در ادامه آموزش پی اچ پی با آموزش داده ها و تقسیم بندی آنها و مثالهای کاربردی با شما در ایرناک همراهیم

داده‌ها در PHP-ایرناک داده‌ها در PHP-ایرناک داده‌ها در php به انواع مختلف تقسیم می‌شوند:

داده‌ها در PHP-ایرناک داده‌ها در PHP-ایرناک ۱- رشته‌ای، String

داده‌ها در PHP-ایرناک داده‌ها در PHP-ایرناک ۲- اعداد صحیح، Integer

داده‌ها در PHP-ایرناک داده‌ها در PHP-ایرناک ۳- اعداد ممیز شناور ، Floating point number

داده‌ها در PHP-ایرناک داده‌ها در PHP-ایرناک ۴-بولین ،Boolean

داده‌ها در PHP-ایرناک داده‌ها در PHP-ایرناک ۵- آرایه ،Array

داده‌ها در PHP-ایرناک داده‌ها در PHP-ایرناک ۶- شی، Object

داده‌ها در PHP-ایرناک داده‌ها در PHP-ایرناک ۷- تهی، Null

داده‌ها در PHP-ایرناک داده‌ها در PHP-ایرناک حال به بررسی تک تک این داده‌ها می‌پردازیم.


داده‌های String در PHP

داده‌ها در PHP-ایرناک داده‌ها در PHP-ایرناک یک رشته، یک سری کاراکتر است. یک استرینگ می‌تواند هر نوع متنی باشد.

داده‌ها در PHP-ایرناک داده‌ها در PHP-ایرناک مانند: “!Hello World”

داده‌ها در PHP-ایرناک داده‌ها در PHP-ایرناک یک مثال در PHP مشاهده کنید.

<?php
$x = "Hello world!";
echo $x;
echo "<br>";
$x = 'Hello world!';
echo $x;
?>  

خروجی

Hello world!
Hello world!

داده‌های Integer در PHP

داده‌ها در PHP-ایرناک داده‌ها در PHP-ایرناک تمام اعداد به غیر از اعداد اعشاری شامل اعداد صحیح می‌شوند.

داده‌ها در PHP-ایرناک داده‌ها در PHP-ایرناک در مثال زیر مدل‌های مختلف اعداد صحیح را مشاهده می‌کنیم. که برای نمایش نوع داده در خروجی از دستور ($)var_dump استفاده می‌کنیم.

<?php
$x = 5985;
var_dump($x);
echo "<br>";
$x = -345; // negative number
var_dump($x);
echo "<br>";
$x = 0x8C; // hexadecimal number
var_dump($x);
echo "<br>";
$x = 047; // octal number
var_dump($x);
?>  

خروجی

int(5985)
int(-345)
int(140)
int(39)

داده‌ها در PHP-ایرناک داده‌ها در PHP-ایرناک در این خروجی دستور( )var_dump باعث نمایش int که نوع داده است و همچنین عدد مقابل آن را نمایش می‌دهد.


داده‌های Floating Point Number در PHP

داده‌ها در PHP-ایرناک داده‌ها در PHP-ایرناک عدد با ممیز شناور می‌تواند به صورت اعشاری  یا نمایی نوشته شود.

داده‌ها در PHP-ایرناک داده‌ها در PHP-ایرناک در نوشتن این داده‌ها در PHP از ( )var_dump  استفاده می‌شود.

داده‌ها در PHP-ایرناک داده‌ها در PHP-ایرناک مثال زیر را برای اعداد با ممیز شناور مشاهده کنید:

<?php
$x = 10.365;
var_dump($x);
echo "<br>";
$x = 2.4e3;
var_dump($x);
echo "<br>";
$x = 8E-5;
var_dump($x)
?>  

خروجی

float(10.365)
float(2400)
float(8.0E-5)

داده‌های Boolean در PHP

داده‌ها در PHP-ایرناک داده‌ها در PHP-ایرناک بولین یک دستور منطقی است که تنها درست یا غلط بودن داده‌ها در PHP نشان می‌دهد.

داده‌ها در PHP-ایرناک داده‌ها در PHP-ایرناک دستور بولین در بیشتر مواقع، شرایط را بررسی می‌کند که در درس‌های آتی بیشتر در مورد آن توضیح می‌دهیم.

<?php
var x=true;
var y=false;
?>  

داده‌های Array در PHP

داده‌ها در PHP-ایرناک داده‌ها در PHP-ایرناک آرایه‌ها چند مقدار را در یک متغیر نمایش می‌دهند. هنگامی که مقادیر ما بسیار زیاد است، استفاده از آرایه بهترین کزینه است.

داده‌ها در PHP-ایرناک داده‌ها در PHP-ایرناک در مثال زیر یک آرایه ایجاد کردیم و با استفاده از ( )var_dump نوع  و مقدار داده ‌ها را نمایش می‌دهیم.

<?php
$cars=array("Volvo","BMW","Toyota");
var_dump($cars);
?>  

خروجی

array(3) { [0]=> string(5) “Volvo” [1]=> string(3) “BMW” [2]=> string(6) “Toyota” }

داده‌ها در PHP-ایرناک داده‌ها در PHP-ایرناک اگر به خروجی دقت کنید، مشاهده می‌کنید ابتدا دستور var_dump نوع داده‌‌ها در  PHP مشخص  و سپس دستور آرایه، تعداد آن را بیان کرده است، در ادامه نوع و تعداد داده‌های استفاده شده در آرایه  یعنی Volvo، BMW، Toyota را نیز بیان می‌کند.

داده‌ها در PHP-ایرناک داده‌ها در PHP-ایرناک تنها یک سوال باقی می‌ماند، اعداد واقع شده در علامت‌های [ ] بیان کننده چه هستند؟

داده‌ها در PHP-ایرناک داده‌ها در PHP-ایرناک در آرایه ها جایگاه عناصر از ۰ شمارش می‌شود، به همین دلیل درعلامت‌های [ ] اعداد صفر و سپس ۱ و ۲ را چاپ نموده است.

داده‌ها در PHP-ایرناک داده‌ها در PHP-ایرناک در اینجا تنها اشاره کوچکی به قوانین آرایه ها کردیم تا در بخش های آتی بیشتر راجع به آرایه‌ها توضیح دهیم.


داده‌های Object در PHP

داده‌ها در PHP-ایرناک داده‌ها در PHP-ایرناک یک شی نوعی داده است که اطلاعاتی را درباره چگونگی پردازش داده‌ها ذخیره می‌کند.

داده‌ها در PHP-ایرناک داده‌ها در PHP-ایرناک  در پی اچ پی، شی باید به صورت واضح بیان شده باشد. ابتدا ما باید یک کلاس برای یک شی اعلام کنیم، که با کلمه کلیدی class بیان می‌شود که شامل خواص، ویژگی‌ها و روش‌ها است. سپس با معرفی نوع داده در کلاس شی به استفاده از آن در مواقعی که می‌خواهیم، می‌پردازیم. در ادامه تدریس با مدل نوشتن class و Obj (آبجکت) بیشتر آشنا می‌شویم.

<?php
class Car
{
  var $color;
  function Car($color="green")
  {
    $this->color = $color;
  }
  function what_color()
  {
    return $this->color;
  }
}
?>  

داده‌های NULL درPHP

داده‌ها در PHP-ایرناک داده‌ها در PHP-ایرناک تهی نشان دهنده این است که  آن داده‌ها درPHP ارزش ندارد و NULL تنها روش نشان دادن این است که آن مقدار ارزشی برابر با تهی دارد. این دستور برای تمایز بین رشته‎‌هایی که خالی هستند و ارزش‌های پوچ در پایگاه داده استفاده می‌شود.

داده‌ها در PHP-ایرناک داده‌ها در PHP-ایرناک تنها var_dump  نوع داده‌ها در PHP را بیان می‌کند ولی برای آن هیچ ارزشی قائل نمی‌شود

<?php
$x="Hello world!";
$x=null;
var_dump($x);
?>  

خروجی

NULL

داده‌ها در PHP-ایرناک داده‌ها در PHP-ایرناک  

(1 رای)
بازدید : 188 بار
داده‌ها در PHP - 5.0 out of 5 based on 1 vote

نوشتن نظرات

توجه : ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی دور از فرهنگ ایرانی ما است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.


تصویر امنیتی