در این بخش میخواهیم تابع رشته ای ()chop را معرفی کنیم. تابع رشته ای ()chop فضاهای خالی و کاراکترهای مشخص شده را از سمت راست کارکترهای رشته ای حذف میکند.

تابع رشته ای ()chop-ایرناک تابع رشته ای ()chop-ایرناک این تابع برای PHP4 به بالا قابل استفاده است. این تابع به صورت زیر نوشته میشود:

chop(string,charlist)

تابع رشته ای ()chop-ایرناک تابع رشته ای ()chop-ایرناک نوشتن بخش string مهم و ضروری است اما مشخص کردن کارکتر مورد نظر به صورت دلخواه است. اگر کاراکتر خاصی را انتخاب نکنید تنها فضاهای خالی حذف خواهد شد. در جدول زیر با لیست کاراکترهایی که به صورت خودکار توسط این تابع حذف میشود، آشنا خواهید شد.

کاراکتر

توضیحات

“\۰” – NULL تنها کاراکتر آن شمارش میشود اما ارزشی برایش قرار نمی دهد و نشان داده نمی شود
“\t” – tab به اندازه ۴ کاراکتر فضای خالی ایجاد میکند
“\n” – new line خط جدید اضافه میکند
“\x0B” – vertical tab به صورت عمودی ۴ کاراکتر اضافه میکند
” ” – ordinary white space یک فضای خالی ایجاد میکند

تابع رشته ای ()chop-ایرناک تابع رشته ای ()chop-ایرناک یک مثال مشاهده کنید:

<?php
$str = "Hello World!\n\n";
echo $str;
echo chop($str);
?>

تابع رشته ای ()chop-ایرناک تابع رشته ای ()chop-ایرناک اگر این دستور را بدون در نظر گرفتن تابع رشته ای ()chop در نظر بگیرید خروجی به صورت زیر خواهد بود:

Hello World!

Hello World!

تابع رشته ای ()chop-ایرناک تابع رشته ای ()chop-ایرناک در این مثال کارکتر n/ باعث شده است که این دو جمله با فاصله دو خط از هم چاپ شوند.

تابع رشته ای ()chop-ایرناک تابع رشته ای ()chop-ایرناک با در نظر گرفتن تابع رشته ای ()chop خروجی به صورت زیر است:

Hello World! Hello World!

تابع رشته ای ()chop-ایرناک تابع رشته ای ()chop-ایرناک یک مثال دیگر مشاهده کنید:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
 
<?php
$str = "Hello World!";
echo $str . "<br>";
echo chop($str,"World!");
?>
 
</body>
</html>

تابع رشته ای ()chop-ایرناک تابع رشته ای ()chop-ایرناک خروجی این مثال به صورت زیر است:

Hello World!
Hello

تابع رشته ای ()chop-ایرناک تابع رشته ای ()chop-ایرناک همان طور که مشاهده میکنید با استفاده از تابع رشته ای ()chop کاراکتر !world از جمله دوم حذف شده است.


منابع : W3schools/mobtadi/stackoverfollow

(1 رای)
بازدید : 144 بار
تابع رشته ای ()chop - 5.0 out of 5 based on 1 vote

نوشتن نظرات

توجه : ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی دور از فرهنگ ایرانی ما است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.


تصویر امنیتی