ورزش گلف” به این صورت است که توپ کوچک و سفید گلف را با چوب مخصوص روی زمین هل می دهند تا در سوراخی که در زمین چمن تعبیه شده بیفتد و این بازی آداب و قوانین مختلفی دارد.

آموزش کامل "ورزش گلف" + آشنایی با قوانین و نکات مهم - 5.0 out of 5 based on 1 vote

بعد از عمل آپاندیس چه بخوریم,مراقبتهای بعد از عمل آپاندیس,بعد از عمل اپاندیس چه باید کرد,ورزش بعد از عمل آپاندیس

ورزش بعد از عمل آپاندیس - 5.0 out of 5 based on 1 vote