جوش های لثه در اغلب موارد دردناک هستند . درد را می توان نشان اولیه جوش لثه ای معرفی کرد . می توان وجود آن را با زبان حس کرد و یا آن را در آینه مشاهده کرد .

آبسه و عفونت دندان و لثه با حساسیت به غذاهای سرد و گرم و احساس تلخی دهان و بوی تنفس بد خود را نشان می دهد که باید هرچه سریعتر به درمان آن اقدام کرد.

حتما آکنه های وقت نشناسی که اکثرا نزدیک موعد میهمانی ها روی صورت سبز می شوند، دغدغه شما نیز هست.

آبسهٔ مقعد یا آبسه آنورکتال(به انگلیسی: Anorectal abscess) عبارت است از بروز آبسه و تجمع چرک ناشی از عفونت در ناحیه اطراف مقعد و راست روده.

آبسه مغزی تجمع چرک ناشی از یک عفونت باکتریال در مغز یا خارجی ترین لایه از سه لایه غشایی است، که مغز و نخاع را می پوشانند.

آبسه کبدی یا همان آبسه کبد، حالتی است که در کبد چرک ناشی از عفونت تجمع پیدا می کند.

آبسه ریه (به انگلیسی: Lung abscess) در پزشکی به نکروز و مرگ بافت پارانشیم ریه و ایجاد شدن سوراخ در آن و پر شدن آن از چرک و عفونت میکروبی گفته می شود.

در ادامه با روشهای سریع و خانگی درمان سریع دندان درد با شما در ایرناک خواهیم بود

صفحه1 از2
کاربران آنلاین : 6,760