گیاه بریوفیلوم ،مادر هزار فرزند ،اشک تمساح یا کالانکوآ با نام علمی kalanchoe daigremontiana است . گیاهی زنده زا است.چون در حاشیه برگها،گیاهک کوچک رشد یافته ای بوجود می آید و دارای ریشه نازک و سفید رنگ است.

نحوه پرورش گیاه اشک تمساح و شرایط نگهداری گل اشک تمساح

گیاه بریوفیلوم ، مادر هزار فرزند ، اشک تمساح یا کالانکوآ با نام علمی kalanchoe daigremontiana است .نحوه پرورش گیاه اشک تمساح و شرایط نگهداری گل اشک تمساح در ایرناک نحوه پرورش گیاه اشک تمساح و شرایط نگهداری گل اشک تمساح در ایرناک

گیاهی زنده زا است.چون در حاشیه برگها ، گیاهک کوچک رشد یافته ای بوجود می آید و دارای ریشه نازک و سفید رنگی بوده که از برگ یا گیاه مادری جدا شده وبه خاک گلدان افتاده وگیاه جدید بوجود می آورد.به سرما و رطوبت زیاد حساس هست ، نیاز به نور زیاد ولی غیر مستقیم دارد گیاهی از خانواده کراسولاسه ها می باشد که نامهای متفاوتی دارد .

به دلیل رنگ و شکل برگها که تمساح را به یاد می آورد و نیز بوته های ریزی که در لبه این برگها می روید و آنرا شبیه اشک تمساح می کند به اشک نمساح معروف است . گلهای این گیاه عجیب شبیه لوستر وارونه می باشد و در چند طبقه قرار می گیرد به همین دلیل به آن گل لوستری یا گل طبقاتی هم می گویند .

آیا گیاه اشک تمساح سمی است؟

گویند تمساح پس از شکار طعمه اش اشک می ریزد. در بسیاری از فرهنگ ها اشک هایی را اشک تمساح می نامند که در صداقت آن شک باشد. بسیاری از علفخواران که با اشک های فریبنده تمساح آشنایی ندارند ، با دیدن اشک های الماس گون و غلتان این گیاه وسوسه می شوند و «اشک تمساح» را با غم هایش می بلعند. غافل از آنکه این گیاه سمی است و داغ بر دل شان خواهد گذاشت. به همین دلیل دامپروران او را علف هرز می دانند و در شرق استرالیا و جزایر اقیانوس آرام به اتهام تهاجم گری آن را ریشه کن می کنند. آنچه منجر به این مسمومیت می شود در علم «گلیکوزیدهای قلبی» می نامند.

گلیکوزید در بدن برخی حیوانات علفخوار و حشرات با افزایش نیروی انقباض عضلانی منجر به افزایش برونده قلبی و در اصطلاح مسمومیت قلب می شود. چنانچه گفته می شود سال 1997، در ایالت نیو ساوت ولزِ استرالیا ، 25 رأس گاو پس از خوردن «اشک تمساح» جابه جا جام زهر را نوشیدند و مردند. بنابراین اگر از حیواناتی همچون گربه ، که خود را در چشیدن طعم گیاهان کنجکاو نشان داده است و پرندگان ، که نوک زدن به گیاهان عادت دیرینه آنهاست ، نگهداری می کنید ، بهتر است از «چشم تمساح» دوری کنید. ولی اگر پنجره ای نورگیر دارید و هوس کرده اید گیاهی اعجاب انگیز داشته باشید ، که غافلگیر کردن را خوب بلد است و گاهی اشک می ریزد و گاهی تصمیم می گیرد گل بدهد ، شک نکنید او یکی از مناسب ترین انتخاب هاست.

گیاه شناسی

چون روی برگها گیاهان جدید به وجود آمده و به محض جدا شدن و روی خاک قرار گرفتن به گیاه جدید تبدیل می شود به آن مادر هزاران گویند و همچنین اشک عروس ، بریوفیلوم ، گل اشک زلیخا ، گل اشک مادر و نامهای دیگر هم دارد . این گیاه به صورت بوته ای تا ارتفاع 1 متر می باشد که معمولا یک یا دو شاخه در ابتدا هست که هر کدام از این شاخه ها در بالا به چندین شاخه تقسیم می شوند . البته هنگام گل دادن ارتفاع این گیاه به یک ونیم متر می رسد . معمولا این گیاه هر سال گل نمی دهد و دو یا سه سال طول می کشد تا گل دهد . گلها در فصل زمستان بر گیاه ظاهر می شون و ماندگاری زیادی دارند و تا بیشتر از یک ماه ه بر گیاه باقی می مانند .

گلهای گیاه نیز به صورت واژگون و در چندین طبقه برگیاه ظاهر می گردند . این گیاه دارای خصوصیت عجیبی است . روی لبه برگهای این گیاه جوانه های کوچکی می روید و وقتی دارای 4 برگ شدند از برگ جدا می شوند و اگر در جایی مناسب که خاک و رطوبت باشد قرار گیرند به گیاهی جدید تبدیل می شوند.

پرورش و نگهداری گیاه اشک تمساح

تکثیر گیاه اشک تمساح

افزایش

افزایش با قلمه ساقه و بذر به آسانی امکان پذیر است. گیاهان مادری که از آنها قلمه گرفته می شود باید در شرایط طول روز بلند پرورش یابند تا به حال رویشی باقی بمانند. قلمه انتهایی ساقه را که دارای چند جفت برگ بالغ است جهت افزایش بکار می برند. قلمه ها را پس از تهیه ، به مدت 3-2 روز در گوشه ای قرار می دهند تا در محل بریدگی پینه تشکیل شود. سپس آنها را در محیط کشتی که دارای زه کشی و تهویه خوب باشد کشت می کنند. کاشت بذر در مورد برخی رقم ها که تفرقه صفات کمتری از خود نشان می دهند عملی است. بذر ها بسیار ریز هستند و از دی ماه تا تیر ماه کاشته می شود ولی برخی پرورش دهندگان در طول سال به تدریج بذرها را کشت می کنند تا قابلیت تولید در تمام طول سال را داشته باشند. بذر برای تندش نیاز به نور دارد ، بنابر این نباید روی بذر پوشانیده شود. گونه های دیگر از طریق پاگیاه و گیاهکهای اطراف برگ قابل افزایش است.

روی لبه برگهای این گیاه جوانه های کوچکی می روید و وقتی دارای 4 برگ شدند از برگ جدا می شوند و اگر در جایی مناسب که خاک و رطوبت باشد قرار گیرند به گیاهی جدید تبدیل می شوند .اگر این گیاه را از طریق قلمه زدن زیاد نماییم معمولا گیاهی با ساقه ضخیم تر و قد بلندتر به دست می آوریم قدرت ریشه زایی در این گیاه خیلی زیاد می باشد اگر یک برگ را از قسمت دمبرگ در خاک بکاریم و البته به آن رطوبت کافی برسد ، برگ ریشه تولید کرده و گیاه جدیدی از آن می روید . البته معمولا خود برگ بعد از چندین هفته به مرور خشک می گردد اما گیاه جدید به رشد خود ادامه می دهد .

اگر قسمتی از شاخه گیاه را به طور وارونه در خاک قرار دهیم و به آن رطوبت کافی برسد گیاه می تواند از طریق پوست ساقه رطوبت را جذب نماید و رشد نماید . و البته قسمت جدید اگر نزدیک خاک باشد بعد از مدتی ریشه زده و گیاه جدید تولید می نمایدولی اگر نزدیک خاک نباشد پوست ساقه به مرور از پایین شروع به خشک شدن می کند تا پس از مدتی به قسمت جدید رسیده و آنجا هم خشک می گردد .البته در هنگامی که قلمه را وارونه در خاک قرار می دهیم از انتهای خود قلمه هیچ ریشه ای رشد نمی نماید اگر برگ را روی خاک مرطوب قرار دهیم و دمبرگ آن هم بیرون از خاک باشد ، باز از محلی که جوانه ها بر روی برگ می روید ، جوانه های جدید روییده و با تولید ریشه گیاه جدیدی را به وجود می آورندبا قطع ساقه گیاه ، پایه اصلی از چندین جا در کنار برگها تولید جوانه می نماید و تعداد جوانه ها به خاک مناسب و رطوبت کافی و مهمتر از همه به سن گیاه دارد.ریشه های نابه جای گیاه که در هنگام شرایط نامساعد خصوصا کمی رطوبت یا رشد زیاد گیاه از کنار دمبرگها رشد می نماید .

معرفی و آشنایی با گیاه اشک تمساح

پرورش گیاه اشک تمساح

دما :

گرچه این گیاه متعلق به مناطق گرمسیر می باشد اما دمای هوا تا صفر درجه و حتی پایینتر را البته اگر طولانی مدت نباشد می تواند تحمل نماید و حتی در هوای سرد گل می دهد . گرمای هوا را نیز می تواند تحمل نماید .

آبیاری :

آبیاری منظمی نیاز دارد و بهتر است که بین هر دو نوبت آبیاری اجازه دهیم که سطح خاک خشک شود و سپس گیاه را آبیاری کنیم . بنابراین آبیاری هفته ای یک مربته برای این گیاه کافی است. در طی زمستان باید آبیاری را کاهش داد و تا حدی گیاه را آب داد که فقط خاک به شکل کامل خشک نشود. آبیاری کم و یا زیاد این گیاه از جمله دلایل اصلی از بین رفتن آنان می باشند. آبیاری زیاد موجب پوسیدگی ریشه گیاه و لهیدگی و ریزش برگهای آن و آبیاری اندک نیز موجب خشک شدن و چروکیده شدن برگها و ریزش آنان و در نهایت از بین رفتن گیاه خواهد شد.

نور :

این گیاهان مکانی پر نور و روشن را ترجیح می دهند و هر مقدار که دمای میحط بالاتر رود نیز نور بیشتری را نیاز دارند. این گیاه روز کوتاه است و به بیان دیگر در اواخر زمستان و اوایل بهار که طول روزها هنوز کوتاه هستند به گل می نشیند. نور کم محیط در فصول رشد موجب بلند و باریک شدن ساقه ها ، کم رنگ شدن برگها و همچنین ریزش گل می شود. نور شدید نیز می تواند موجب سوختن برگهای گیاه شود.

دما :

محیط گرم را ترجیح می دهند و دما نباید به زیر 13 درجه سانتیگراد نزول کند. این گیاه به وزش باد بخصوص بادهای سرد نیز حساس است و آنرا در معرض وزش باد کولر قرار ندهید. دمای 30-15 درجه سانتیگراد برای رشد این گیاه مناسب است اما گیاه در دمای حدود 21 درجه سانتیگراد بهترین رشد را خواهد داشت. همچینن دمای بیش از 25 درجه در زمان شکل گیری جوانه های گل موجب تاخیر در رشد جوانه ها خواهد شد.

خاک :

این گیاه به خاکی سبک با زهکش مناسب نیاز دارد بخصوص اینکه به پوسیدگی ریشه ناشی از مرطوب باقی ماندن بستر کاشت حساس است . بکارگیری 60٪ پیت +40٪ پرلایت و یا هر مخلوط دیگری که سبک باشد و آب را در خود نگه ندارد ، محیط خوبی را برای رشد آن فراهم می کند. کمبود مواد غذایی موجب کاهش رشد گیاه ، ریز شدن و پریدگی رنگ برگ ها و عدم شکل گیری و یا ریزش غنچه های گل می شود.

کود :

در طی تابستان هر ماه یک بار با کود مایع مخصوص گیاهان آپارتمانی ، گیاه را تغذیه کنید.

راهنمای تکثیر گیاه اشک تمساح

گیاه اشک تمساح

تعویض گلدان

زمان تعویض گلدان بعد از فصل گلدهی است و این گیاه در گلدانهای سفالی بهتر از گلدانهای پلاستیکی رشد می کند.

هرس : از اواخر زمستان شروع به گلدهی می کنند. فصل اصلی گلدهی در بهار است و گلدهی تا اواخر بهار می تواند ادامه داشته باشد. زمانی که طول روز بلند می شود گلدهی گیاه نیز کاهش می یابد و در نهایت متوقف می شود. در طی سال می بایست برگهای خشک شده و ساقه هایی که به هر دلیل آسیب دیده اند از گیاه جدا کرد. اما کوتاه کردن و یا سرزنی ساقه ها بعد از اتمام فصل گل انجام می شود. بعد از تمام شدن گل می بایست گلهایی را که خشکیده و قهوه ای هستند را از گیاه جدا کرد. با این کار گیاه را به گلدهی بیشتر تشویق و فصل گلدهی را افزایش می دهیم.

همچنین بعد از اتمام فصل گلدهی ، می توان برخی ساقه های مسن گیاه را کوتاه کرد تا تولید ساقه های جوان تحریک شود بدین صورت که ساقه مسن را طوری کوتاه می کنیم که 3-2 جفت برگ روی آن باقی بماند. بعد از چنین هرسی معمولا آبیاری گیاه را نیز باید کمتر کرد زیرا به دلیل کم شدن حجم کل برگها ، گیاه به آب کمتری نیاز خواهد داشت. زمانی که ساقه های جدید شکل گرفتند می توان میزان آبیاری را بیشتر کرد. همچنین زمانی که عمل هرس و کوتاه سازی شاخه ها را انجام می دهیم بهتر است که زمان کوددهی گیاه ، کود را با نصف غلظت معمول که استفاده می کنیم به کار بریم.

آفات و بیماری : سفیک پودری از جمله بیماری های احتمالی این گیاه است که در طی آن شبکه های سفید رنگ بسیار نرمی که مشاهده آنان سخت نیز است بر روی برگها تشکیل می شود و برگها به تدریج منقوط و زرد می شوند و نقاط مرده و خشکیده بر روی آنان شکل می گیرد. گیاه ممکن است کوتاه قامت بماند و گل شکل نگیرد. ایجاد تهویه مناسب در اطراف گیاه و عدم خیس شدن برگسار از جمله راهکارهای جلوگیری از شیوع این بیماری است. شپشک آرد آلود ، شته و حشره سپردار قهوه ای از جمله آفات شایع این گیاه هستند.


نحوه تکثیر گل اشک تمساح

الف) کاشت گیاهک

برخی از گونه های گیاه اشک تمساح همانند K.pinnata و K.beharensis توسط گیاهچه های موجود در حاشیه برگ تکثیر و زنده زا محسوب می شوند. چون در حاشیه برگ ها ، گیاهک کوچک رشد یافته ای بوجود می آید که دارای ریشه نازک و سفید رنگی است که از برگ یا گیاه مادری جدا شده و به خاک گلدان افتاده و گیاه جدید بوجود می آورد. بنابراین یکی از ساده ترین روش ها برای تکثیر این گیاه ، قرار دادن جوانه های اطراف برگ ها بر روی خاک مرطوب است.

اما نمونه های گلدار همانند K.blossfeldiana از طریق بذر ، قلمه برگ و یا قلمه نوک ساقه تکثیر می شوند. بذر این گیاهان را می توان کاشت و از کاشت بذر تا بدست آمدن گیاهی گلدار 10-9 ماه طول خواهد کشید.

ب) کاشت بذر

1. بذر ها را در بستری سبک همانند یک قسمت پیت + یک قسمت شن بکارید.

2. دقت کنید که قبل از کاشت بذر ها بستر را به خوبی مرطوب کنید.

3. بذر ها در دمای 21 درجه سانتی گراد 10 روز طول می کشد تا جوانه بزنند. برای حفظ رطوبت در اطراف بذر ها می توانید بر روی سطح بستر کاشت بذر ها پلاستیک شفاف بکشید.

ج) کاشت قلمه

1. برای تکثیر از طریق قلمه ، قلمه های گیاه را از قسمت انتهایی ساقه به طول 5 تا 7 سانتیمتر جدا کنید.

2. قلمه ها را به مدت 2 تا 3 روز در محلی نگهداری کنید تا شیره اضافی از قلمه ها بیرون بیاید.

3. بعد از گذشت این مدت برگ ها از قسمت پایین قلمه جدا می شوند و حدود نیمی از طول قلمه که شامل گره (محل اتصال برگ جدا شده به ساقه) نیز است ، در داخل بستر کاشت قرار می گیرد.

4. بستر کاشت را می توان از یک قسمت پیت + یک قسمت پرلایت و یا شن تهیه کرد. وجود رطوبت در هوای اطراف گیاه به ریشه زایی آن کمک می کند و دمای 21 درجه سانتی گراد برای ریشه زایی قلمه ها مناسب است و قلمه ها در طی مدت 21-14 روز ریشه خواهند داد.

راهنمای تکثیر گیاه اشک تمساح

راهنمای تکثیر گیاه اشک تمساح

اشک تمساح ، گیاهی مقاوم و با رشد سریع است؛ دوره گلدهی آن نسبتا طولانی است ، گل ها در حدود 5 هفته دوام دارند و در صورت جدا کردن گل های خشک از گیاه ، تا 4 ماه گلدهی می کند.

علت پژمرده شدن گل اشک تمساح

اشک تمساح حتما نور و سایه آفتاب ، می خواهد پس اگر در خانه حالش بد است و پژمرده شده آن را روزها در محیط باز بگذارید و شب ها آن را داخل بیاورید. تا دمای صفر درجه را تحمل می کند. از آبیاری هر روزه بی زار است اجازه بدهید وقتی خاک آن رو به خشکی رفت به آن آب بدهید.

علت خم شدن برگ اشک تمساح

اگر گیاه دچار کم آبی بشه معمولا لبه برگه ها روهم می چسبه.

بازدید : 5,697 بار
نحوه پرورش گیاه اشک تمساح و شرایط نگهداری گل اشک تمساح
3.7
out of
5
(
3
) votes

نوشتن نظرات

توجه : ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی دور از فرهنگ ایرانی ما است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.


تصویر امنیتی

کاربران آنلاین : 3,470