تابع ()html_entity_decode کد های HTML ای که بخواهید را به کاراکتر تبدیل کرده و باعث میشود کاراکترهای مورد نظرتان را به راحتی مشاهده کنید.

تابع ()html_entity_decode در پی اچ پی-ایرناک تابع ()html_entity_decode در پی اچ پی-ایرناک بیاید ویژگی های این تابع را با مثال یادبگیریم.

<?php
$str = "&lt;&copy; W3S&ccedil;h&deg;&deg;&brvbar;&sect;&gt;";
echo html_entity_decode($str);
?>

تابع ()html_entity_decode در پی اچ پی-ایرناک تابع ()html_entity_decode در پی اچ پی-ایرناک همان طور که مشاهده میکنید متغیر str$ کد های HTML را شامل میشود، سپس خواسته شده با استفاده از تابع ()html_entity_decode متغیر str$ چاپ شود. خروجی به صورت زیر خواهد شد:

w3sh

تابع ()html_entity_decode در پی اچ پی-ایرناک تابع ()html_entity_decode در پی اچ پی-ایرناک هر آنچه که حذف شد جزو کد های HTML بوده است. حال یک مثال دیگر ببینیم که برخی از کد های HTML به کاراکتر تبدیل میشود، یعنی تابع را محدود خواهیم کرد.

<?php
$str = "Jane &amp; &#039;Tarzan&#039;";
echo html_entity_decode($str, ENT_COMPAT); // Will only convert double quotes
echo "<br>";
echo html_entity_decode($str, ENT_QUOTES); // Converts double and single quotes
echo "<br>";
echo html_entity_decode($str, ENT_NOQUOTES); // Does not convert any quotes
?>

تابع ()html_entity_decode در پی اچ پی-ایرناک تابع ()html_entity_decode در پی اچ پی-ایرناک قبل از تحلیل دستور نوشته شده نحوه نوشتن تابع تابع ()html_entity_decode را بررسی کنیم. درون این تابع بخش های زیر قرار میگیرد.

html_entity_decode(string,flags,character-set)

تابع ()html_entity_decode در پی اچ پی-ایرناک تابع ()html_entity_decode در پی اچ پی-ایرناک بخش string اجباری است. حتما باید مشخص شود که چه متغیری باید این تغییرات بر رویش اعمال شود.

تابع ()html_entity_decode در پی اچ پی-ایرناک تابع ()html_entity_decode در پی اچ پی-ایرناک بخش flag و character-set اختیاری هستند. که در این مثال از بخش flag برای محدود کردن تابع استفاده شده است.

تابع ()html_entity_decode در پی اچ پی-ایرناک تابع ()html_entity_decode در پی اچ پی-ایرناک حال echo ها نوشته شده در این مثال را قدم به قدم بررسی میکنیم:

echo html_entity_decode($str, ENT_COMPAT);

تابع ()html_entity_decode در پی اچ پی-ایرناک تابع ()html_entity_decode در پی اچ پی-ایرناک متغیر str مشخص است. ENT_COMPAT یعنی دبل کتیشون ها را تبدیل کن. دبل کتیشون در HTML به صورت

&#34

تابع ()html_entity_decode در پی اچ پی-ایرناک تابع ()html_entity_decode در پی اچ پی-ایرناک نوشته میشود. در این مثال چنین کدی وجود ندارد بنابراین تغییری در چاپ متغیر ایجاد نمیشود

تابع ()html_entity_decode در پی اچ پی-ایرناک تابع ()html_entity_decode در پی اچ پی-ایرناک ENT_QUOTES

تابع ()html_entity_decode در پی اچ پی-ایرناک تابع ()html_entity_decode در پی اچ پی-ایرناک کدهای HTML مربوط به تک کتیشن را به کاراکتر تبدیل میکند. ‘ یا تک کتیشن در کد های HTML به صورت زیر نمایش داده میشوند.

تابع ()html_entity_decode در پی اچ پی-ایرناک تابع ()html_entity_decode در پی اچ پی-ایرناک #039

تابع ()html_entity_decode در پی اچ پی-ایرناک تابع ()html_entity_decode در پی اچ پی-ایرناک پس در این echo این علامت برداشته میشود. و به صورت زیر چاپ میشود:

Jane & 'Tarzan'

تابع ()html_entity_decode در پی اچ پی-ایرناک تابع ()html_entity_decode در پی اچ پی-ایرناک و echo اخر که از ENT_NOQUOTES استفاده شده است. این flag هیچ یک از کد های HTML را تبدیل نمی کند. و خروجی به صورت زیر خواهد شد:

Jane & &#039;Tarzan&#039;

تابع ()html_entity_decode در پی اچ پی-ایرناک تابع ()html_entity_decode در پی اچ پی-ایرناک در کل همه این چاپ ها در HTML به این صورت خواهد بود:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
Jane & &#039;Tarzan&#039;<br>
Jane & 'Tarzan'<br>
Jane & &#039;Tarzan&#039;
</body>
</html>

تابع ()html_entity_decode در پی اچ پی-ایرناک تابع ()html_entity_decode در پی اچ پی-ایرناک و خروجی نهایی کد HTML:

Jane & 'Tarzan'
Jane & 'Tarzan'
Jane & 'Tarzan'

منابع : W3schools/mobtadi/stackoverfollow

(0 رای)
بازدید : 132 بار

نوشتن نظرات

توجه : ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی دور از فرهنگ ایرانی ما است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.


تصویر امنیتی