امروز به آموزش یک تابع دیگر از توابع php پرداختم. تابع ()implode آرایه تعریف شده را به رشته تبدیل میکند و در مرورگر نمایش میدهد.

تابع ()implode در PHP در ایرناک تابع ()implode در PHP در ایرناک با نحوه نوشتن این تابع آشنا شوید:

implode(separator,array)

تابع ()implode دارای دو بخش است. بخش separator اختیاری است هر آنچه که میخواهید بین رشته های قرار بگیرد را میتوانید اینجا تعریف کنید. این بخش میتواند با گذاشتن ” ” خالی باشد یا ” +” علامت قرار دهید.

بخش array اجباری است. باید آن آرایه ای که میخواهید به رشته تغییر کند را تعریف کنید.

چند مثال مشاهده کنید:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
 
<?php
$arr = array('Hello','World!','Beautiful','Day!');
echo implode(" ",$arr);
?>
 
</body>
</html>

دراین مثال آرایه ای تعریف شده است و میخواهیم بخش های این آرایه را به صورت رشته تعریف کنیم. با استفاده از تابع ()implode این عمل صورت می پذیرد.در این مثال میخواهیم بین رشته ها فضای خالی باشد بنابراین بخش اول را با ” ” خالی میگذاریم. خروجی به صورت زیر خواهد بود:

Hello World! Beautiful Day!

مثال دیگر را بررسی کنیم:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
 
<?php
$arr = array('Hello','World!','Beautiful','Day!');
echo implode(" ",$arr)."<br>";
echo implode("+",$arr)."<br>";
echo implode("-",$arr)."<br>";
echo implode("X",$arr);
?>
 
</body>
</html>

این مثال با مثال قبل تنها یک تفاوت کوچک دارد، در echo دوم، سوم و آخر نمیخواهد بین رشته ها فضای خالی وجود داشته باشد.


منابع : W3schools/mobtadi/stackoverfollow

بازدید : 2,419 بار
(1 رای)
تابع ()implode در PHP5.0 out of 5
2 votes

نوشتن نظرات

توجه : ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی دور از فرهنگ ایرانی ما است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.


تصویر امنیتی