صد و یکمین مرحله از پرداخت یارانه نقدی (یارانه تیر 1398) در چه تاریخ و ساعتی به حساب سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت می شود؟

صدمین مرحله از پرداخت یارانه نقدی (یارانه خرداد 1398) در چه تاریخ و ساعتی به حساب سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت می شود؟

نود و نهمین مرحله از پرداخت یارانه نقدی (یارانه اردیبهشت 1398) در چه تاریخ و ساعتی به حساب سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت می شود؟

آیا میدانید نحوه جداسازی یارانه افراد مجرد چگونه است و آیاا افراد مجرد میتوانند یارانه خود را جدا کنند؟ پس با ما همراه باشید.

جدا کردن یارانه نقدی از سرپرست خانوار پس از ازدواج ، طلاق و موارد دیگر یکی از پرسش های مهم می باشد که در این مطلب مدارک ، شرایط و سایت جدا کردن یارانه را توضیح خواهیم داد.

نود و هشتمین مرحله از پرداخت یارانه نقدی (یارانه فروردین 1398) در چه تاریخ و ساعتی به حساب سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت می شود؟

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص توزیع مرحله دوم بسته حمایتی (سبد کالا ) در سال 98 توضیحات مهمی ارائه کرد.

برخی یارانه نقدی تیرماه 98 را دریافت نکردند که این موضوع احتمال حذف یارانه بگیران را تقویت کرده است.

صفحه1 از10
loading...