تمام متغیرها و ارزش آن ها است زمانی که خطایی رخ میددهد. نوشتن این پارامتر اختیاری است.

error_context

 

گزارش اهمیت خطا درPHP

جدول زیر انواع اهمیت خطا در PHP وتوضیح هر یک را نشان میدهد.

توضیحات

پارامتر

ارزش

اهمیت خطا کم بوده و مانع اجرای کد نویسی ها نمیشود.

E_WARNING

2

برنامه ممکن اسن دچار مشکل شده باشد و خطا نمایش دهد اما در روند ادامه برنامه مشکلی ایجاد نمیکند.

E_NOTICE

8

یک پیغام مهم است و در روند اجرای اسکریپت ها اختلالی ایجاد میکند.

E_USER_ERROR

256

یک پیغام ساده است و در روند اجرای اسکریپت ها اختلالی ایجاد نمیکند. مانند E_WARNING خطا هم توسط طراح وب برنامه پیش بینی میشود

E_USER_WARNING

512

پیغام خطا یک پیغام معمولی بوده و طراح وب آن را پیش بینی میکند

E_USER_NOTICE

1024

یک خطای بسیار مهم و اسکریپت ها را از کار می اندازد

E_RECOVERABLE_ERROR

4096

همه نوع خطا را شامل میشود.

E_ALL

8191

حال بیاید برای کنترل خطا ها یک تابع را به عنوان مثال تعریف کنیم :

function customError($errno, $errstr)
{
echo "<b>Error:</b> [$errno] $errstr<br>";
echo "Ending Script";
die();
}

کد نوشته شده فوق به صورت ساده ای کنترل کننده خطا در PHP است. در این تابع متغیر اول errno$ اهمیت خطا و errstr$ پیغام خطا را ذخیره میکند و سپس به خروجی میفرستد.


منابع : W3schools/mobtadi/stackoverfollow

بازدید : 3,255 بار
ایجاد کنترل‌کننده خطا در PHP
5.0
out of
5
(
2
) votes

نوشتن نظرات

توجه : ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی دور از فرهنگ ایرانی ما است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.


تصویر امنیتی