از بین 1148 شهر ایران شاید انگشت شمار باشند شهرهایی که فضاهایی مناسب کودکان هم در آن در نظر گرفته شده و ما در این نوشته تعدادی از آنها را معرفی کرده ایم تا موقع برنامه ریزی برای سفر بدانید کدام شهرهای ایران بشتر مناسب سفر با کودکان هستند.

در ادامه با نتیجه و گزارش بازی پرسپولیس و پیکان که در روز دوشنبه 28 آبان 97 برگزار شد به همراه عکس و فیلم خلاصه بازی با شما در ایرناک خواهیم بود.

نتیجه بازی پرسپولیس و پیکان 28 آبان 97 + عکس و فیلم - 1.0 out of 5 based on 1 vote