همان طور که در معرفی برنامه نویسی شی گرا توضیح دادم کلاس یک راه بسیار ساده برای استفاده از اشیا در برنامه نویسی شی گرا است.

کلاس ها در PHP-ایرناک کلاس ها در PHP-ایرناک کلاس ها یک بسته بندی مشخص از اشیا با تمامی ویژگی ها و روش ها هستند. برای تاکید میگویم، کلاس ها با اشیا فرق دارند.

کلاس ها در PHP-ایرناک کلاس ها در PHP-ایرناک  

کلاس ها در PHP

کلاس ها در PHP-ایرناک کلاس ها در PHP-ایرناک برای تعریف یک کلاس ها در PHP از کلمه class استفاده میکنیم. این کلاس میتواند شامل خصوصیات مختلف عمومی یا خصوصی باشد. به نحوه معرفی کلاس ها در PHP دقت کنید:

<?php
class person {
 
}
?>

کلاس ها در PHP-ایرناک کلاس ها در PHP-ایرناک در این نمونه برای class نامی انتخاب کردیم. همیشه کلاس ها با یک نام مشخص میشوند که بیان کننده هدف ما از طراحی است. در زمان نام گذاری یک کلاس دقت داشته باشید که نام یک کلاس نمی تواند عدد باشد.

کلاس ها در PHP-ایرناک کلاس ها در PHP-ایرناک پس از معرفی کلاس ها به معرفی خصوصیات می پردازیم. خاصیت ها در واقع متغیرهایی هستند که درون کلاس تعریف میشوند. خصوصیات در کلاس ها را با استفاده از مثال زیر توضیح خواهم داد.

<?php
class Emailer {
private $sender;
private $recipients;
private $subject;
private $body;
public function __construct($sender) {
$this->sender = $sender;
$this->recipients = array();
}
public function AddRecipients($recipient) {
array_push($this->recipients, $recipient);
}
public function SetSubject($subject) {
$this->subject = $subject;
}
public function SetBody($body) {
$this->body = $body;
}
public function SendEmail() {
foreach ($this->recipients as $recipient) {
$result = mail($recipient, $this->subject, $this->body, "From: {$this->sender}\r\n");
if ($result) {
echo "Mail successfully sent to {$recipient}<br/>" . PHP_EOL;
}
}
}
}
?>

کلاس ها در PHP-ایرناک کلاس ها در PHP-ایرناک نام این کلاس Emailer است. همان طور که مشاهده می کنید خصوصیات درون کلاس ها به صورت private مشخص شده اند. private بودن خواص یعنی تنها میتوانید درون کلاس از آن ها استفاده کنید بنابراین باعث افزایش امنیت در برنامه نویسی تعریف اشیا میشود. در برخی کتاب ها یا منبع های دیگر شاید خاصیت ها را با نام “فیلد” نیز مشاهده کنید. در این مثال sender ، $recipients ، $subject و body خصوصیات کلاس Emailer هستند.

کلاس ها در PHP-ایرناک کلاس ها در PHP-ایرناک عنصر بعدی که با آن در کلاس های PHP مواجه میشوید، متد ها هستند. متد ها نیز چیز جدیدی نیستند، متد ها همان توابعی هستند که درون کلاس ها در PHP تعریف میشوند. در این مثال ۵ متد داریم. همان طور که مشاهده میکنید متد ها را به صورت public یا عمومی تعریف کرده ایم. یعنی هرگاه در برنامه یک شی ایجاد کنیم، متد ها از طریق شی های مرتبط میتوانند فراخوانی شوند. به عبارت دیگر در صورتی که خصوصی با private باشد تنها درون کلا در دسترس است و از طریق اشیا نمی توانیم به آن متد دسترسی داشته باشیم.

کلاس ها در PHP-ایرناک کلاس ها در PHP-ایرناک  

نام گذاری عناصر درون کلاس

کلاس ها در PHP-ایرناک کلاس ها در PHP-ایرناک برای نام گذاری عناصر درون کلاس ها یک قرار داد جهانی وجود دارد. همان طور که گفتم این تنها قرار داد است نه قانون.

  • حرف اول عناصر Private کوچک و حروف اول دیگر کلمات درون این عنصر بزرگ باشد مانند :myFirstValue
  • حرف اول تمامی کلمات عناصر public بزرگ و بقیه حروف به صورت کوچک باشد مانند : MyFirstValue

منابع : W3schools/mobtadi/stackoverfollow

(2 رای)
بازدید : 160 بار
کلاس ها در PHP - 5.0 out of 5 based on 2 votes

نوشتن نظرات

توجه : ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی دور از فرهنگ ایرانی ما است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.


تصویر امنیتی