تاکنون تیم های سرخابی پایتخت 84 بار مقابل یکدیگر قرار گرفتند که حاصل آن 25 برد برای استقلال، 21 برد برای پرسپولیس و 38 مسابقه هم با تساوی پایان یافت.

آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک دیدار 2 تیم فوتبال استقلال و پرسپولیس فردا در هفته دهم لیگ برتر برگزار می شود که سرخابی ها برای هشتاد و پنجمین بار به مصاف هم می روند.

آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک تاکنون تیم های سرخابی پایتخت 84 بار مقابل یکدیگر قرار گرفتند که حاصل آن 25 برد برای استقلال، 21 برد برای پرسپولیس و 38 مسابقه هم با تساوی پایان یافت.

نتایج دیدار های استقلال و پرسپولیس تا دربی 84:

آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک 1 _ 1347/1/16 استقلال 0 - پرسپولیس 0

آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک 2 _ 1347/10/20 استقلال 0 - پرسپولیس0

آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک 3_1348/5/13 استقلال 3 - پرسپولیس 1 زننده گل ها: احمد منشی زاده ، علی جباری و کارو حق وردیان(استقلال)/ناظم گنجاپور(پرسپولیس)

آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک 4 _1348/11/17 استقلال1 - پرسپولیس0 زننده گل ها: غلامحسین مظلومی(استقلال)

آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک 5_ 1349/7/3 استقلال3 - پرسپولیس2 زننده گل ها:جواد قراب، کارو حق وردیان و عباس مژدهی(استقلال)/علی پروین و حسین کلانی(پرسپولیس)

آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک 6 _1349/10/27 استقلال1 - پرسپولیس1 زننده گل ها: عباس مژدهی(استقلال) حسین کلانی(پرسپولیس)

آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک 7 _1350/3/28 استقلال 1 - پرسپولیس1 زننده گل ها: غلامحسین مظلومی(استقلال) صفر ایرانپاک(پرسپولیس)

آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک اتونشر 8 صبح پنجشنبه/نگاهی آماری به دربی های پایتخت

آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک 8_ 1350/11/15 استقلال1 - پرسپولیس4 زننده گل ها:علی جباری(استقلال) حسین کلانی، صفر ایرانپاک ومحمودخوردبین(پرسپولیس)

آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک 9_ 1351/1/3 استقلال0 - پرسپولیس2 زننده گل ها: صفر ایرانپاک وحسین کلانی(پرسپولیس)

آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک 10 _1351/3/25 استقلال2 - پرسپولیس0 زننده گل ها:علی جباری(استقلال)

آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک 11 _1351/12/11 استقلال1 - پرسپولیس0 زننده گل ها :رضا عادلخانی(استقلال)

آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک 12_ 1352/6/16 استقلال0 - پرسپولیس6 زننده گل ها: همایون بهزادی، ایرج سلیمانی و حسین کلانی(پرسپولیس)

آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک 13 _1352/9/18 استقلال 1 - پرسپولیس1 زننده گل ها:علی جباری(استقلال) همایون بهزادی(پرسپولیس)

آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک 14_ 1353/3/4 استقلال 1 - پرسپولیس0 زننده گل ها:حسن روشن(استقلال)

آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک اتونشر 8 صبح پنجشنبه/نگاهی آماری به دربی های پایتخت

آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک 15 _1353/9/27 استقلال1 - پرسپولیس2 زننده گل ها:غلامحسین مظلومی(استقلال) صفر ایرانپاک واسماعیل حاج رحیمی پور(پرسپولیس)

آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک 16_ 1354/2/15 استقلال3 - پرسپولیس1 زننده گل ها:غلامحسین مظلومی و مسعود مژدهی(استقلال) صفر ایرانپاک(پرسپولیس)

آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک 17_ 1354/7/25 استقلال0 - پرسپولیس 2 زننده گل ها: جهانگیر فتاحی و اسماعیل حاج رحیمی پور(پرسپولیس)

آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک 18_ 1357/18/27 استقلال1 - پرسپولیس1 زننده گل ها:مسعود مژدهی(استقلال) محمود خوردبین(پرسپولیس)

آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک 19_ 1355/7/2 استقلال1 - پرسپولیس1 زننده گل ها: هادی نراقی(استقلال) علی پروین(پرسپولیس)

آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک 20 _1356/2/18 استقلال3 - پرسپولیس0 زننده گل ها:محرم عاشوری، حسن روشن و سعید مراغه چیان(استقلال)

آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک 21 _1356/9/18 استقلال1 - پرسپولیس2 زننده گل ها:حسن روشن(استقلال) صفر ایرانپاک(پرسپولیس)

آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک 22 _1358/8/25 استقلال1 - پرسپولیس0 زننده گل ها:غلامرضا فتح‌آبادی(استقلال)

آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک 23_ 1359/4/13 استقلال 0 - پرسپولیس 0

آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک 24_1360/7/16 استقلال0 - پرسپولیس0

آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک اتونشر 8 صبح پنجشنبه/نگاهی آماری به دربی های پایتخت

آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک 25- 1361/10/17 استقلال1 - پرسپولیس1 زننده گل ها:بهتاش فریبا(استقلال) غلامرضا فتح‌آبادی(پرسپولیس)

آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک 26_ 1362/7/15 استقلال1 - پرسپولیس0 زننده گل ها: پرویز مظلومی(استقلال)

آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک 27_ 1365/3/25 استقلال0 - پرسپولیس3 زننده گل ها: شاهرخ بیانی و ناصر محمدخانی(پرسپولیس)

آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک 28_ 1366/1/7 استقلال0 - پرسپولیس0

آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک 29 _1367/6/18 استقلال1 - پرسپولیس1 زننده گل ها:جعفر مختاری‌فر(استقلال) فرشاد پیوس(پرسپولیس)

آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک 30_ 1367/12/19 استقلال 0 - پرسپولیس0

آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک 31 _1368/9/17 استقلال0 - پرسپولیس1 زننده گل ها: رضا عابدیان(پرسپولیس)

آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک 32 _1369/3/4 استقلال 2 - پرسپولیس1 زننده گل ها:عباس سرخاب وعبدالصمد مرفاوی(استقلال) نادر میراحمدیان(پرسپولیس)

آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک 33_ 1369/10/28 استقلال1 - پرسپولیس1 زننده گل ها:شاهرخ بیانی(استقلال) فرشاد پیوس(پرسپولیس)

آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک 34 _1370/11/4 استقلال 0 - پرسپولیس0

آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک 35 _1370/12/15 استقلال2 - پرسپولیس0 زننده گل ها:عبدالصمد مرفاوی وصادق ورمزیار(استقلال)

آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک 36_ 1371/3/8 استقلال1 - پرسپولیس0 زننده گل ها:عبدالصمد مرفاوی(استقلال)

آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک 37 _1371/10/11 استقلال0 - پرسپولیس0

آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک اتونشر 8 صبح پنجشنبه/نگاهی آماری به دربی های پایتخت

آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک 38_ 1373/10/30 استقلال2 - پرسپولیس2 زننده گل ها:صادق ورمزیار و ادموند اختر(استقلال) فرشاد پیوس و بهزاد داداش‌زاده(پرسپولیس)

آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک 39 _1373/11/7 استقلال0 - پرسپولیس 0

آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک 40_ 1374/5/6 استقلال3 - پرسپولیس 1 زننده گل ها: ادموند اختر، صادق ورمزیار و محمد تقوی(استقلال) مرتضی کرمانی‌مقدم(پرسپولیس)

آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک 41 _1374/10/8 استقلال0 -پرسپولیس 0

آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک اتونشر 8 صبح پنجشنبه/نگاهی آماری به دربی های پایتخت

آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک 42 _1375/7/27 استقلال0 - پرسپولیس 1 زننده گل ها:ادموند بزیک(پرسپولیس)

آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک 43_ 1376/4/20 استقلال0 - پرسپولیس3 زننده گل ها: ادموند بزیک، مهدی مهدوی‌کیا و بهنام طاهرزاده(پرسپولیس)

آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک 44 _1377/8/22 استقلال0 -پرسپولیس 1 زننده گل ها:مهدی هاشمی‌نسب(پرسپولیس)

آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک 45 _1378/1/2 استقلال1 - پرسپولیس1 زننده گل ها:فرد ملکیان(استقلال) مهدی هاشمی‌نسب(پرسپولیس)

آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک 46 _1378/4/20 استقلال1 - پرسپولیس2 زننده گل ها:سهراب بختیاری‌زاده(استقلال) مهدی هاشمی‌نسب وافشین پیروانی(پرسپولیس)

آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک 47 _1378/10/2 استقلال0 - پرسپولیس0

آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک 48 _1378/12/8 استقلال0 - پرسپولیس2 زننده گل ها: مهدی هاشمی‌نسب وپایان رأفت(پرسپولیس)

آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک 49_ 1379/10/9 استقلال2 - پرسپولیس2 زننده گل ها:محمد نوازی و مهدی هاشمی‌نسب(استقلال) بهروز رهبری‌فرد و علی کریمی(پرسپولیس)

آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک 50 _1379/12/5 استقلال1 - پرسپولیس0 زننده گل ها:علیرضا اکبرپور(استقلال)

آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک 51_ 1380/12/28 استقلال1 - پرسپولیس1 زننده گل ها: محمد نوازی(استقلال) رضا جباری(پرسپولیس)

آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک 52 _1381/2/19 استقلال 0 - پرسپولیس 0

آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک اتونشر 8 صبح پنجشنبه/نگاهی آماری به دربی های پایتخت

آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک 53 _1381/10/20 استقلال1 -پرسپولیس 1 زننده گل ها:علی سامره(استقلال) علی انصاریان(پرسپولیس)

آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک 54_ 1382/3/23 استقلال1 - پرسپولیس2 زننده گل ها:علیرضا اکبرپور(استقلال) یحیی گل‌محمدی و بهنام ابوالقاسم‌پور(پرسپولیس)

آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک 55_ 1382/7/25 استقلال2 - پرسپولیس1 زننده گل ها:علی سامره و محمود فکری(استقلال) عیسی ترائوره(پرسپولیس)

آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک 56_ 1382/11/13 استقلال1 - پرسپولیس1 زننده گل ها:سیدداود سیدعباسی(استقلال) حامد کاویانپور(پرسپولیس)

آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک 57_ 1383/8 استقلال0 - پرسپولیس0

آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک نگاهی آماری به دربی های پایتخت

آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک 58 _1383/12/7 استقلال3 - پرسپولیس2 زننده گل ها:رضا عنایتی، محمود فکری و پیروز قربانی(استقلال) شیث رضایی و سهراب انتظاری(پرسپولیس)

آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک 59 _1384/8/14 استقلال1 - پرسپولیس0 زننده گل ها:رضا عنایتی(استقلال)

آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک 60_ 1384/12/20 استقلال0 - پرسپولیس0

آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک 61 _1385/8/12 استقلال1 - پرسپولیس2 زننده گل ها:امیرحسین صادقی(استقلال) مهرزاد معدنچی و مهرداد اولادی(پرسپولیس)

آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک 62_ 1386/1/10 استقلال1 - پرسپولیس1 زننده گل ها:علی علیزاده(استقلال) علیرضا واحدی‌نیکبخت(پرسپولیس)

آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک 63_ 1386/10/22 استقلال1 -پرسپولیس 1 زننده گل ها:امیدرضا روانخواه(استقلال) محسن خلیلی(پرسپولیس)

آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک 64_ 1387/1/15 استقلال 1 - پرسپولیس1 زننده گل ها:امیدرضا روانخواه(استقلال) محسن خلیلی(پرسپولیس)

آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک 65 _1387/7/12 استقلال1 - پرسپولیس1 زننده گل ها:آرش برهانی(استقلال) علی کریمی(پرسپولیس)

آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک 66_ 1387/11/25 استقلال1 - پرسپولیس1 زننده گل ها:مجتبی جباری(استقلال) مازیار زارع(پرسپولیس)

آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک 67 _1388/7/10 استقلال1 - پرسپولیس1 زننده گل ها:فرهاد مجیدی(استقلال) عادل کلاه‌کج(پرسپولیس)

آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک 68 _1388/11/14 استقلال1 - پرسپولیس2 زننده گل ها:فرهاد مجیدی(استقلال) هادی نوروزی و کریم باقری(پرسپولیس)

آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک 69_ 1389/7/23 استقلال1 - پرسپولیس0 زننده گل ها:فرهاد مجیدی(استقلال)

آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک 70 _1390/1/10 استقلال1 - پرسپولیس0 زننده گل ها:آرش برهانی(استقلال)

آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک 71 _1390/6/25 استقلال2 - پرسپولیس0 زننده گل ها:فرهاد مجیدی و مجتبی جباری(استقلال)

آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک 72_ 1390/8/16 استقلال 2 - پرسپولیس2 زننده گل ها: آرش برهانی و، حنیف عمران زاده(استقلال) هادی نوروزی(پرسپولیس)

آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک 73_ 1390/9/18 استقلال3 - پرسپولیس0 زننده گل ها:مجتبی جباری و اسماعیل شریفات(استقلال)

آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک 74 -1390/11/13 استقلال2 - پرسپولیس3 زننده گل ها:میلاد میداوودی وفریدون زندی(استقلال) ایمون زاید(پرسپولیس)

آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک 75 _1391/6/3 استقلال0 - پرسپولیس0

آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک نگاهی آماری به دربی های پایتخت

آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک 76 _1391/11/6 استقلال0 -پرسپولیس0

آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک 77_ 1392/6/15 استقلال0 -پرسپولیس 0

آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک 78_781392/10/27 استقلال0 - پرسپولیس0

آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک 79 _1393/9/2 استقلال1 -پرسپولیس2 زننده گل ها:شهباززاده(استقلال) محمد نوری و عالیشاه(پرسپولیس)

آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک 80_ 1394/2/25 استقلال0 - پرسپولیس1 زننده گل ها:علی علیپور(پرسپولیس)

آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک 81 _1394/8/8 استقلال1 - پرسپولیس1 زننده گل ها:جابر انصاری(استقلال) جری بنگستون(پرسپولیس)

آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک 82 _1395/1/27 استقلال2 - پرسپولیس4 زننده گل ها:جابر انصاری و امید ابراهیمی(استقلال) مهدی طارمی، رامین رضاییان و محسن مسلمان(پرسپولیس)

آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک 83 _1395/6/26 استقلال0 - پرسپولیس0

آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک 84_1395/11/24 استقلال 3_پرسپولیس 2 زننده گل ها :فرشید اسماعیلی،کاوه رضایی و علی قربانی(استقلال) سروش رفیعی و سید جلال حسینی (پرسپولیس)

آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک آمار دربی های سابق پایتخت + لیست-ایرناک برگرفته از yjc

(0 رای)
بازدید : 424 بار

نوشتن نظرات

توجه : ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی دور از فرهنگ ایرانی ما است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.


تصویر امنیتی