در این مقاله میخواهیم به شما کاربران یاد دهیم که چگونه می توانید بدون هیچ نرم افزاری این ویروس را از سیستم خود پاک کنید.

روش حذف ویروس Newfolder.Exe-ایرناک روش حذف ویروس Newfolder.Exe-ایرناک ویروس Newfolder.Exe شبیه آیکون یک پوشه است که حجم این پوشه در حد KB هست اگر روی این پوشه دابل کلیک کنید پوشه My Documents باز میشه اگر به این ویروس مبتلا بشید ممکنه Turn Off Computer رو از منوی استارت ویندوز برداره همچنین جلوگیری میکنه از اجرای برنامه هایی از قبیل Registry ، Task Manager و System Configuration Utility هرچند این ویروس قدیمی شده اما همچنان برخی از کاربران باهاش مشکل دارن. حال در این مقاله میخواهیم به شما کاربران یاد دهیم که چگونه می توانید بدون هیچ نرم افزاری این ویروس را از سیستم خود پاک کنید.

روش حذف ویروس Newfolder.Exe-ایرناک روش حذف ویروس Newfolder.Exe-ایرناک  

روش حذف ویروس Newfolder.Exe-ایرناک روش حذف ویروس Newfolder.Exe-ایرناک به منوی استارت رفته و RUN را بزنید در ویندوز های ۷ به بعد کلید های ترکیبی win+R. سپس دستورات زیر را در این پنجره به ترتیب وارد کرده و اینتر بزنید:

taskkill /f /t /im “New Folder.exe”
taskkill /f /t /im “SCVVHSOT.exe”
taskkill /f /t /im “SCVHSOT.exe”
taskkill /f /t /im “scvhosts.exe”
taskkill /f /t /im “hinhem.scr”
taskkill /f /t /im “blastclnnn.exe”

روش حذف ویروس Newfolder.Exe-ایرناک روش حذف ویروس Newfolder.Exe-ایرناک  

روش حذف ویروس Newfolder.Exe-ایرناک روش حذف ویروس Newfolder.Exe-ایرناک فعال کردن Task Manager : به پنجره run رفته و دستورات زیر را وارد کنید :

reg add HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System /v DisableTaskMgr /t REG_DWORD /d 0 /f

روش حذف ویروس Newfolder.Exe-ایرناک روش حذف ویروس Newfolder.Exe-ایرناک  

روش حذف ویروس Newfolder.Exe-ایرناک روش حذف ویروس Newfolder.Exe-ایرناک همچنین دستور زیر را در همان پنجره وارد کنید البته این دستورات ، دستورات رجیستری هستند ولی در همین پنجره نیز کار می کنند :

reg add HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System /v DisableTaskMgr /t REG_DWORD /d 0 /f

روش حذف ویروس Newfolder.Exe-ایرناک روش حذف ویروس Newfolder.Exe-ایرناک  

روش حذف ویروس Newfolder.Exe-ایرناک روش حذف ویروس Newfolder.Exe-ایرناک فعال کرذن Regedit : مجدداً به پنجره RUN رفته و دستورات زیر را وارد میکنیم :

reg add HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System /v DisableRegistryTools /t REG_DWORD /d 0 /f

روش حذف ویروس Newfolder.Exe-ایرناک روش حذف ویروس Newfolder.Exe-ایرناک  

روش حذف ویروس Newfolder.Exe-ایرناک روش حذف ویروس Newfolder.Exe-ایرناک همچنین دستور زیر را در همان پنجره وارد کنید :

reg add HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System /v DisableRegistryTools /t REG_DWORD /d 0 /f

روش حذف ویروس Newfolder.Exe-ایرناک روش حذف ویروس Newfolder.Exe-ایرناک  

روش حذف ویروس Newfolder.Exe-ایرناک روش حذف ویروس Newfolder.Exe-ایرناک فعال کردن viewing of hidden files : دستورات زیر را در این پنجره به ترتیب وارد کرده و اینتر بزنید:

reg add HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer /v NoFolderOptions /t REG_DWORD /d 0 /f
reg add HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer /v NoFolderOptions /t REG_DWORD /d 0 /f
reg add HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced /v Hidden /t REG_DWORD /d 1 /f
reg add HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL /v CheckedValue /t REG_DWORD /d 1 /f
reg add HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL /v DefaultValue /t REG_DWORD /d 2 /f
reg add HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\NOHIDDEN /v CheckedValue /t REG_DWORD /d 2 /f
reg add HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\NOHIDDEN /v DefaultValue /t REG_DWORD /d 2 /f

روش حذف ویروس Newfolder.Exe-ایرناک روش حذف ویروس Newfolder.Exe-ایرناک  

روش حذف ویروس Newfolder.Exe-ایرناک روش حذف ویروس Newfolder.Exe-ایرناک پاک کردن تمام فایل های زیر آخرین کاری می باشد که باید انجام دهید:

C:\WINDOWS\SCVVHSOT.exe
C:\WINDOWS\SCVHSOT.exe
C:\WINDOWS\hinhem.scr
C:\WINDOWS\system32\SCVHSOT.exe
C:\WINDOWS\system32\blastclnnn.exe
C:\WINDOWS\system32\autorun.ini
C:\Documents and Settings\All Users\Documents\SCVHSOT.exe

روش حذف ویروس Newfolder.Exe-ایرناک روش حذف ویروس Newfolder.Exe-ایرناک چگونگی

(1 رای)
بازدید : 62 بار

نوشتن نظرات

توجه : ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی دور از فرهنگ ایرانی ما است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.


تصویر امنیتی