تقارن يك كريستال ممكن است در طول يك خط به هم خورده و با عيبي در كريستال وجود داشته باشد كه حركت آن عيب در شبكه تقارن شبكه بر هم بزند كه به آن عيب خطي و يا نابجايي مي گويند.

نابجايي ها(عيوب خطي):

نابجایی یا dislocation چیست ؟-ایرناک نابجایی یا dislocation چیست ؟-ایرناک عيوب خطي به صورت يك خط در شبكه كريستالي ظاهر مي شود، تقارن يك كريستال ممكن است در طول يك خط به هم خورده و با عيبي در كريستال وجود داشته باشد كه حركت آن عيب در شبكه تقارن شبكه بر هم بزند كه به آن عيب خطي و يا نابجايي مي گويند.در واقع نابجايي ها مرز بين قسمت تغيير شكل يافته و تغيير شكل نيافته شبكه هستند.

نابجايي ها به دو دسته زير تقسيم مي شوند:

نابجایی یا dislocation چیست ؟-ایرناک نابجایی یا dislocation چیست ؟-ایرناک الف) نابجايي لبه اي

نابجایی یا dislocation چیست ؟-ایرناک نابجایی یا dislocation چیست ؟-ایرناک ب) نابجايي پيچي

نابجایی یا dislocation چیست ؟-ایرناک نابجایی یا dislocation چیست ؟-ایرناک الف) نابجايي لبه اي : مجموعه اي از اتم ها كه به صورت يك نيم صفحه اضافي در داخل شبكه كريستالي ايجاد مي شود.

نكات:

نابجایی یا dislocation چیست ؟-ایرناک نابجایی یا dislocation چیست ؟-ایرناک - موقعيت نابجايي ها را با علامت T وارونه نشان مي دهند.

نابجایی یا dislocation چیست ؟-ایرناک نابجایی یا dislocation چیست ؟-ایرناک - علامت موقعيت نابجايي لبه اي چنان به سمت بالا باشد مثبت و چنانچه به سمت پايين باشد منفي است.

نابجایی یا dislocation چیست ؟-ایرناک نابجایی یا dislocation چیست ؟-ایرناک - ميزان تغيير شكل نابجايي ها را با بردار برگردز نشان مي دهند.

نابجایی یا dislocation چیست ؟-ایرناک نابجایی یا dislocation چیست ؟-ایرناک - در نابجايي هاي لبه اي، بردار برگردز در خط نابجايي عمود است.

نابجایی یا dislocation چیست ؟-ایرناک نابجایی یا dislocation چیست ؟-ایرناک - نابجايي هاي لبه اي تنها بر روي يك صفحه لغزشي عمل لغزش را انجام مي دهند.نابجايي هاي لبه اي در دماهاي بالا در صورتي كه به يك مانع سخت برخورد كنند مي توانند صفحه ي لغزش خود را تغيير داده تا بتوانند عمل بالا رفتن از مانع را انجام دهند .

نابجایی یا dislocation چیست ؟-ایرناک نابجایی یا dislocation چیست ؟-ایرناک ب) نابجايي پيچي : هر گاه در يك كريستال فقط قسمتي از كريستال نسبت به قسمتي ديگر به اندازه ي مضرب صحيحي از فاصله ي اتمي (پارامتر شبكه)جابجا شده باشد نابجايي به صورت پيچي خواهد بود. در واقع در نابجايي پيچي يك سطحي اتمي مارپيچ به وسيله ي صفحات اتمي دور خط نابجايي بوجود مي آيد

نابجایی یا dislocation چیست ؟-ایرناک نابجایی یا dislocation چیست ؟-ایرناک نابجايي پيچي به دو نوع راست گرد و چپ گرد تقسيم مي شوند بردار برگردز و خط نابجايي موازي هم هستند.

نابجایی یا dislocation چیست ؟-ایرناک نابجایی یا dislocation چیست ؟-ایرناک نابجايي هاي پيچي صفحه ي لغزشي معيني ندارند.

(0 رای)
بازدید : 448 بار

نوشتن نظرات

توجه : ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی دور از فرهنگ ایرانی ما است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.


تصویر امنیتی