بسیاری از اوقات هنگام نوشتن کدها در پی اچ پی می‌خواهید عملیات مختلفی در شرایط مختلف صورت پذیرد. در این زمان است که از عبارت شرطی در کد نویسی‌ها استفاده می‌کنیم.

عبارت شرطی در PHP
 بسیاری از اوقات هنگام نوشتن کدها در PHP  می‌خواهید عملیات مختلفی در شرایط مختلف صورت پذیرد. در این زمان است که از عبارت شرطی در کد نویسی‌ها استفاده می‌کنیم.عبارت شرطی(condition) در PHP به چند دسته تقسیم بندی می‌شوند.

دستورات شرطی در PHP-ایرناک دستورات شرطی در PHP-ایرناک عبارت if، یک سری از کدها اجرا می‌شود اگر و تنها اگر آن شرط خاص درست باشد.

دستورات شرطی در PHP-ایرناک دستورات شرطی در PHP-ایرناک عبارت If…else، یک سری از کدها اجرا می‌شود اگر آن شرط  درست  و شرط دیگر نادرست باشد.

دستورات شرطی در PHP-ایرناک دستورات شرطی در PHP-ایرناک عبارت  if…elseif…else، انتخاب یکی از چند بلوک  کدها برای آنکه اجرا شود

دستورات شرطی در PHP-ایرناک دستورات شرطی در PHP-ایرناک عبارت switch  انتخاب یکی از بین بسیاری بلوک کدها برای آنکه اجرا شود.


عبارت شرطی If در PHP

دستورات شرطی در PHP-ایرناک دستورات شرطی در PHP-ایرناک همانطور که گفته شد عبارت شرطی If تنها زمانی که آن شرط خاص درست باشد کدها را اجرا می‎‌کند. برای نوشتن این دستور در PHP ابتدا if را نوشته و در مقابل آن شرط را داخل پرانتز ( ) قرار می‌دهیم و در آکولاد { ; } تنها زمانی که شرط درست است را بیان می‌کنیم.

<?php
if (condition)
  {
  code to be executed if condition is true;
  }
?>

دستورات شرطی در PHP-ایرناک دستورات شرطی در PHP-ایرناک در ادامه یک مثال را مشاهده کنید، که خروجی آن “!Have a good day” است اما تنها زمانی شرط قابل قبول می‌باشد که ساعت قبل از ۲۰ را نشان دهد.

<?php
$t=date("H");
if ($t<"20")
   {
   echo "Have a good day!";
   }
?>

عبارت if…esle درPHP

دستورات شرطی در PHP-ایرناک دستورات شرطی در PHP-ایرناک همان طور که قبلا انواع عبارات شرطی در PHP را تعریف کردیم، در عبارت if…else یک سری از کدها اجرا می‌شوند اگر آن شرط  درست  و شرط دیگر نادرست باشد.

دستورات شرطی در PHP-ایرناک دستورات شرطی در PHP-ایرناک به نحوه نوشتن آن در پی اچ پی توجه کنید.

<?php
if (condition)
{
  code to be executed if condition is true;
}
else
{
  code to be executed if condition is false;
}
?>

دستورات شرطی در PHP-ایرناک دستورات شرطی در PHP-ایرناک در این قاعده ابتدا شرط و در ادامه زمانی را که شرط درست باشد چه کدهایی انجام شود و اگر نادرست بود کدهای دیگری اجرا شود را بیان می‌کنیم. با یک مثال بیشتر با این قواعد آشنا شوید.

<?php
$t=date("H");
if ($t<"20")
   {
   echo "Have a good day!";
   }
else
   {
   echo "Have a good night!";
   }
?>

دستورات شرطی در PHP-ایرناک دستورات شرطی در PHP-ایرناک خروجی این دستور زمانی که ساعت کمتر از ۲۰ باشد !Have a good day را چاپ می‌کند و اگر ساعت بیشتر از ۲۰ را نشان بدهد Have good night را نمایش می‌دهد. پس در این جا بسته به ساعت دو جواب متفاوت می‌توانیم داشته باشیم.


عبارت if…elseif…else در PHP

دستورات شرطی در PHP-ایرناک دستورات شرطی در PHP-ایرناک همان طور که قبلا اشاره کردیم عبارت  if…elseif…else، یعنی انتخاب یکی از چند بلوک  کدها برای آنکه اجرا شود.همانند عبارات شرطی که قبلا توضیح دادیم، این عبارت شرطی را توضیح می‌دهیم.

<?php
if (condition)
  {
  code to be executed if condition is true;
  }
elseif (condition)
  {
  code to be executed if condition is true;
}
else
  {
  code to be executed if condition is false;
}
?>

دستورات شرطی در PHP-ایرناک دستورات شرطی در PHP-ایرناک در این عبارت شرطی دو شرط تعریف می‌شود. به هر کدام از شرط ها یک else تعلق می‌گیرد تا درصورتی که شرط نادرست بودن کدهای دیگری اجرا شود. در یک مثال این قواعد را ببینیم.

دستورات شرطی در PHP-ایرناک دستورات شرطی در PHP-ایرناک در مثال قبل شرط ساعت کمتر از ۲۰ را داشتیم که اگر برقرار بود Have a good day چاپ می‌شد و اگر شرط برقرار نبود Have a good night چاپ می‌شد. اما در این مثال شرط ساعت کمتر از ۱۰ را نیز داریم که در صورتی که بر قرار باشد Have a good morning چاپ می‌شود.

<?php
$t=date("H");
if ($t<"10")
   {
   echo "Have a good morning!";
   }
elseif ($t<"20")
   {
   echo "Have a good day!";
   }
else
   {
   echo "Have a good night!";
   }
?>

عبارت شرطی switch در PHP

دستورات شرطی در PHP-ایرناک دستورات شرطی در PHP-ایرناک وقتی صحبت از عبارت switch می‌شود یعنی انتخاب یکی از بین بسیاری بلوک کدها برای آنکه اجرا شود. نحوه ی نوشتن این شرط با شرط ها دیگر کمی متفاوت است. برای نوشتن کدهایی خواناتر یا سرعت بیشتر عبارات شرطی بهتر است از قاعده switch در PHP استفاده کنیم. به نحوه نوشتن آن توجه کنید.

<?php
switch (n)
{
case label1:
  code to be executed if n=label1;
  break;
case label2:
  code to be executed if n=label2;
  break;
case label3:
  code to be executed if n=label3;
  break;
...
default:
  code to be executed if n is different from all labels;
}
?>

دستورات شرطی در PHP-ایرناک دستورات شرطی در PHP-ایرناک در نوشتن این عبارت همانند مثال های قبل، پس از بیان شرط خود به صورت متغیر برای بیان موقعیت متغیرها شروع را با case و برای بستن موقعیت از break استفاده می‌کنیم. تمام موقعیت هایی که می‌خواهیم را می‌نویسیم هرگاه به هر کدام از آن ها رسید و شرط گفته شده برقرار بود آن را چاپ کرده و بقیه موقعیت ها را رها می‌کند و دستور به پایان می‌رسد. در حقیقت تنها یکی از این دستورها را که درست است را انتخاب می‌کند. و اگر هیچ یک از case ها درست نبود از کلمه default و بیان این که هیچ یک درست نیست می‌پردازیم. یک مثال مشاهده کنید.

<?php
$favcolor="red";
switch ($favcolor)
{
case "red":
   echo "Your favorite color is red!";
   break;
case "blue":
   echo "Your favorite color is blue!";
   break;
case "green":
   echo "Your favorite color is green!";
   break;
default:
   echo "Your favorite color is neither red, blue, or green!";
}
?>

دستورات شرطی در PHP-ایرناک دستورات شرطی در PHP-ایرناک همان طور که مشاهده می‌کنید تنها خروجی ما !Your favorite color is red است و بقیه موقعیت ها بدون بررسی شدن کنار گذاشته می‌شوند و به پایان دستور می‌رسد و چاپ می‌شود

(1 رای)
بازدید : 184 بار
دستورات شرطی در PHP - 5.0 out of 5 based on 1 vote

نوشتن نظرات

توجه : ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی دور از فرهنگ ایرانی ما است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.


تصویر امنیتی