ایجاد یک کنترل‌کننده خطا در PHP بسیار ساده است. می توان یک تابع ساده ایجاد کرد تا زمانی که خطایی ایجاد شد، فراخوانی شود.

ایجاد کنترل‌کننده خطا در PHP-ایرناک ایجاد کنترل‌کننده خطا در PHP-ایرناک این تابع باید حداقل دو پارامتر داشته باشد. پارامترهای اجباری :

  • error level(اهمیت خطا)
  • error message( پیغام خطا)

ایجاد کنترل‌کننده خطا در PHP-ایرناک ایجاد کنترل‌کننده خطا در PHP-ایرناک اما در کل میتواند ۵ پارامتر را در برگیرد. نوشتن سه پارامتر دیگر به صورت اختیاری است. این پارمترها شامل:

  • line-number (شماره خطی که در آن خطا رخ داده است)
  • the error context (محتوانی خطا)
  • file ( نام فایل)

ایجاد کنترل‌کننده خطا در PHP-ایرناک ایجاد کنترل‌کننده خطا در PHP-ایرناک نحوه نوشتن این تابع بری ایجاد کنترل‌کننده خطا در PHP به صورت زیر است:

error_function(error_level,error_message,error_file,error_line,error_context)

ایجاد کنترل‌کننده خطا در PHP-ایرناک ایجاد کنترل‌کننده خطا در PHP-ایرناک  

توضیحات

پارامترها

ایجاد کنترل‌کننده خطا در PHP-ایرناک ایجاد کنترل‌کننده خطا در PHP-ایرناک این پارامتر اهمیت خطا را نشان میدهد.نوشتن اجباری است و با عدد نمایش میدهند. توضیح آن در جدول زیر آمده است.

ایجاد کنترل‌کننده خطا در PHP-ایرناک ایجاد کنترل‌کننده خطا در PHP-ایرناک error_level

ایجاد کنترل‌کننده خطا در PHP-ایرناک ایجاد کنترل‌کننده خطا در PHP-ایرناک پیغامی درباره خطا است. نوشتن آن اجباری است

ایجاد کنترل‌کننده خطا در PHP-ایرناک ایجاد کنترل‌کننده خطا در PHP-ایرناک error_message

ایجاد کنترل‌کننده خطا در PHP-ایرناک ایجاد کنترل‌کننده خطا در PHP-ایرناک این پیغام نام متغیر را مشخص میکند و نوشتن آن اختیاری است.

ایجاد کنترل‌کننده خطا در PHP-ایرناک ایجاد کنترل‌کننده خطا در PHP-ایرناک error_file

ایجاد کنترل‌کننده خطا در PHP-ایرناک ایجاد کنترل‌کننده خطا در PHP-ایرناک این پیغام شماره خطی را که خطا در آن رخ داده است نشان میدهد. نوشتن این پارامتر اختیاری است

ایجاد کنترل‌کننده خطا در PHP-ایرناک ایجاد کنترل‌کننده خطا در PHP-ایرناک error_line

ایجاد کنترل‌کننده خطا در PHP-ایرناک ایجاد کنترل‌کننده خطا در PHP-ایرناک این خطا شامل تمام متغیرها و ارزش آن ها است زمانی که خطایی رخ میددهد. نوشتن این پارامتر اختیاری است.

ایجاد کنترل‌کننده خطا در PHP-ایرناک ایجاد کنترل‌کننده خطا در PHP-ایرناک error_context

ایجاد کنترل‌کننده خطا در PHP-ایرناک ایجاد کنترل‌کننده خطا در PHP-ایرناک  

گزارش اهمیت خطا درPHP

ایجاد کنترل‌کننده خطا در PHP-ایرناک ایجاد کنترل‌کننده خطا در PHP-ایرناک جدول زیر انواع اهمیت خطا در PHP وتوضیح هر یک را نشان میدهد.

توضیحات

پارامتر

ارزش

ایجاد کنترل‌کننده خطا در PHP-ایرناک ایجاد کنترل‌کننده خطا در PHP-ایرناک اهمیت خطا کم بوده و مانع اجرای کد نویسی ها نمیشود.

ایجاد کنترل‌کننده خطا در PHP-ایرناک ایجاد کنترل‌کننده خطا در PHP-ایرناک E_WARNING

2

ایجاد کنترل‌کننده خطا در PHP-ایرناک ایجاد کنترل‌کننده خطا در PHP-ایرناک برنامه ممکن اسن دچار مشکل شده باشد و خطا نمایش دهد اما در روند ادامه برنامه مشکلی ایجاد نمیکند.

ایجاد کنترل‌کننده خطا در PHP-ایرناک ایجاد کنترل‌کننده خطا در PHP-ایرناک E_NOTICE

8

ایجاد کنترل‌کننده خطا در PHP-ایرناک ایجاد کنترل‌کننده خطا در PHP-ایرناک یک پیغام مهم است و در روند اجرای اسکریپت ها اختلالی ایجاد میکند.

ایجاد کنترل‌کننده خطا در PHP-ایرناک ایجاد کنترل‌کننده خطا در PHP-ایرناک E_USER_ERROR

256

ایجاد کنترل‌کننده خطا در PHP-ایرناک ایجاد کنترل‌کننده خطا در PHP-ایرناک یک پیغام ساده است و در روند اجرای اسکریپت ها اختلالی ایجاد نمیکند. مانند E_WARNING خطا هم توسط طراح وب برنامه پیش بینی میشود

ایجاد کنترل‌کننده خطا در PHP-ایرناک ایجاد کنترل‌کننده خطا در PHP-ایرناک E_USER_WARNING

512

ایجاد کنترل‌کننده خطا در PHP-ایرناک ایجاد کنترل‌کننده خطا در PHP-ایرناک پیغام خطا یک پیغام معمولی بوده و طراح وب آن را پیش بینی میکند

ایجاد کنترل‌کننده خطا در PHP-ایرناک ایجاد کنترل‌کننده خطا در PHP-ایرناک E_USER_NOTICE

1024

ایجاد کنترل‌کننده خطا در PHP-ایرناک ایجاد کنترل‌کننده خطا در PHP-ایرناک یک خطای بسیار مهم و اسکریپت ها را از کار می اندازد

ایجاد کنترل‌کننده خطا در PHP-ایرناک ایجاد کنترل‌کننده خطا در PHP-ایرناک E_RECOVERABLE_ERROR

4096

ایجاد کنترل‌کننده خطا در PHP-ایرناک ایجاد کنترل‌کننده خطا در PHP-ایرناک همه نوع خطا را شامل میشود.

ایجاد کنترل‌کننده خطا در PHP-ایرناک ایجاد کنترل‌کننده خطا در PHP-ایرناک E_ALL

8191

ایجاد کنترل‌کننده خطا در PHP-ایرناک ایجاد کنترل‌کننده خطا در PHP-ایرناک حال بیاید برای کنترل خطا ها یک تابع را به عنوان مثال تعریف کنیم :

function customError($errno, $errstr)
{
echo "<b>Error:</b> [$errno] $errstr<br>";
echo "Ending Script";
die();
}

ایجاد کنترل‌کننده خطا در PHP-ایرناک ایجاد کنترل‌کننده خطا در PHP-ایرناک کد نوشته شده فوق به صورت ساده ای کنترل کننده خطا در PHP است. در این تابع متغیر اول errno$ اهمیت خطا و errstr$ پیغام خطا را ذخیره میکند و سپس به خروجی میفرستد.


منابع : W3schools/mobtadi/stackoverfollow

(1 رای)
بازدید : 136 بار
ایجاد کنترل‌کننده خطا در PHP - 5.0 out of 5 based on 1 vote

نوشتن نظرات

توجه : ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی دور از فرهنگ ایرانی ما است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.


تصویر امنیتی