در این بخش میخواهیم چگونگی استفاده از تابع ()trigger_error در PHP را توضیح دهیم. این تابع در جاهایی که کاربر میخواهد داده ای وارد کند بسیار مفید است.

تابع ()trigger_error در PHP در ایرناک تابع ()trigger_error در PHP در ایرناک این تابع از خطاهای احتمالی را پیش‌بینی میکند و از ایجاد اشکال در روند برنامه جلوگیری میکند.

نحوه استفاده از این تابع را در یک مثال ببینیم.

<?php
$test=2;
if ($test>1)
{
trigger_error("Value must be 1 or below");
}
?>

در این مثال هنگاهی که متغیر test$ مقداری بیش از ۱ را دریافت کند تابع خطا میدهد. متغیری که متغیر test$ دریافت میکند عدد ۲ است و از بیشتر است بنابراین تابع پیغام خطا میدهد.این خطا به صورت زیر است:

Notice: Value must be 1 or below
in C:\webfolder\test.php on line 6

در مثال بعدی این دستور را در کنار دستور هایی که در مبحث های ایجاد کنترل‌کننده خطا و مدیریت خطا در PHP مینویسیم تا اهمیت خطا و ویژگی های آن را نشان دهد. این تابع میتواند اهمیت خطاهای E_USER_ERROR ،E_USER_WARNING،E_USER_NOTICE و ارزش این خطا ها را که در درس ایجاد کنترل کننده خطا توضیح دادیم را در پیغام خطا بیان کند.

<?php
//error handler function
function customError($errno, $errstr)
{
echo "<b>Error:</b> [$errno] $errstr<br>";
echo "Ending Script";
die();
}
 
//set error handler
set_error_handler("customError",E_USER_WARNING);
 
//trigger error
$test=2;
if ($test>1)
{
trigger_error("Value must be 1 or below",E_USER_WARNING);
}
?>

تابع ()trigger_error در PHP این خطا را مدیریت کرده و پیغام خطا میدهد. خروجی به صورت زیر است:

Error: [512] Value must be 1 or below
Ending Script

منابع : W3schools/mobtadi/stackoverfollow

بازدید : 232 بار
(1 رای)
تابع ()trigger_error در PHP - 5.0 out of 5 based on 1 vote

نوشتن نظرات

توجه : ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی دور از فرهنگ ایرانی ما است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.


تصویر امنیتی