با انجام این کار حمایت یکدیگر را خواهید داشت و می توانید انگیزه کافی را به هم بدهید. به همین دلیل بهتر است که یک برنامه کاهش وزن را به همراه یکدیگر تنظیم کنید تا هر دو بتوانید از فواید آن بهره مند شوید و به یک وزن سالم برسید.

کاربران آنلاین : 4,470