در ادامه به تشریح کامل روش حل معادله درجه 3 در بخش محاسبات ایرناک خواهیم پرداخت.

روش حل معادله درجه سه

ساده ترین روش حل معادله درجه 3-ایرناک ساده ترین روش حل معادله درجه 3-ایرناک یک معادله درجه سوم به فرم کلی زیر می‌باشد :

x3 + ax2 + bx + c = 0

ساده ترین روش حل معادله درجه 3-ایرناک ساده ترین روش حل معادله درجه 3-ایرناک در این معادله a, b, c اعداد حقیقی هستند.

ساده ترین روش حل معادله درجه 3-ایرناک ساده ترین روش حل معادله درجه 3-ایرناک  

ساده کردن معادله

ساده ترین روش حل معادله درجه 3-ایرناک ساده ترین روش حل معادله درجه 3-ایرناک برای این کار باید قرار دهیم :

x = X - a/3

ساده ترین روش حل معادله درجه 3-ایرناک ساده ترین روش حل معادله درجه 3-ایرناک  

ساده ترین روش حل معادله درجه 3-ایرناک ساده ترین روش حل معادله درجه 3-ایرناک با این کار معادله درجه 3 به شکل زیر تغییر میکند :

X3 + pX + q = 0

ساده ترین روش حل معادله درجه 3-ایرناک ساده ترین روش حل معادله درجه 3-ایرناک  

ساده ترین روش حل معادله درجه 3-ایرناک ساده ترین روش حل معادله درجه 3-ایرناک حال فرض میکنیم جواب معادله به صورت مجموع دو متغیر به نامهاب u , v باشد پس خواهیم داشت :

 X = u + v

ساده ترین روش حل معادله درجه 3-ایرناک ساده ترین روش حل معادله درجه 3-ایرناک پس از قرار دادن و کمی ساده کردن خواهیم داشت :

u3 + v3 + 3uv(u+v) + p(u+v) + q = 0
u3 + v3 + (3uv+p)(u+v) + q = 0

ساده ترین روش حل معادله درجه 3-ایرناک ساده ترین روش حل معادله درجه 3-ایرناک حالا برای اینکه معادله برابر صفر شود دو حالت باید همزمان اتفاق بیفتد :

1. u3 + v3 = -q

2. 3uv = -p
1. u3 + v3 = -q

2.u3v3 = -p3/27

ساده ترین روش حل معادله درجه 3-ایرناک ساده ترین روش حل معادله درجه 3-ایرناک و میدانیم که با توجه به مراحل فوق u3 , v3 ریشه های معادله دجه دوم زیر خواهد بود :

y2 -qy -p3/27 = 0

ساده ترین روش حل معادله درجه 3-ایرناک ساده ترین روش حل معادله درجه 3-ایرناک پس دلتای این معادله خواهد شد :

Δ = q2 + 4p3/27

ساده ترین روش حل معادله درجه 3-ایرناک ساده ترین روش حل معادله درجه 3-ایرناک در واقع در صورت مثبت بودن عبارت فوق معادله درجه 2 دارای 2 ریشه حقیقی خواهد بود.که با محاسبه ریشه های این معادله درجه 2 خواهید توانست u , v را محاسبه کنید و سپس x را بدست بیاورید.

(2 رای)
بازدید : 44 بار
ساده ترین روش حل معادله درجه 3 - 5.0 out of 5 based on 2 votes

نوشتن نظرات

توجه : ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی دور از فرهنگ ایرانی ما است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.


تصویر امنیتی