امروز به آموزش یک تابع دیگر از توابع php پرداختم. تابع ()implode آرایه تعریف شده را به رشته تبدیل میکند و در مرورگر نمایش میدهد.

تابع ()implode در PHP-ایرناک تابع ()implode در PHP-ایرناک با نحوه نوشتن این تابع آشنا شوید:

implode(separator,array)

تابع ()implode در PHP-ایرناک تابع ()implode در PHP-ایرناک تابع ()implode دارای دو بخش است. بخش separator اختیاری است هر آنچه که میخواهید بین رشته های قرار بگیرد را میتوانید اینجا تعریف کنید. این بخش میتواند با گذاشتن ” ” خالی باشد یا ” +” علامت قرار دهید.

تابع ()implode در PHP-ایرناک تابع ()implode در PHP-ایرناک بخش array اجباری است. باید آن آرایه ای که میخواهید به رشته تغییر کند را تعریف کنید.

تابع ()implode در PHP-ایرناک تابع ()implode در PHP-ایرناک چند مثال مشاهده کنید:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
 
<?php
$arr = array('Hello','World!','Beautiful','Day!');
echo implode(" ",$arr);
?>
 
</body>
</html>

تابع ()implode در PHP-ایرناک تابع ()implode در PHP-ایرناک دراین مثال آرایه ای تعریف شده است و میخواهیم بخش های این آرایه را به صورت رشته تعریف کنیم. با استفاده از تابع ()implode این عمل صورت می پذیرد.در این مثال میخواهیم بین رشته ها فضای خالی باشد بنابراین بخش اول را با ” ” خالی میگذاریم. خروجی به صورت زیر خواهد بود:

تابع ()implode در PHP-ایرناک تابع ()implode در PHP-ایرناک Hello World! Beautiful Day!

تابع ()implode در PHP-ایرناک تابع ()implode در PHP-ایرناک مثال دیگر را بررسی کنیم:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
 
<?php
$arr = array('Hello','World!','Beautiful','Day!');
echo implode(" ",$arr)."<br>";
echo implode("+",$arr)."<br>";
echo implode("-",$arr)."<br>";
echo implode("X",$arr);
?>
 
</body>
</html>

تابع ()implode در PHP-ایرناک تابع ()implode در PHP-ایرناک این مثال با مثال قبل تنها یک تفاوت کوچک دارد، در echo دوم، سوم و آخر نمیخواهد بین رشته ها فضای خالی وجود داشته باشد.


منابع : W3schools/mobtadi/stackoverfollow

(1 رای)
بازدید : 99 بار

نوشتن نظرات

توجه : ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی دور از فرهنگ ایرانی ما است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.


تصویر امنیتی