در ادامه فرمول کلی محاسبه رنگ مصرفی در پروژه های صنعتی شامل استراکچر و سازه های فلزی را در ایرناک آموزش خواهیم داد.

مقدار مصرف رنگ در هر متر مربع

فرمول محاسبه رنگ مصرفی-ایرناک فرمول محاسبه رنگ مصرفی-ایرناک در ادامه فرمول کلی محاسبه رنگ مصرفی در پروژه های صنعتی شامل استراکچر و سازه های فلزی را در ایرناک آموزش خواهیم داد.

فرمول محاسبه رنگ مصرفی-ایرناک فرمول محاسبه رنگ مصرفی-ایرناک محاسبه و تخمین میزان رنگ مورد نیلز در پروژه های صنعتی و مخصوصا سازه های فلزی از پیچیدگی های خاصی برخوردار است لذا اهمیت این محاسبه را در بخش رنگ آمیزی یا Painting مطابق استانداردهای پروژه را نشان میدهد.

فرمول محاسبه رنگ مصرفی-ایرناک فرمول محاسبه رنگ مصرفی-ایرناک گروه مهندسی ایرناک برای اولین بار فرمول محاسبه میزان رنگ مصرفی را در پروژه استراکچر و سازه های فلزی را به صورت کامل ارائه می دهد :

فرمول محاسبه رنگ مصرفی-ایرناک فرمول محاسبه رنگ مصرفی-ایرناک  

Q = (10*A*DFT)/Vs(100-W)

  • Q : میزان رنگ محاسبه شده بر اساس لیتر
  • A : سطح قطعه بر اساس مترمربع
  • DFT : ضخامت فیلم رنگ خشک بر اساس میکرون
  • Vs : جامد حجمی مندج در دیتا شیت سازنده رنگ
  • W : درصد پرت رنگ

فرمول محاسبه رنگ مصرفی-ایرناک فرمول محاسبه رنگ مصرفی-ایرناک میزان DFT بر اساس مشخصات ارائه شده پروژه شامل PAITING MAP , ITP , QCP میباشد که مقدار آن بر اساس میکرون می باشد و در هر لایه که در استراکچر معمولا سه لایه است (PRIMER , INTER MEDIATE , FINAL) به ترتیب لایه اول ، لایه دوم و لایه سوم می باشد.

فرمول محاسبه رنگ مصرفی-ایرناک فرمول محاسبه رنگ مصرفی-ایرناک جامد حجی را باید از دیتاشیت(Data Sheet) شرکت سازنده رنگ استخراج کنید که برای رنگ های مختلف متفاوت است.

فرمول محاسبه رنگ مصرفی-ایرناک فرمول محاسبه رنگ مصرفی-ایرناک درصد پرت برای سازه های مختلف متفاوت است ولی به صورت عرف در لایه های مختلف برای سازه های متوسط به صورت زیر می اشد :

  • لایه اول : 40 درصد
  • لایه دوم : 30 درصد
  • لایه سوم : 25 درصد

فرمول محاسبه رنگ مصرفی-ایرناک فرمول محاسبه رنگ مصرفی-ایرناک  

فرمول محاسبه رنگ مصرفی-ایرناک فرمول محاسبه رنگ مصرفی-ایرناک برای محاسبه میزان رنگ بر اساس کیلوگرم نیز باید عدد بدست آمده را در چگالی رنگ که آن هم در دیتاشیت است بدست می آید.

فرمول محاسبه رنگ مصرفی-ایرناک فرمول محاسبه رنگ مصرفی-ایرناک  

M = Q*ρ

فرمول محاسبه رنگ مصرفی-ایرناک فرمول محاسبه رنگ مصرفی-ایرناک  

  • M : جرم رنگ بر اساس گرم
  • ρ : چگالی رنگ بر اساس کیلوگرم بر مترمکعب (kg/m3)

فرمول محاسبه رنگ مصرفی-ایرناک فرمول محاسبه رنگ مصرفی-ایرناک منبع : ایرناک

(3 رای)
بازدید : 1033 بار
فرمول محاسبه رنگ مصرفی - 5.0 out of 5 based on 3 votes

نوشتن نظرات

توجه : ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی دور از فرهنگ ایرانی ما است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.


تصویر امنیتی