در ادامه این بخش از ایرناک جدول کامل ترکیب رنگها و سپس معرفی رنگهای اصلی و برای شناخت رنگها در رنگ آمیزی های صنعتی و ساختمانی با شما خواهیم بود.

این ترکیب می تواند فلزات نادری چون طلا و پلاتین را در خود حل کند، هرچند تانتالیوم، ایریدیوم، اسمیوم، تیتانیوم و فلزات کم شمار دیگری توان ایستادگی در برابر آن را دارند.

کاربران آنلاین : 3,660